Wydawnictwa

Oferta Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego jest niezwykle różnorodna. Znajdują się w niej zarówno pozycje ściśle naukowe, jak i bardziej przystępne, mogące zainteresować każdego melomana. Tematyka wydawanych pozycji często związana jest z życiem muzycznym Akademii i regionu, jednak większość prac ma charakter uniwersalny. Wśród nich znajdują się pozycje biograficzne – by wymienić na przykład Iwony Bias "Eugeniusz Knapik – pianista i kompozytor" czy "Aleksander Lasoń – portret kompozytora" i analityczne – jak "Krzywe zwierciadło proroka. Rzecz o Księżycowym Pierrocie Arnolda Schonberga" Marcina Trzęsioka, "Symfonie Jana Wincentego Hawela" Edwarda Bogusławskiego, czy "Mazurki opus 50 Karola Szymanowskiego" Joanny Domańskiej. Obok nich dostępne są opracowania przekrojowe – na przykład "Forma sonatowa w XIX i w pierwszej połowie XX wieku" Jolanty Bauman-Szulakowskiej, czy mające formę całościowego podejścia do problemu – jak "Polska folklorystyka muzyczna" Jadwigi Bobrowskiej. Niezwykle interesująco przedstawia się także jubileuszowa seria Wydawnictwa, na którą złożyły się: "W stronę wartości. Wykłady autorskie" ks. bp Józefa Zawitkowskiego, Jacka Filka, Adama Węgrzeckiego, Włodzimierza Galewicza, Mieczysława Tomaszewskiego, Tadeusza Sławka, Stanisława Rodzińskiego i Krzysztofa Kohlera, "Bycie w muzyce. Próba opisania twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego" Bohdana Pocieja oraz "Zasada twórczości. Wybór pism z lat 1984-2005" Romana Bergera.

AM - Wydawnictwa

Wydawnictwo publikuje cyklicznie
Pismo Akademii Muzycznej "Klucz",
zawierające aktualne teksty
autorstwa Pedagogów i Studentów Uczelni.
Cena: 5,50 złWymienione pozycje stanowią niewielką część bogatej oferty Wydawnictwa, w której każda osoba związana z muzyką zawodowo czy hobbystycznie odnajdzie dla siebie coś interesującego.
Materiały wydawnicze, książki oraz skrypty można zamawiać poprzez pocztę elektroniczną. Zapraszamy!

» Zamówienia

2021

Wydawnictwa z roku 2021AM - Wydawnictwa

-
+


Małgorzata Anna Mokrus
Ilustracjonizm i symbolizm études-tableaux Sergiusza Rachmaninowa


Katowice 2021
ISBN: 978-83-963687-0-6
Objętość: 332 str. + płyta CD
Cena: 53
Dostępność: 1 szt.


Études-Tableaux (dwa cykle etiud op. 33 i 39 powstałe w latach 1911-1917 w Rosji) - poematy muzyczne łączące wirtuozerię z elementami malarstwa dźwiękowego reprezentują środkowy okres twórczości jednej z najwybitniejszych postaci świata muzycznego złotej ery pianistyki - pianisty, kompozytora i dyrygenta Sergiusza Rachmaninowa (1873-1943). Stanowiąc bezcenny wkład w solową literaturę fortepianową eksponują pełnię możliwości brzmieniowych instrumentu, a zawarty w nich idiom ilustracyjny współistniejący z pierwiastkiem symbolicznym otwiera nieograniczoną przestrzeń artystycznej kreacji.


Projekcja treści zakodowanych w Études-Tableaux dokonuje się poprzez skomplikowany system retoryki muzycznej kompozytora wnoszącej niepokój twórczy inspirujący do poszukiwania muzycznych sensów. Proces tworzenia własnej koncepcji interpretacyjnej każdej z Etiud staje się metapodróżą wprowadzając coraz głębiej w fascynujący świat rachmaninowowskiej symboliki poszerzającej spektrum wyobrażeń o paralele z pogranicza malarstwa i literatury zarówno z kręgu sztuki rosyjskiej (Isaak Lewitan, Michaił Wrubel, Boris Kustodijew, Michaił Lermontow) jak i europejskiej (Arnold Böcklin, Charles Perrault, Hans Christian Andersen). Bogactwo odniesień niepozbawione jednak pierwiastka niedopowiedzenia, tak bardzo przez Rachmaninowa cenionego, otwiera nieograniczone niemal możliwości ekspresji, które poparte subiektywną sferą wrażliwości sprzyjają kreowaniu nietuzinkowych interpretacji.


Dołączona do publikacji płyta CD zawiera rejestrację fonograficzną Études-Tableaux w wykonaniu Małgorzaty Anny Mokrus stanowiąc rezultat twórczych poszukiwań oraz prób odpowiedzi na pytania nurtujące wykonawcę-interpretatora sięgającego w swym repertuarze po te niezwykłe miniaturowe arcydzieła.AM - Wydawnictwa

-
+


Przemysław Szczotka
Po srebrze malowane na fortepian


Katowice 2021
ISMN: 979-0-801570-05-5
Objętość: 19 str.
Cena: 18
Dostępność: 18 szt.


Utwór powstał na zamówienie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Inspirowany Zabytkową Kopalnią Srebra, jest przeniesieniem podziemnego świata dźwięków na grunt muzyki instrumentalnej. Jest równocześnie muzycznym zapisem wędrówki autora po wnętrzach kopalni. Został prawykonany w 2019 roku przez prof. Gabrielę Szendzielorz-Jungiewicz w Nakle Śląskim.

Kompozycja jest połączeniem najnowszych środków techniki kompozytorskiej z konwencjonalną grą na instrumencie. Jest syntezą wielu współczesnych technik wykonawczych, a także próbą ukazania fortepianu w nowym kontekście. Wykorzystuje wszystkie jego walory brzmieniowe przez zastosowanie gry na klawiaturze oraz bezpośredniej gry na strunach i elementach konstrukcyjnych. Charakterystycznym środkiem wyrazu zastosowanym w utworze jest gra pędzlem.AM - Wydawnictwa

-
+


Jacek Glenc
Koncert na orkiestrę smyczkową


Katowice 2021
ISMN: 979-0-801570-04-8
Objętość: 46 str. + 5 głosów
Cena: 32
Dostępność: 24 szt.


Koncert na orkiestrę smyczkową powstał na początku 2020 roku i dedykowany został Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji 100-lecia Jego Urodzin. Prawykonanie tej kompozycji odbyło się 8 września 2020 roku w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Wykonawcą była Orkiestra Filharmonii Rybnickiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego. Koncert posiada 4-częściową budowę formalną - cz. I Motorizato con fuoco, cz. II - Ostinato, cz. III - Misterioso, cz. IV - Finale - Motorizato con fuoco. Cechą charakterystyczną tego dzieła jest dominująca motoryka, która jest elementem formotwórczym każdej z części. Kulminację ekspresji stanowi utrzymana w metrum 54 trzecia część Koncertu, w której faktura nabudowywana jest konsekwentnie pojawiającymi się na stałe miary taktu dźwiękami - punktami, tworząc swoiste "piramidy" akordowe, dające w całokształcie wrażenie brzmieniowego zawieszenia w przestrzeni wielodźwiękowej bryły akordowej. Ta zasadniczo odbiegająca charakterem od pozostałych część w rozwoju swej narracji wzbogacona zostaje niezwykle liryczną linią melodyczną o rysunku sinusoidalnym, prowadzoną w wysokim rejestrze partii pierwszych skrzypiec.AM - Wydawnictwa

-
+Szkoły gry na organach w XIX wieku i ich rola w procesie kształcenia organistów

Redakcja: Michał Duźniak
Katowice 2021
ISBN: 978-83-955787-8-6
Objętość: 164 str.
Cena: 31
Dostępność: 12 szt.


Autentyzm wykonawczy XIX-wiecznej literatury organowej oraz przedstawienie twórczości kompozytorów - organistów, działających w wybranych, europejskich ośrodkach kształcenia organistów to dwa główne ogniwa niniejszej publikacji. Problematyka badawcza dotyczy: analizy podręczników do gry na organach lub improwizacji (J. Gembalski, T. Głuchowski, K. Lukas, M. Markuszewski, M. Duźniak), ukazania działalności wrocławskiej i praskiej szkoły organowej (M. Kocot, T. Soczek) oraz współpracy twórcy i wykonawcy dzieła (M.J. Kryński).

Badacze wykazują nieznane dotąd sposoby wykonawcze w muzyce XIX-wieku, aspekty metodyczne w procesie kształcenia, specyfikę powiązania repertuaru przeznaczonego na instrument z epoki oraz przedstawiają znaczenie twórczości poszczególnych ośrodków na rozwój zarówno lokalnego środowiska jak i w kontekście całego kontynentu.AM - Wydawnictwa

-
+Organy na Śląsku VIII

Redakcja: Michał Duźniak
Katowice 2021
ISBN: 978-83-955787-9-3
Objętość: 406 str.
Cena: 45
Dostępność: 32 szt.


Wieloaspektowe podejście do problematyki organów charakteryzuje najnowsze efekty badań naukowców, ukazane w VIII tomie "Organów na Śląsku". Zawiera on artykuły o tematyce historycznej (J. Gembalski, P. Kadłubek, M. Kogut), oparte o materiały znajdujące się w archiwach (ks. F. Koenig, A. Gembalska-Krym, P. Matoga), dotyczące działalności organmistrzów (W. Brylla, M. Duźniak, A. Gładysz, A. Prasał), będące relacją z prac remontowych (S. Pielczyk), dotyczące współczesnych realizacji w zakresie budownictwa organowego (B. Tabisz, Ł. Steczek) oraz z zakresu wykorzystania technologii haptycznej w budownictwie organowym (P. Kowol, P. Nowak). Znaczna ilość niezbadanych dotąd obszarów organologii świadczy o dalszej potrzebie prowadzenia badań, których rezultaty przyczyniają się do poznawania naszego dziedzictwa. Niniejsza książka zawiera artykuły o charakterze przyczynkowym, zbiorczym, uzupełniającym i nowatorskim. Dopełnieniem prezentowanej treści jest obszerny materiał ilustracyjny.AM - Wydawnictwa

-
+


Praca zbiorowa
Viriditas musicae T. 3

Seria Katedry Organów i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Redakcja: Michał Duźniak, ks. Wiesław Hudek
Katowice 2021
ISBN: 978-83-955787-7-9 (2)
Objętość: 194 str.
Cena: 33
Dostępność: 10 szt.


Kultura od wieków odgrywa wielką rolę w Liturgii, dlatego też w swym wielopłaszczyznowym zakresie znalazła zainteresowanie wśród badaczy, dzielących się efektami swojej pracy w III tomie Viriditas musicae - Serii Katedry Organów i Muzyki Kościelnej AM w Katowicach. W nowym tomie znalazło się osiem artykułów naukowych i jeden komunikat. Autorzy poruszali następujące kwestie: tajemnica Eucharystii i sposób jej przeżywania przez posługującego organistę (ks. Krzysztof Horowski), współpraca pomiędzy księżmi i organistami (ks. Wiesław Hudek), akompaniament do dialogów liturgicznych (Mariola Brzoska), aspekt metryczny i wyrazowy w akompaniamencie liturgicznym (Władysław Szymański), akompaniament liturgiczny w świetle wybranych źródeł XIX-wiecznych (Michał Duźniak), znaczenie działalności chóru dla lokalnego środowiska (Daniel Strządała), analiza procesu kształcenia organistów w Polsce (Roman Hyla), analiza pieśni sakralnych Władysława Linderta (Daniel Strządała), opis nieznanego zbioru pieśni powiatu bieruńsko-lędzińskiego i województwa śląskiego (Wacław Golonka).2020

Wydawnictwa z roku 2020AM - Wydawnictwa

-
+


Bartłomiej Barwinek
Sześć rozmów z profesorem Julianem Gembalskim


Katowice 2020
ISBN: 978-83-955787-2-4
Cena: 35
Dostępność: 43 szt.


Julian Gembalski - wirtuoz organów, ceniony improwizator, znawca budownictwa organowego i założyciel Muzeum Organów Śląskich, wieloletni profesor i rektor Akademii Muzycznej w Katowicach, z zamiłowania poeta i malarz, wreszcie - mąż, ojciec i dziadek, człowiek wiary... Nie sposób przy pomocy krótkiej listy faktów nakreślić portret jednego z najciekawszych śląskich muzyków ostatnich dekad. Próbę taką podjął jednak autor w oddawanej niniejszym w ręce Czytelnika książce, w której - posługując się konwencją wywiadu-rzeki - oddaje głos samemu Profesorowi. W czasie sześciu spotkań z Artystą próbujemy wniknąć w historię człowieka na tle przemian politycznych i kulturowych, poznać jego sposób widzenia sztuki i świata oraz zrozumieć fenomen twórczego doświadczenia. Interesującym dopełnieniem zarysowanego obrazu będą z pewnością archiwalne fotografie, dokumentujące dotychczasową drogę Juliana Gembalskiego. Autor żywi nadzieję, że stronice tego wywiadu kryją nie tylko interesującą opowieść dla muzyków i nie-muzyków, lecz także mogą złożyć się na godną księgę pamiątkową z okazji przypadającego w bieżącym roku jubileuszu siedemdziesięciolecia urodzin Profesora.AM - Wydawnictwa

-
+


Karol Szymanowski
Taniec z "Harnasiów" na czworo skrzypiec

Opracowanie: Wiesław Świderski
Katowice 2020
ISMN: 979-0-801570-03-1
Objętość: 16 str. + 4 głosy
Cena: 18
Dostępność: 58 szt.


Nowe opracowanie słynnego "Tańca z Harnasiów" Karola Szymanowskiego, tym razem na czworo skrzypiec. Autorem transkrypcji jest nieodżałowanej pamięci Wiesław Świderski, a partytura i głosy zostały dodatkowo przejrzane przez profesorów katowickiej Akademii. To pieczołowicie przygotowane wydawnictwo bez wątpienia stanie się cenną pozycją w repertuarze kwartetów skrzypcowych - uzupełni go przecież o utwór ojca muzyki polskiej XX wieku. Spotkanie z muzyką tak wyrafinowaną i wymagającą z pewnością ubogaci każdego - zarówno wykonawcę, jak i słuchacza.AM - Wydawnictwa

-
+


Ewelina Wilburg-Marzec
Sacrum w twórczości Jana Wincentego Hawela na podstawie wybranych przykładów utworów religijnych wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych


Katowice 2020
ISBN: 978-83-955787-4-8
Objętość: 247 str.
Cena: 39
Dostępność: 2 szt.


Kultura europejska, w tym muzyka, od swoich początków jest niezwykle mocno związana z duchowością. Zachodnia historia muzyki od swojego zarania stała się historią muzyki religijnej, od chorału gregoriańskiego wtopiona wielowymiarowo w sferę sacrum. Owo przenikanie, które dokonuje się na przestrzeni wieków i dziedzin sztuk, nie jest jednak jednolite i jednoznaczne. W sztukach przedstawiających związanych z obrazem, słowem w muzyce wokalnej, twórca naznacza dzieło piętnem zewnętrznej, rytualnej sakralności. Odbiorca a priori wie, z jakiego typu dziełem będzie miał do czynienia. Inaczej jest natomiast w dziełach pozbawionych tego elementu. To do odbiorcy będzie należało odczytanie, odnalezienie, albo wręcz wpisanie sacrum w przestrzeń sztuki.

Muzyka religijna i funkcjonowanie sfery sacrum w twórczości Jana Wincentego Hawela zostało wpisane w kontekst zarówno etosu śląskiego, jak i twórczości wybranych kompozytorów śląskich swojego pokolenia. W monografii została ukazana indywidualność warsztatu i poetyki kompozytora w odniesieniu do twórczości m.in. Edwarda Bogusławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara i Józefa Świdra. Zostały przywołane charakterystyczne cechy specyficznie muzyczne w ich dziełach oraz odrębne i jednostkowe, by zbliżyć się do rozpoznania sposobu pojmowania sacrum przez kompozytorów współczesnych J. W. Hawelowi. Kompozytor, jak każdy artysta, bazując na sobie właściwym tworzywie, przedstawia rzeczywistość, z której wyrasta, w której żyje, pozostawiając na niej niezatarte piętno własnej indywidualności. Celem nadrzędnym poszukiwań stała się identyfikacja zależności między sztuką dźwięków a idiomem muzycznej sakralności, odkrycie sposobu funkcjonowania tekstu literackiego w kontekście znaczeń muzycznych, określenia muzycznej sfery religijnej kompozytora.AM - Wydawnictwa

-
+


Marcin Jabłoński
Kompozycje in memoriam w literaturze akordeonowej na podstawie wybranych przykładów


Katowice 2020
ISBN: 978-83-955787-3-1
Objętość: 109 str. + płyta CD
Cena: 34
Dostępność: 34 szt.


W publikacji Autor przedstawia różne sposoby realizowania formy in memoriam w literaturze akordeonowej. Omawia wybrane gatunki muzyczne i zagadnienia w kontekście historycznym oraz wykazuje szereg interesujących zależności pomiędzy twórczością kompozytorów upamiętniających a upamiętnianych. Obecność kompozycji in memoriam w literaturze akordeonowej jest znaczącym dowodem jej rozwoju i wartości artystycznej, a popularne dziś oddawanie hołdu za pomocą tego typu środków ma znaczący wpływ na aspekty emocjonalne i wyjątkowość tych dzieł muzycznych.

Autor zwraca szczególną uwagę na użycie współczesnych środków kompozytorskich w utworach in memoriam. Wykazuje również, że prócz cytatów istnieje wiele niekonwencjonalnych metod upamiętniania za pomocą takich środków wyrazu jak monogramy, alfabet Morse`a, stosowanie cytatów z muzyki średniowiecznej, motywów liturgicznych, czy szeroko pojętej symboliki. Doskonałym uzupełnieniem treści jest dołączona do książki płyta CD, na której znajdują się nagrania wszystkich analizowanych utworów solowych i kameralnych, zrealizowane przez Autora oraz współwykonawców.AM - Wydawnictwa

-
+


Wojciech Stysz
Rola fortepianu w twórczości Ryszarda Gabrysia. Problematyka wykonawcza w kontekście wybranych utworów


Katowice 2020
ISBN: 978-83-955787-5-5
Objętość: 69 str. + płyta CD
Cena: 31
Dostępność: 19 szt.


Studium cenionego śląskiego pianisty, organisty i kameralisty przedstawia główne aspekty polistylistycznej muzyki fortepianowej, w której stosuje Ryszard Gabryś bogatą paletę środków warsztatowych i wyrazowych, od inspiracji neoklasycznych po fortepian traktowany ekstremalnie. Od kreatywnego pianisty wymaga twórca nierzadko zachowań aktorskich, rozwinięć aleatorycznych, nawet reakcji wokalnych i "kulturowego", współtwórczego partnerstwa, niektóre kompozycje stanowią bowiem rodzaj swoistej gry z tradycjami literatury pianistycznej, nadto pojawiają się tu liczne odniesienia do poezji i prozy, szczególnie w "Proustowskim" cyklu miniatur "Magdalenki".

Zostały one nagrane na kompakt towarzyszący refleksjom teoretycznym (konsultowanym z kompozytorem) i sugestiom wykonawczym autorstwa pianisty. Dodatkowo płyta zawiera rozbudowaną balladę wokalną według śląskiej pieśni powstańczej (w partii sopranu wystąpiła Martyna Bańczyk) z "komentarzem" fortepianowym, ukazującym równoległe możliwości artysty w kameralistyce, a zarazem sposób kompozytorskiego posłużenia się instrumentem poza muzyką solową.

Trzon pracy wyznacza przegląd repertuaru zaproponowanego dotychczas pianistom przez Ryszarda Gabrysia, jej cel zasadniczy natomiast stanowią rozważania o ekspresji utworów i ich potencji interpretacyjnej w świetle doświadczeń własnych, również koncertowych, autora publikacji. Praca przynosi ponadto niezbędną podstawę biograficzną i wsparty odsyłaczami źródłowymi, cytowaniami oraz przykładami nutowymi, zarys poglądów estetycznych i "wciąż kształtującego się Credo" kompozytora, charakteryzuje też cechy stylotwórcze utworów. Przydatne będą czytelnikowi spisy wprowadzające w kompozytorski i pisarski dorobek R. Gabrysia oraz wybór literatury przedmiotu o twórcy "Magdalenek".AM - Wydawnictwa

Praca zbiorowa
Organy na Śląsku VII

Redakcja: Julian Gembalski
Katowice 2020
ISBN: 978-83-955787-6-2
Objętość: 362 str.
Cena: 38
Dostępność: nakład wyczerpany


Organy, ze swą wielowiekową historią i skomplikowaną konstrukcją, inspirują od lat śląskich naukowców: organologów, organistów i badaczy kultury muzycznej. Od wielu lat skupiają się one wokół Katedry Organów i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Katowicach, organizującej cykliczne konferencje poświęcone problematyce organowej. Rezultaty badań publikowane są w serii "Organy na Śląsku", wzbogacając wiedzę o organach śląskich w kontekście historii, konstrukcji, problematyki konserwatorskiej i funkcji kulturowej. Siódmy już tom serii przynosi 15 artykułów, dotyczących nieznanych dziejów organów Górnego i Dolnego Śląska (autorzy: Bogdan Andrzej Tabisz, Julian Gembalski, Wolfgang Brylla, Andrzej Prasał, ks. Grzegorz Poźniak), genealogii, biografii i działalności organmistrzów śląskich (ks. Franciszek Koenig, Marcin Dziedzic, Michał Duźniak, Wolfgang Brylla) a także zagadnień konstrukcyjnych i konserwatorskich (Marek Urbańczyk, Przemysław Kadłubek, Marta Kogut, Stanisław Pielczyk). Znajdziemy tu również rezultaty prac inwentaryzacyjnych (Łukasz Kurpas) oraz obszerny artykuł dotyczący fisharmonii na Górnym Śląsku (Janusz Musialik).

Książka zawiera nieznany materiał, ukazujący niezwykłe bogactwo budownictwa organowego na Śląsku i znaczenie organów w kulturze tego regionu. Dopełnieniem są liczne materiały źródłowe oraz ilustracje. Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku niemieckim, zaś szczegółowe indeksy pozwalają na szybką identyfikację osób i miejsc, których dotyczą prezentowane artykuły.AM - Wydawnictwa

Praca zbiorowa
Viriditas musicae T. 2

Seria Katedry Organów i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Redakcja: Michał Duźniak, ks. Wiesław Hudek
Katowice 2020
ISBN: 978-83-955787-7-9 (1)
Objętość: 140 str.
Cena: 27
Dostępność: nakład wyczerpany


Teksty zawarte w II tomie serii "Viriditas musicae" obejmują artykuły odnoszące się do tradycji oraz współczesności muzyki liturgicznej w Polsce. Prof. dr hab. Czesław Grajewski przybliża istotę muzyki liturgicznej (m.in. odnosząc się do teologii św. Augustyna, św. Hildegardy z Bingen oraz J. Ratzingera). Natomiast ks. dr Lucjan Dyka w swoim opracowaniu proponuje spojrzenie na muzykę liturgiczną w kontekście roku kościelnego. Tekst dr hab. Michała Sławeckiego przypomina o pierwszorzędnej roli chorału gregoriańskiego w liturgii Kościoła Rzymskokatolickiego. Kolejny artykuł, autorstwa ks. prof. dr hab. Antoniego Reginka dotyczy najnowszego dokumentu Konferencji Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej. Ks. prof. dr hab. Andrzej Zając porusza niezwykle intersujący temat dotyczący wykonawców wokalnej muzyki liturgicznej: duchownych (celebransa i diakona) solistów (kantora i psałterzysty) zespołów śpiewaczych (scholi i chóru) oraz zgromadzania wiernych. Ojciec dr Nikodem Kilnar, w swoim artykule z perspektywy kronikarskiej (ma bezpośredni dostęp do źródeł na Jasnej Górze) a także praktycznej (jest krajowym duszpasterzem muzyków kościelnych) omawia duszpasterski fenomen pielgrzymek polskich muzyków kościelnych na Jasną Górę. Natomiast w tekście prof. dr hab. Remigiusza Pośpiecha czytelnik znajdzie wiele ciekawych informacji o muzyce instrumentalnej, szczególnie organowej. Seria Katedry Organów i Muzyki Kościelnej "Viriditas musicae" zmienia się, ewaluuje, aby spełniać wszelkie wymogi stawiane publikacjom naukowym. O profesjonalizmie serii zaświadcza 12-osobowe, międzynarodowe grono członków rady naukowej serii (Watykan, Słowacja, Polska: Gdańsk, Warszawa, Lublin, Wrocław, Opole, Kraków, Katowice), a także osobne recenzje dla każdego artykułu.AM - Wydawnictwa


Scontri 6 (2020). Pismo naukowe Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach


Katowice 2020
ISSN: 2353-0871 (2020)
Objętość: 132 str.
Dostępność: nakład wyczerpany


Ponad dwie dekady temu Andrzej Chłopecki - muzykolog i krytyk niedościgniony w diagnozach rzeczywistości muzycznej - napisał, iż XX wiek to "stulecie opery", która "stała się bodaj najpopularniejszym, z największą intensywnością uprawianym gatunkiem". Z dzisiejszej perspektywy jego słowa nie straciły nic ze swej aktualności, lecz przeciwnie - stały się zapowiedzią tego, co również w bieżącym stuleciu szczególnie mocno wyróżnia aktywność twórczą kompozytorów różnych pokoleń.

Szósty numer "Scontri" bierze operę jako temat główny, przyglądając się jej z różnych perspektyw: istoty gatunku, stosunku do tradycji muzycznej, symbolicznych znaczeń. Jak zawsze, na zagadnienia te patrzymy z dwóch perspektyw: twórcy oraz teoretyka-interpretatora, starając się w jak najpełniejszy sposób ująć ideę tego wciąż żywego i niezmiennie pociągającego gatunku.

Spis treści:

OPERA
Robert Donington - Symbole w operze

Marcin Gmys - Prawych umysłów złączenie. O operze "ahat-ili - Siostra bogów" Aleksandra Nowaka i Olgi Tokarczuk

Joanna Kołodziejska - Rozważania Kopernika dźwiękiem przedstawione. Funkcja muzyki w operze radiowej "Vir sapiens dominabitur astris" Jana Fotka

Aleksandra Bilińska - Uparty duch "klasycyzmu sonorystycznego", czyli rzecz o "Bildbeschreibung" według Agaty Zubel

GŁOSEM KOMPOZYTORA Aleksander Nowak - Od siebie

Komponowanie jako obserwowanie i komentowanie. O operach i nie tylko z Agatą Zubel rozmawia Aleksandra Bilińska

"Po prostu trzeba się przełamać, potem jest coraz łatwiej". Z Dariuszem Przybylskim rozmawia Agnieszka Nowok-Zych

VARIA Aleksandra Popiołek-Walicki - Aranżacja Fantazji f-moll Franza Schuberta autorstwa Nikity Koshkina w kontekście oryginału - analiza porównawcza

ARCHIWALIA

Marcin Trzęsiok - Mapy snów, mapy światów2019

Wydawnictwa z roku 2019AM - Wydawnictwa

-
+


Praca zbiorowa
Improwizacja jako osobista wypowiedź twórcza

Redakcja: Gabriela Szendzielorz-Jungiewicz, Witold Zaborny
Katowice 2019
ISBN: 978-83-955787-0-0
Objętość: 53 str.
Cena: 18
Dostępność: 19 szt.


Niniejsza publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych podczas sesji pt. "Improwizacja jako osobista wypowiedź twórcza" towarzyszącej II edycji Konkursu Improwizacji na Instrumentach Klawiszowych. Konkurs odbył się w marcu 2019 roku, w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Referaty dotyczyły improwizacji w różnych aspektach- historycznym, artystycznym, warsztatowym i dydaktycznym.

Sztuka tworzenia tu i teraz posiada nieoceniony potencjał dydaktyczny. Szkoda, że wciąż jeszcze stanowi margines niewystarczająco doceniony przez pedagogów, studentów i uczniów. Chcielibyśmy, by nasza publikacja stała się istotnym impulsem do poszukiwań, przemyśleń i nowych pomysłów twórczych.AM - Wydawnictwa

-
+


Praca zbiorowa
Organy na Śląsku VI

Redakcja: Julian Gembalski
Katowice 2019
ISBN: 978-83-955787-1-7
Objętość: 229 str.
Cena: 38
Dostępność: 33 szt.


Szósty tom publikacji z serii "Organy na Śląsku" zawiera artykuły będące efektem prac badawczych, prowadzonych przez pracowników i współpracowników Katedry Organów i Muzyki Kościelnej. Problematyka badawcza prezentowanych artykułów dotyczy aspektów historycznych (B. Barwinek, J. Gembalski), konserwatorskich (M. Urbańczyk) i dokumentacji działalności śląskich organmistrzów (M. Duźniak). Odrębny obszar dotyczy badań nad unikatowym instrumentarium Muzeum Organów Śląskich (M. Kogut) oraz dorobkiem śląskich firm organmistrzowskich w kontekście tworzenia bazy danych i katalogów instrumentów (J. Gembalski).

Publikacja zawiera nieznany dotąd materiał źródłowy i stanowi kolejny przyczynek do badań nad śląską kulturą muzyczną, której ważnym elementem jest budownictwo organowe.AM - Wydawnictwa

Wojciech Herzyk
W kolorach tęczy. Koloryt brzmieniowy instrumentów perkusyjnych na podstawie wybranych kompozycji Andrzeja Krzanowskiego


Katowice 2019
ISBN: 978-83-949526-9-3
Objętość: 143 str. + płyta CD
Cena: 32
Dostępność: nakład wyczerpany


"W Kolorach Tęczy" to przybliżenie sylwetki i twórczości znakomitego, wszechstronnego artysty, jakim był Andrzej Krzanowski - akordeonista, kompozytor, pedagog. Twórca z jednej strony zafascynowany bogactwem świata dźwięków i harmonii, z drugiej zaś poszukujący własnego języka muzycznego, w wyniku którego powstały tak interesujące, niespotykane i eksperymentalne koncepcje łączenia instrumentów. W książce oprócz krótkiego rzutu biograficznego, analizy dzieł takich jak: Gdzie kończy się tęcza (1985), Relief VII (1988), Relief IV (1985) oraz Audycja IV wg poezji Zbigniewa Doleckiego (1975), ich interpretacji oraz koncepcji rozlokowania instrumentarium znajdują się wypowiedzi żony kompozytora, prawykonawców, jak również artystów związanych z jego życiem i muzyką. W ostatnim rozdziale znajdziemy krótkie rozważanie na temat elementu filozoficznej wizji postrzegania tytułów kompozycji Andrzeja Krzanowskiego. Do książki dołączono płytę CD. Dokument dźwiękowy zawiera powyższe kompozycje, które przedstawiają język muzyczny kompozytora, gdzie oryginalne pomysły przenikają się z inspiracjami stanowiącymi rozwinięcie tendencji w ówczesnej muzyce polskiej, oraz wartości niespotykanych w literaturze barw i współbrzmień z wykorzystaniem instrumentarium perkusyjnego w połączeniu z klarnetem basowym, akordeonem, sopranem, głosem recytującym, syreną, taśmami.AM - Wydawnictwa

-
+


Ryszard Gabryś
Śląska liryka wokalna. Zeszyt 4

Redakcja: Feliks Widera
Katowice 2019
ISMN: 979-0-801570-02-4
Objętość: 100 str.
Cena: 23
Dostępność: 15 szt.


Kolejny Zeszyt Śląskiej liryki wokalnej wydany w roku jubileuszu 90-lecia Akademii Muzycznej jest w całości poświęcony twórczości postaci niezwykle zasłużonej dla śląskiego środowiska muzycznego kompozytora, teoretyka muzyki, krytyka muzycznego, popularyzatora muzyki i poety Ryszarda Gabrysia. Zeszyt zawiera 13 niepublikowanych dotąd kompozycji na głos i fortepian /instrumenty perkusyjne/. Kompozycje sięgają do tekstów ludowych /Pieśń odrzańska, Kajze mi się podzioł/, poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, Karola Szymanowskiego, Rainera Marii Rilke, Jarosława Iwaszkiewicza, Friedricha Nietzschego, Adama Mickiewicza, Haliny Poświatowskiej. Kompozytor stworzył oryginalne utwory wykraczające nieco z "...gorsetu pieśni estradowej w sceniczność...". Liczy się każdy gest, oprawa aktorska wykonawcy utworów "...małe theatrum...". Objaśnienia wykonawcze od kompozytora oraz staranna edycja skomplikowanego zapisu zawierającego nowe znaki graficzne, dokonana przez Adama Eibina, umożliwi dokładne odczytanie intencji kompozytora i podążanie za jego nieograniczoną wyobraźnią.AM - Wydawnictwa

-
+


Małgorzata Maliszczak
Missa Nova

Do wydania dołączono płytę CD zawierającą komputerowe opracowanie głosów utworu
Katowice 2019
ISMN: 979-0-801570-01-7
Objętość: 121 str. + płyta CD
Cena: 25
Dostępność: 20 szt.


Missa Nova to kompozycja wieloczęściowa, utrzymana w formie mszy (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei), na chór mieszany, mezzosopran, tenor, saksofon sopranowy i sekcję rytmiczną obejmującą fortepian, kontrabas, instrumenty perkusyjne oraz kat (mallet kat midi controler), wykorzystujący brzmienie wibrafonu, marimby i instrumentów smyczkowych. Utwór ten stanowi syntezę różnych stylów muzycznych- pewne przebiegi nawiązujące do muzyki klasycznej czy wręcz gregoriańskiej elastycznie łączą się ze stylistyką jazzową, dominującą w tym utworze. Poszczególne części utworu wykazują duże zróżnicowanie poprzez zastosowanie zmienności agogicznej, metrorytmicznej i fakturalnej. Missa Nova oparta na liturgicznym tekście łacińskim niesie przesłanie sakralne zawarte w poszczególnych częściach, jednocześnie jest utworem pozbawionym ograniczeń dzielących różne style w muzyce. Utwór powstał w 2007 roku, dedykowany pamięci Ernesta Małka (1944- 2007) - pianisty, kompozytora i pedagoga Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach.AM - Wydawnictwa

-
+


Małgorzata Maliszczak
Ave Maris Stella


Katowice 2019
ISMN: 979-0-801570-00-0
Objętość: 20 str. + 6 głosów
Cena: 21
Dostępność: 21 szt.


Ave Maris Stella (z łac. Witaj Gwiazdo Morza) to utwór na chór żeński, głos solowy, orkiestrę smyczkową i fortepian, oparty na łacińskim 7- zwrotkowym tekście średniowiecznej antyfony maryjnej z VIII wieku. Stanowi również tradycyjny hymn pochwalny ku czci Matki Bożej, nazwanej Gwiazdą Morza, rozumianej jako synonim Gwiazdy Polarnej, która poprzez swe niezmienne położenie w ciągu nocy wskazuje drogę wędrowcom. Zastosowanie w kompozycji fragmentów monodycznych, melodyki quasi gregoriańskiej, fraz opartych na harmonii modalnej, zmienności tonacyjnej z dominującą G-tonacją rozpoczynającą i kończącą utwór, to wszystko pozwoliło zachować charakter pieśni wzniosłej i pochwalnej. Pieśni, która poprzez osadzenie tonacyjne "jasne i czyste" może u słuchacza wywołać pewne asocjacje synestezyjne. Dodatkowym instrumentem nie ujętym w partyturze jest ocean drum, którego dowolność wykonawcza ma wytworzyć imitację szumu morza i morskich fal dla podkreślenia nazwy Gwiazda Morza. Ave Maris Stella powstała w 2012 roku, a w 2016 roku została nagrana i zarejestrowana w formie audio- video (kanał youtube).AM - Wydawnictwa

-
+


Jacek Glenc
10 Piano Preludes on the Purest Love

10 Preludiów o Miłości Najczystszej na fortepian
Katowice 2019
ISMN: 979-0-902-0117-8-5
Objętość: 43 str.
Cena: 20
Dostępność: 57 szt.


10 Preludes on the Purest Love to cykl utworów fortepianowych stanowiących dźwiękowy opis Miłości jako najważniejszej wartości i największej z trzech cnót Boskich inspirującej i motywującej człowieka do życia i wszelkiego działania. Indywidualny rys charakterologiczny, którego elementem wiodącym jest motywika tematów melodycznych, to element wyróżniający każdą z kompozycji cyklu, jednak wspólnym mianownikiem pozostaje przestrzeń harmoniczna, która niezaprzeczalnie spaja utwory w całość. Współcześnie romantyczną stylistykę podkreśla zarówno zastosowana tu faktura jak i sposób prowadzenia muzycznej narracji.
Wyraz artystyczny każdego z preludiów emanuje silnym ładunkiem ekspresji o zróżnicowanej kolorystyce emocjonalnej. Poszczególne utwory opatrzone są tytułami, co nasuwać może słuchaczowi pewne skojarzenia programowe. Preludia, z wyjątkiem dwóch ostatnich pochodzących z roku 1987, powstawały w latach 2013-2018, choć ostateczny kształt został im nadany w roku 2018.AM - Wydawnictwa

-
+


Dominika Lenska
Ludowe dziecięce zabawy muzyczne.

Teoria i praktyka
Katowice 2019
ISBN: 978-83-949526-5-5
Objętość: 142 str.
Cena: 23
Dostępność: 9 szt.


Celem monografii jest ukazanie ponadczasowych wartości ludowych dziecięcych zabaw muzycznych. Realizacja tego celu wymagała ujęcia tematu z dwóch perspektyw: teoretycznej i praktycznej.
W części pierwszej, wprowadzającej definicję zabawy w kulturze, przedstawiłam ujęcie tego zagadnienia przez wybitnych teoretyków oraz pedagogów polskich i zagranicznych. Podrozdziały zawierają szeroko pojętą klasyfikację zabaw, wyszczególniają dziecięce zabawy ogólnorozwojowe, dziecięce zabawy ludowe w przykładach polskiego folkloru oraz zbiory piosenek ludowych z zabawami. Osobno została wyodrębniona ludowa oraz literacka twórczość dla dzieci w płaszczyźnie edukacyjnej, w tym zbiory metodyczne. Poruszone zostało zagadnienie motywów muzycznych w tekstach literatury dziecięcej, z podkreśleniem zawartej w nich melodyjności i rytmiki. Indywidualnie potraktowałam właściwości muzyczne zabaw ludowych oraz tematykę badań śpiewów niezwrotkowych w polskim folklorze. Zwróciłam też uwagę na pieśń jako całość wyrazowo-muzyczno-poetycką, którą z łatwością dziecko potrafi ogarnąć, mimo występowania w niej wielu zwrotek oraz wprowadzania zmian w warstwie muzycznej i treściowej.
Część druga (praktyczna) traktuje o śpiewie jako jednym z podstawowych i najważniejszych wymiarów rozwoju muzycznego człowieka, z podkreśleniem roli śpiewu jako podstawy zabaw ludowych i czynnego uprawiania muzyki. Skupiłam się na przedstawieniu form upowszechniania ludowych dziecięcych zabaw muzycznych w programie pod egidą Instytutu Muzyki i Tańca Mały Kolberg oraz działającej od 2010 roku w Akademii Muzycznej w Katowicach Akademii Przedszkolaka, która jest moją propozycją autorską. Podkreśliłam żywotność oraz aktualność "tradycji", która wprowadza dzieci i rodziców w jakże bogaty i wartościowy świat muzyki ludowej i staje się niejako formą integracji pokoleń..AM - Wydawnictwa

Wojciech Stępień
Le nouveau Grieg.

Tendencje modernistyczne w twórczości Edvarda Griega
na przykładzie opp. 54, 66 i 72
Katowice 2019
ISBN: 978-83-949526-4-8
Objętość: 252 str.
Cena: 34
Dostępność: nakład wyczerpany


Twórczość Edvarda Griega (1843-1907) często uważa się za schematyczną i zamkniętą w czterotaktowych lub ośmiotaktowych "pudełkach". Jedyny podkreślany przez badaczy aspekt nowatorski to harmonia, która nadaje kwadratowej konstrukcji oryginalność i dużą płynność. Celem książki jest wykazanie korelacji między zjawiskami melodycznymi, harmonicznymi i rytmicznymi w ujęciu formalnym oraz udowodnienie, że późne opusy fortepianowe Griega: Utwory liryczne op. 54, 19 Norske Folkeviser op. 66, Slǻtter op. 72 wskazują na tendencje modernistyczne.

Le nouveau Grieg (Nowy Grieg) zachwycił kilku europejskich modernistów, takich jak Maurice Ravel, Sergiusz Prokofiew czy Béla Bartók, a zaskoczył współczesnych artyście twórców norweskich, którzy nie chcieli podążać jego śladami. Można zaryzykować stwierdzenie, że późna twórczość fortepianowa tego kompozytora stanowi kolebkę europejskiego modernizmu, i tym samym uznać Griega za prekursora tego kierunku w muzyce, podobnie jak obrazy Williama Turnera (1775-1851) można interpretować jako zapowiedź impresjonizmu w malarstwie.AM - Wydawnictwa


The Open Symphony


Katowice 2019
ISBN: 978-83-954164-1-5
Objętość: 127 str.
Dostępność: nakład wyczerpany


An album book to commemorate the 90th anniversary of the Karol Szymanowski Academy of Music in KatowiceAM - Wydawnictwa


Symfonia otwarta


Katowice 2019
ISBN: 978-83-954164-1-5
Objętość: 127 str.
Dostępność: nakład wyczerpany


Album fotograficzny z okazji 90-lecia Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach2018

Wydawnictwa z roku 2018AM - Wydawnictwa


Scontri 5 (2018). Pismo naukowe Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach


Katowice 2018
ISSN: 2353-0871 (2018)
Objętość: 122 str.
Dostępność: nakład wyczerpany


Piąty numer pisma "Scontri" podejmuje problem analizy dzieła muzycznego z kilku różnych pespektyw. Samo zagadnienie interpretacji jest dla teoretyka muzyki zadaniem niezwykle inspirującym, bowiem daje mu możliwość głębokiego namysłu nad przedmiotem badań i podjęcia jego odczytania pod kątem warsztatu twórczego, estetyki czy jakiejś szczególnej koncepcji. Różnorodność możliwości interpretacji wydobywa z dzieła cały wachlarz sensów i znaczeń w nim ukrytych. W numerze znalazły się artykuły dotyczące twórczości Igora Strawińskiego, Henri Dutilleux, Aleksandra Nowaka i Stanisława Bromboszcza (z punktu widzenia samego kompozytora).

Spis treści:

NAD PARTYTURĄ
Marcin Trzęsiok - Hołd w czapce błazeńskiej. Sonata Strawińskiego i Sonata F-dur op. 54 Beethovena
Szymon Borys - "Odczuwam straszliwą potrzebę religii". Symbolika duchowości w Correspondances Henriego Dutilleux
Paulina Zgliniecka - Amalgamowanie kognitywne w libretcie Space Opery Aleksandra Nowaka

GŁOSEM KOMPOZYTORA
Stanisław Bromboszcz - Air na zespół instrumentalny i media elektroniczne

ARCHIWALIA
Ryszard Gabryś - Agon. Rzecz o spójności

VARIA
Władysław Stróżewski - Muzyka, istota, wartośćAM - Wydawnictwa

-
+


Praca zbiorowa
Między muzykologiczną refleksją a pedagogiczną pasją.

Księga Jubileuszowa 2
Redakcja: Iwona Mida, Anna Waluga
Katowice 2018
ISBN: 978-83-949526-3-1
Objętość: 145 str.
Cena: 21
Dostępność: 11 szt.


Księga Jubileuszowa 2 dedykowana została Profesorowi Leonowi Markiewiczowi z okazji 90-tych urodzin; nawiązuje do powstałej przed dekadą pierwszej okolicznościowej publikacji. Jubilat - postać niezwykle zasłużona dla polskiej kultury muzycznej, a górnośląskiej w sposób szczególny - przez lata związany z Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, łączył w swej aktywności zawodowej różnorodne pasje i dziedziny: muzykologię, teorię muzyki, pedagogikę, publicystykę, animację życia muzycznego.

Autorzy niniejszej Księgi odwołują się do tego bogactwa zainteresowań Profesora: w części poświęconej dziełu muzycznemu Grażyna Darłak pisze o inspiracjach religijnych w twórczości Wojciecha Kilara, Marcin Tadeusz Łukaszewski przedstawia rozwój polskiej toccaty fortepianowej w XX i XXI wieku, a Maryla Renat zajmuje się muzyką kameralną Władysława Żeleńskiego. Dwa teksty dotyczą polskiej kultury muzycznej - Magdalena Dziadek przybliża pracę Zofii Lissy o wpływach Beethovena w twórczości Chopina, zaś Ilona Dulisz opowiada o działalności artystycznej Wandy Warskiej. Publikacja zawiera także 3 artykuły odnoszące się do pedagogiki - Wojciecha Jankowskiego (Pedagogika muzyczna a muzyka w pedagogice), Anny Walugi (Śpiewające place zabaw...), podejmującej temat niskiego poziomu edukacji muzycznej dzieci, oraz Joanny Buczyńskiej wykazującej związki pomiędzy coachingiem a metodą rytmiki Emila Jaques-Dalcroze'a.AM - Wydawnictwa

Praca zbiorowa
Śląska liryka wokalna. Zeszyt 3

Redakcja: Feliks Widera
Katowice 2018
ISMN: 979-0-9020117-9-2
Objętość: 120 str.
Cena: 25
Dostępność: nakład wyczerpany


Publikacja stanowi trzeci zbiór nie wydanych dotąd kompozycji wokalnych współczesnych kompozytorów śląskich. Rękopisy wydanych pieśni udostępnione zostały przez twórców na prośbę pomysłodawcy całego cyklu. Zeszyt zawiera 18 kompozycji w tym "Trzy medytacje" Juliana Gembalskiego, "Trzy pieśni do słów K.I.Gałczyńskiego" Eugeniusza Knapika, po dwa utwory Władysława Szymańskiego, Henryka Jana Botora i Jacka Glenca. W Zeszycie III znalazły się także kompozycje najmłodszych twórców - Wojciecha Stępnia (6 utworów) i Marty Kleszcz ( 2 utwory). Zdecydowana większość pieśni ma charakter sakralny co wiąże się m.in. czynnym uprawianiem muzyki kościelnej przez ich twórców. Pieśni te podobnie jak utwory które ukazały się serii Śląska liryka wokalna wcześniej, wydane zostały z myślą o ich szerokiej popularyzacji wśród wykonawców interesujących się liryką wokalną i twórczością śląskich kompozytorów. Kompozycje te wykonywane były już m.in. w czasie konkursu wokalnego "W kręgu słowiańskiej liryki wokalnej" organizowanego od wielu lat przez Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.AM - Wydawnictwa

-
+U źródeł polskiego neoklasycyzmu.

Nauczanie Nadii Boulanger na tle edukacji kompozytorskiej w Berlinie w I połowie XX wieku
Katowice 2018
ISBN: 978-83-945268-1-8
ISBN: 978-83-947698-6-4
Objętość: 270 str.
Cena: 29
Dostępność: 1 szt.


Publikacja Akademii Muzycznej w Katowicach (2018) pod tytułem U źródeł polskiego neoklasycyzmu. Nauczanie Nadii Boulanger na tle edukacji kompozytorskiej w Berlinie w I połowie XX wieku pod redakcją Jolanty Szulakowskiej jest pierwszą w kraju edycją z przedstawieniem sylwetki i dokonania słynnej Maestry w kontekście Jej czasów, jak i w świetle dychotomii kultury francuskiej i niemieckiej. Oprócz historycznego zarysowania relacji polsko-niemieckich i polsko-francuskich (Bartłomiej Barwinek) Czytelnik znajdzie nowatorski w polskiej muzykografii opis niemieckiej "szkoły" kompozytorskiej na przełomie XIX i XX wieku (Wojciech Stępień). Nadia Boulanger została w tej książce szeroko ukazana poprzez Jej wyczerpujący biogram na tle charakterystyki polskiego neoklasycyzmu i kultury francuskiej tamtych czasów (Krystyna Modrzejewska) wraz z aneksami w postaci wykazu Jej utworów i polskich uczniów na przestrzeni kilku dekad oraz korespondencji z polskimi kompozytorami (Jolanta Szulakowska). Portret ten jest uzupełniony oglądem polskiej "szkoły" Nadii (Magdalena Stochniol) oraz wywiadami z niektórymi uczniami sławnej Nadii, m. in. z Krzysztofem Meyerem i Stanisławem Skrowaczewskim (Agnieszka Nowok-Zych, M. Stochniol). Ważnym aspektem są zamieszczone w tomie analizy utworów polskich twórców pisanych pod wpływem Wielkiej Nauczycielki autorstwa studentów i doktorantów katowickiej Uczelni (Sz. Borys, M Dziurawiec, W. Michno, A. Rotterman). Należy dodać, iż rozprawy te zostały oparte na oryginalnych materiałach źródłowych z zasobów francuskich (Paryż, Lyon) i niemieckich oraz na obcych opracowaniach dotyczących samej Nadii Boulanger, jak i Jej czasów. W tych badaniach i rozległych relacjach Nadia Boulanger jawi się jako prekursorka polskiego neoklasycyzmu, jako inicjatorka, preceptor rozwoju artystycznego i intelektualnego polskich twórców oraz ich niezawodny przyjaciel.AM - Wydawnictwa

-
+Akordeon wczoraj a dziś

Materiały z II Sesji Naukowej Katedry Akordeonu
Redakcja: Iwona Bias
Katowice 2018
ISBN: 978-83-949526-2-4
ISBN: 978-83-947698-8-8
Cena: 27
Dostępność: 15 szt.


Publikacja zawiera 6 wykładów przedstawionych w ramach ogólnopolskiej sesji naukowo-artystycznej "Akordeon wczoraj i dziś". Tematyka wykładów jest bardzo zróżnicowana i dotyczy w większości problemów związanych ściśle z akordeonistyką, a mianowicie: "Cytaty w muzyce akordeonowej - konteksty i funkcje" (B.Dowlasz), " Koncert instrumentalny w literaturze akordeonowej" (J.Pichura), "Młodzi spadkobiercy tradycji Śląskiej Szkoły Kompozytorskiej w świetle literatury akordeonowej" (P.Chololowicz), czy "Oblicza akordeonu w składach kameralnych i orkiestrowych" (M.Andrysek).

Dwa pozostałe artykuły są niezwykle interesujące i dotyczą tak istotnych - nie tylko dla akordeonistów, ale generalnie wszystkich instrumentalistów - zagadnień jak "Problem tożsamości dzieła muzycznego w kontekście praktyki transkrypcji" (J.Gembalski) oraz "W poszukiwaniu interpretacji" (R.Michalak).AM - Wydawnictwa

-
+


Grażyna Darłak
Dziecko w ogrodzie sztuk. Perspektywa tematyczna, kreacyjna i komunikacyjna


Katowice 2018
ISBN: 978-83-949526-1-7
ISBN: 978-83-947698-9-5
Objętość: 316 str.
Cena: 37
Dostępność: 6 szt.


Monografia jest próbą holistycznego spojrzenia na fascynującą relację dziecko - sztuka z perspektywy historycznej, socjologicznej, estetycznej, kulturowej i pedagogicznej. Tytuł rozprawy - Dziecko w ogrodzie sztuk - oparty na alegorycznym obrazie ogrodu, wyraża przekonanie o symultanicznym i niejednorodnym kontakcie dziecka ze sztuką. Książka ujawnia dążenie autorki do takiego rozumienia "ogrodu", by ukazywał dziecko w sztuce i sztukę dziecka w kolejnych układach problemowych, w zależności od ujęcia teoretycznego właściwego badaniu poszczególnych dyscyplin sztuki. Trzy perspektywy analityczne (tematyczna, kreacyjna i komunikacyjna) odpowiadają pozycji dziecka wobec sztuki: jako jej tematu, twórcy, nadawcy i odbiorcy. Mimo że perspektywa muzykologiczna jest w tej pracy uprzywilejowana, to zawsze jako wspólny element estetycznych doświadczeń dziecka, które wynikają z naturalnej różnorodności dziecięcego kreowania i percepcji każdej ze sztuk. Dążeniem autorki jest również uświadomienie sobie i czytelnikom powiązań pomiędzy kulturą ponowoczesną, a zanikaniem tradycyjnych form inkulturacji i zmieniającymi się sposobami bycia dziecka wobec sztuki. Także możliwie najpełniejsze zachowanie bogactwa "sztuki dziecka" i "sztuki dla dzieci", sztuki odpowiadającej powikłanej materii życia, złożonemu obrazowi świata.AM - Wydawnictwa

-
+


Andrzej Zubek
Wiosenna impresja. Spring impression ; Rond(k)o-bagatela. Rondino-bagatelle
Utwory na wiolonczelę i fortepian. For Cello and Piano


Katowice 2018
ISMN: 979-0-9020117-7-8 (1)
Objętość: 26 str. + 1 głos
Cena: 21
Dostępność: 18 szt.


Wiosenna Impresja i Rond(k)o Bagatela to dwie kompozycje przeznaczone na wiolonczelę i fortepian, które choć skontrastowane ze sobą posiadają podobną dynamikę i dramaturgię. Pierwszą z nich (Spring Impression) cechuje charakterystyczny triolowy motyw, który po przekształceniu nadaje utworowi charakter salonowego tanga. Kontrastująca część środkowa to śpiewny, liryczny temat grany przez wiolonczelę z towarzyszeniem motorycznego fortepianu. Po zagęszczeniu struktur rytmicznych i motywiki tej części, która doprowadza do kulminacji powraca pierwotny triolowy motyw, który na bazie ostinata (tanga habanery) zamierając stopniowo kończy powyższą kompozycję. Rond(k)o Bagatela to drugi utwór przeznaczony na wiolonczelę i fortepian, który w założeniu ma być kontrastującym do Impresji - nostalgicznej, przepełnionej impresjonistyczną nutką. Utrzymany rzeczywiście w formie małego ronda posiada żartobliwy i skoczny temat (refren) utrzymany w nieparzystym metrum, który przeplatany jest kupletami o charakterze kantylenowym. Charakterystycznym zabiegiem jest zastosowanie w utworze stałego, powtarzającego się łącznika, którego motywika i figury rytmiczne znajdują miejsce w materiale dźwiękowym następnych sekwencji utworu.AM - Wydawnictwa

-
+


Andrzej Zubek
Swinging Cellos. Utwór na cztery wiolonczele i fortepian

For 4 Cellos and Piano
Katowice 2018
ISMN: 979-0-9020117-7-8 (2)
Objętość: 32 str. + 4 głosy
Cena: 24
Dostępność: 18 szt.


Swinging Cellos choć napisany na klasyczny kwartet wiolonczelowy z towarzyszeniem fortepianu ma znamiona utworu z pogranicza muzyki popularno-rozrywkowej z elementami muzyki jazzowej. Charakteryzuje się on formą rapsodyczną złożoną z kilku skontrastowanych ze sobą sekwencji. Pierwsza z nich, otwierająca utwór zbudowana jest i oparta na triolowych figurach, jakby fanfarowych sygnałach. W części drugiej poprzez zmianę metrum i tempa oraz zastosowania motywiki opartej na nowym materiale dźwiękowym stylizowanej na muzykę epoki baroku następuje zmiana klimatu. Natomiast w trzeciej sekwencji słyszymy już rzeczywisty popis swingujących wiolonczel utrzymany w nieregularnym metrum. Powracająca motywika triolowych figur fanfarowych w części czwartej, a zarazem ostatniej zamyka klamrą powyższą kompozycję. Zastosowane tu podziały metro-rytmiczne wzbogacone intensywnym swingowaniem zaklasyfikować mogą powyższy utwór do kompozycji jazzujących.AM - Wydawnictwa

Ludwika Konieczna-Nowak
Muzykoterapia. Sztuka ? nauka - człowiek


Katowice 2018
ISBN: 978-83-949526-0-0
ISBN: 978-83-947698-7-1
Objętość: 143 str.
Cena: 21
Dostępność: nakład wyczerpany


Treść monografii stanowią rozważania teoretyczne i praktyczne, skupione wokół relacji między muzykoterapią a sztuką i refleksją estetyczną. Praca skonstruowana jest z trzech części. Pierwsza z nich proponuje opis współczesnych modeli muzykoterapii praktycznej w aspektach kluczowych dla procesu terapeutycznego oraz istotnych w perspektywie artystycznej. Część druga zawiera teoretyczną analizę porównawczą wybranych zjawisk w muzyce i myśli estetycznej z wątkami muzykoterapeutycznymi. Praktyczna egzemplifikacja opisywanych zjawisk stanowi ostatnią część opracowania. W zakończeniu pojawia się wreszcie autorska definicja muzykoterapii, skonstruowana na podstawie przedstawionego materiału.AM - Wydawnictwa

-
+


Jacek Glenc
Jak ze Suszca pow?ndruje ? 20 pieśni ludowych Ziemi Pszczyńskiej na chór mieszany a capella


Katowice 2018
ISMN: 979-0-9020117-6-1
Objętość: 100 str.
Cena: 17
Dostępność: 147 szt.


W zbiorze Jak ze Suszca powǻndruje - 20 pieśni ludowych Ziemi Pszczyńskiej na chór mieszany a cappella znajdują się utwory będące artystycznymi stylizacjami pieśni ludowych wybranymi ze zbiorów Mariana Cieśli, miłośnika folkloru, który oprócz publikacji rozprawek z zakresu regionalnej ludowości i lokalnych dziejów, skupiał się na gromadzeniu i rejestrowaniu pieśni ludowych Ziemi Pszczyńskiej. Aranżacje Jacka Glenca stworzone zostały z myślą o wykonaniu ich przez wielogłosowy chór mieszany a cappella. Ujęty pięknym brzmieniem tych pieśni kompozytor wykreował nastrojowe, wręcz archaizujące nieraz w swym wyrazie aranżacje, w których świadomie utrwala ślady pochodzenia wybranych melodii. Konwencja tych opracowań utrzymana jest w stylistyce klasyczno-romantycznej z obecnością pierwiastka ludowego, zawartego w tematach melodycznych tych pieśni oraz burdonach pojawiających się w warstwie harmonicznej. Cechą charakterystyczną aranżacji Jacka Glenca jest osiągnięty przez kompozytora indywidualny i oryginalny wyraz artystyczny, będący wypadkową zastosowania symptomatycznych dla tego twórcy środków ekspresji. Opracowania te, co istotne - śpiewane w gwarze górnośląskiej, zachowują urok oryginałów, a dzięki kunsztownej formie artystycznej dostarczają wykonawcom wiele radości z muzykowania. Opracowany przez Jacka Glenca zbiór utworów pt. Jak ze Suszca powǻndruje - 20 pieśni ludowych Ziemi Pszczyńskiej na chór mieszany a cappella stanowi próbę wskazania, jak urzekająca swym pięknem pieśń ludowa regionu pszczyńskiego fascynuje nie tylko zbieraczy...2017

Wydawnictwa z roku 2017AM - Wydawnictwa


Scontri 4 (2017). Pismo naukowe Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach


Katowice 2017
ISSN: 2353-0871 (2017)
Dostępność: nakład wyczerpany


Czwarty numer "Scontri" poświęcamy postaci Oliviera Messiaena i muzyce francuskiej. 25 lat, które minęły od śmierci tego wyjątkowego twórcy to czas, który pozwala przyjrzeć się nie tylko spuściźnie pozostawionej przez Mistrza, ale także oddziaływaniu jego techniki i estetyki na uczniów i tych, którzy mieli z nim kontakt. Numer otwiera tłumaczenie fragmentu Traktatu o rytmie, barwie i ontologii - absolutnie unikatowego tekstu, zarówno pod względem rozmiarów, jak i ważkości zawartych w nim myśli. W dalszej części tomu są ujęcia szczegółowe i porównawcze, ukazujące zarówno rezonans myśli messiaenowskiej, jak i podejmujące ideę muzyki francuskiej w szerszym kontekście.

Spis treści:

ŹRÓDŁA
Olivier Messiaen - Traktat o rytmie, barwie i ornitologii (fragm.)

NAD PARTYTURĄ
Krzysztof Wyglądacz - Uśmiech przez łzy "Tristana Muraila Cloches d'adieu, et un sourire" in memoriam Olivier Messiaen
Katarzyna Bartos - Muzyka naturalna - Źródła inspiracji w twórczości Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil

GŁOSEM KOMPOZYTORA
Uchwycić półokrągłość oceanu. Grażyna Pstrokońska-Nawratil odpowiada na pytania Jana Topolskiego
Jan Topolski - Na szlakach Ensemble L'Itinéraire
Gerard Grisey - Autoportret z l'Itinéraire

VARIA
Didier van Moere - Karol Szymanowski i muzyka francuskaAM - Wydawnictwa

-
+Północnoniemiecka Szkoła Organowa oraz Johann Sebastian Bach

Redakcja: Krzysztof Lukas
Katowice 2017
ISBN: 978-83-942090-9-4
ISBN: 978-83-947698-1-9
Objętość: 147 str.
Cena: 27
Dostępność: 9 szt.


Publikacja Północnoniemiecka Szkoła Organowa oraz Johann Sebastian Bach pod redakcją dra Krzysztofa Lukasa jest zbiorem artykułów, których autorami są czołowi polscy badacze, a przede wszystkim praktycy - wirtuozi organów oraz klawesynu. Ich tematyka związana jest z historią Północnoniemieckiej Szkoły Organowej, genezą jej powstania oraz z problemami wykonawczymi i stylistycznymi, jakie zawierają dzieła organowe przedstawicieli tejże szkoły, nie wyłączając muzyki Johanna Sebastiana Bacha, który niewątpliwie był także spadkobiercą jej osiągnięć. Artykuły te są pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 22-23 kwietnia 2015 roku na Akademii Muzycznej w Katowicach. Dotyczą one następujących tematów:

dr hab Marek Pilch - Początki kultury muzycznej okresu Reformacji w północnych i środkowych Niemczech
dr hab. Witold Zaborny, prof. AM - Znaczenie "Abendmusiken" dla rozwoju kultury muzycznej Lubeki w XVII i XVIII wieku - Franz Tunder, Dietrich Buxtehude, Caspar Ruetz
dr Krzysztof Lukas - "Stylus phantasticus" - wybrane problemy wykonawcze w świetle osiemnastowiecznych materiałów źródłowych
dr Jakub Chachulski - Toccaty BWV 910-916 Jana Sebastiana Bacha a organowa szkoła północnoniemiecka
dr Jakub Chachulski - O osobliwym przypadku retoryki muzycznej w Toccacie c-moll BWV 911 Jana Sebastiana Bacha
dr hab. Bartosz Jakubczak - Charakterystyka wybranej twórczości organowej J.S. Bacha na tle włoskiej i niemieckiej literatury organowej XVII wieku
prof. zw. dr hab. Julian Gembalski - Elementy francuskie w twórczości organowej Johanna Sebastiana Bacha
dr Jarosław Tarnawski - Symbolika trynitarna w III części Clavierübung Johanna Sebastiana Bacha
prof. dr hab. Marek Toporowski - Palcowanie w muzyce na instrumenty klawiszowe J.S. Bacha


Cenne informacje w artykułach dotyczących problemów wykonawczych znajdą przede wszystkim muzycy grający na instrumentach klawiszowych, zaś pozostałe artykuły mogą być źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych przedstawianą tematyką.AM - Wydawnictwa

-
+Wczoraj, dziś i jutro muzyki liturgicznej w Kościele Katowickim.

Seria Viriditas musicae - Muzyka kościelna w archidiecezji katowickiej, T. I
Redakcja: ks. Wiesław Hudek
Katowice 2017
ISBN: 978-83-942090-7-0
ISBN: 978-83-947698-0-2
Objętość: 143 str.
Cena: 27
Dostępność: 31 szt.


Publikacja Wczoraj, dziś i jutro muzyki liturgicznej w Kościele Katowickim pod redakcją ks. dra Wiesław Hudka, otwiera nową serię wydawniczą Viriditas musicae. Pierwszy tom serii jest zapisem naukowych refleksji podjętych w ramach II Kongresu Muzyki Liturgicznej w Katowicach, który odbył się w dniach 13-15 XI 2015. Zawiera następujące teksty:

ks. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak - Muzyczna kultura duchowieństwa - pilnie poszukiwana
s. mgr Benigna Tkocz - Duszpasterski wymiar działań Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej
ks. dr Wiesław Hudek - W trosce o Bożą chwałę i uświęcenie wiernych. Relacje prezbiterów i muzyków kościelnych w świetle nowego "Regulaminu pracy organistów w archidiecezji katowickiej"
ks. prof. dr hab. Rastislav Adamko - Formy współczesnej muzyki liturgicznej na Słowacji
prof. dr hab. Julian Gembalski - Nowe organy w świątyniach Archidiecezji Katowickiej, powstałe w latach 2002-2015
ks. prof. dr hab. Antoni Reginek - Posłannictwo dziejowe chórów na Górnym Śląsku
prof. dr hab. Władysław Szymański - Celowość organizowania konkursów dla organistów parafialnych

Dwa artykuły w sposób bezpośredni odnoszą się do tekstów "Statutu Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej w Archidiecezji Katowickiej" (s. Benigna Tkocz) oraz "Regulaminu pracy organistów w Archidiecezji Katowickiej" (ks. Wiesław Hudek), które również umieszczono w zeszycie. Viriditas musicae, jako seria wydawnicza ukazująca się pod honorowym patronatem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej - w oficynie Akademii Muzycznej w Katowicach - powinna stać się twórczą inspiracją dla współczesnych muzyków kościelnych.AM - Wydawnictwa

Jacek Glenc
10 Pieśni Wielkopostnych na chór żeński a cappella a 3 voci


Katowice 2017
ISMN: 979-0-9020117-5-4
Objętość: 26 str.
Cena: 12
Dostępność: nakład wyczerpany


Cykl utworów pt. 10 Pieśni Wielkopostnych na chór żeński a cappella a 3 voci Jacka Glenca zawiera dobrze znane i mniej znane pieśni wielkopostne w artystycznym opracowaniu na 3-głosowy chór żeński. Ideą kompozytora było ukazanie owych pieśni w określonej stylistyce harmonicznej, charakteryzującej się swoistą ascezą brzmienia, uzyskaną określonymi środkami wyrazu artystycznego. W konwencję tę dobrze wpisuje się brzmieniowość trzygłosowa - i, choć kompozytor ani razu nie stosuje układu cztero- i więcej głosowego, to dzięki zastosowanej harmonice i fakturze słuchacz odnosi wrażenie pełnego brzmienia wielogłosowego chóru. Pomimo różnorodności fakturalnej wszystkie opracowania posiadają jeden wspólny mianownik jakim jest typowy dla Jacka Glenca język muzycznej ekspresji. Ascetyczny charakter wyrażony jest również na płaszczyźnie budowy formalnej utworów wchodzących w skład cyklu. Kompozytor świadomie rezygnuje z takich elementów jak introdukcje, intermezza czy epilogi, ogniskując się tylko wokół samych melodii pieśni.2016

Wydawnictwa z roku 2016AM - Wydawnictwa

-
+Scontri 3 (2016). Pismo naukowe Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach


Katowice 2016
ISSN: 2353-0871 (2016)
Objętość: 67 str.
Cena: 25
Dostępność: 85 szt.


Tematem wiodącym 3. numeru Scontri jest melancholia. W tomie znalazło się osiem tekstów, omawiających wybrane aspekty melancholii zarówno w odniesieniu do muzyki dawnej (Marek Nahajowski), jak i współczesnej, na przykładzie wybranych kompozycji Henryka Mikołaja Góreckiego (Marcin Trzęsiok), José Marii Sánchez-Verdú (Agnieszka Nowok) i Harrisona Birtwistle'a (Dominika Micał). Interesującą perspektywę dają eseje kompozytorskie (Aleksander Kościów, Aleksander Nowak) ukazujące wpływ melancholii na proces twórczy. Całość tomu zamyka artykuł dotyczący zjawiska ludzkiej agensowości w tonalnej muzyce instrumentalnej (Robert S. Hatten).


Spis treści

MELANCHOLIA

Marek Nahajowski - Pastoralny czy melancholijny? Ewolucja symboliki fletu podłużnego w barokowej muzyce wokalno-instrumentalnejr/> Agnieszka Nowok - "Każdy anioł przeraża". Melancholia w operze Aura José Marii Sánchez-Verdúr/> Dominika Micał - "Melancholijny stan umysłu" Harrisona Birtwistle'ar/> Marcin Trzęsiok - Regeneracja i rezygnacja. II Kwartet smyczkowy "Quasi una fantasia" Henryka Mikołaja Góreckiegor/> Theodor Wiesengrund Adorno - Schubert

GŁOSEM KOMPOZYTORA

Aleksander Nowak - Hej, do dna!r/> Aleksander Kościów - Melancholia jako doświadczenie artystyczner/> Józef Świder - Z zapisków (wstępem opatrzył Andrzej Śnioszek)

VARIA

Robert S. Hatten - W stronę wirtualnej ludzkiej agensowości w tonalnej muzyce instrumentalnej: od sił muzycznych ku podmiotowościAM - Wydawnictwa

Praca zbiorowa
Śląska liryka wokalna - Zeszyt II

Redaktor prowadzący: Feliks Widera
Katowice 2016
ISMN: 979-0-9020117-1-6
Objętość: 98 str.
Cena: 20
Dostępność: nakład wyczerpany


Publikacja stanowi drugi zbiór nie wydanych dotąd kompozycji wokalnych kompozytorów śląskich. Rękopisy wydanych pieśni udostępnione zostały przez twórców i spadkobierców. Zeszyt zawiera 8 kompozycji Józefa Szweda, 3 kompozycje Józefa Świdra, 2 utwory Jana Wincentego Hawela, oraz cykl "Meditations" Edwarda Bogusławskiego. W aneksie zamieszczono 3 pieśni Marcina Kamińskiego, których rękopisy odnalezione zostały już po publikacji I Zeszytu "Śląskiej liryki wokalnej". Kompozytorzy których utwory zamieszczono w zbiorze, urodzeni w okresie międzywojennym związani byli przez długie lata pracą pedagogiczną i aktywnością twórczą z Akademią Muzyczną w Katowicach. Pieśni te o różnorodnej stylistyce i ciekawym indywidualnym rysie każdego twórcy wydane zostały z myślą o ich szerokiej popularyzacji wśród wykonawców interesujących się liryką wokalną i twórczością śląskich kompozytorów. W planach kontynuowanie serii z utworami kompozytorów najmłodszego pokolenia.AM - Wydawnictwa

-
+W ogrodzie muzyki. Eseje interdyscyplinarne

Redakcja: Marcin Trzęsiok
Katowice 2016
ISBN: 978-83-942090-6-3
ISBN: 978-83-941613-8-5
Objętość: 235 str.
Cena: 35
Dostępność: 37 szt.


Monografia "W ogrodzie muzyki. Eseje interdyscyplinarne" jest pokłosiem cyklu wykładów zorganizowanych przez Katedrę Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki w latach 2010-2014. Prelegenci reprezentowali różne gałęzie humanistyki i z właściwej sobie perspektywy opowiadali o muzyce. Publikacja zawiera jedenaście esejów ułożonych w sześć działów. Ich przedmiotem są problemy sytuujące się na pograniczu teorii muzyki i innych dyscyplin humanistycznych.

Spis treści:

Marcin Trzęsiok, W ogrodzie muzyki

POGRANICZA FILOZOFICZNE
Krzysztof Lipka, Abstrakcja muzyki a dzieła abstrakcyjne innych sztuk
Mirosław Żelazny, Wybrane podstawowe zagadnienia filozofii muzyki

POGRANICZA FILOLOGICZNE
Andrzej Hejmej, Opera Stefana Themersona St. Francis & The Wolf of Gubbio or Brother Francis' Lamb Chops
Krzysztof Dybciak, Najbardziej literacki człowiek muzyki

POGRANICZA ANTROPOLOGICZNE
Ireneusz Kania, Moje muzyczne fascynacje. Pieśni losu Europy Południowej
Rafał Mazur, Anna Iwona Wójcik, Miejsce i rola muzyki w cywilizacji chińskiej

POGRANICZA PSYCHOLOGICZNE
Mirosław Piróg, Muzyka a archetypy
Ewa Schreiber, "Mam w sobie wiele osobowości". Kompozytor i inspiracja w pismach Jonathana Harveya

POGRANICZA RELIGIJNE
Dariusz Czaja, Muzyka i łzy
o. Bernard Sawicki, Mistyka melodii

W OGRODZIE SZTUK
Jacek Szerszenowicz, Synestezja: fizjologia - estetyka - metafizykaAM - Wydawnictwa


Edvard Grieg and His Times

Redakcja: Wojciech Stępień
Katowice 2016
ISBN: 978-83-942090-1-8
ISBN: 978-83-941613-3-0
Objętość: 216 str.
Dostępność: nakład wyczerpany


The present publication does not pretend to offer an integral study of the Norwegian composer's music Edvard Grieg, but rather aims to enhance information about him in Poland and to heighten interest in his unfamiliar works. The volume opens with a biographical sketch (Patrick Dinslage), which is followed by two articles: the first presents Grieg's place and role in Norwegian musical life (Arvid Vollsnes), whilst the second explores the composer's oeuvre within the context of national and European music (Wojciech Stępień). The next two articles concern Grieg's solo lyric songs (Beryl Foster, Jorma Daniel Lünenbürger). The volume is rounded off by articles analysing the Ballade in G minor for piano (Einar Rǿttingen), melancholy and elegy in the piano works (Markéta Štefková), Grieg's choral output, little known in Poland (Beryl Foster) and finally the Norwegian composer's links with Poland and the Poles (Dagmara Łopatowska-Romsvik).AM - Wydawnictwa


Edward Grieg i jego czasy

Redakcja: Wojciech Stępień
Katowice 2016
ISBN: 978-83-942090-0-1
ISBN: 978-83-941613-2-3
Objętość: 224 str.
Dostępność: nakład wyczerpany


Niniejsza publikacja nie pretenduje do całościowego ujęcia muzyki norweskiego kompozytora Edwarda Griega, ale raczej do pogłębienia informacji na jego temat w Polsce oraz do zainteresowania jego nieznanymi dziełami. Tom otwiera szkic biograficzny (Patrick Dinslage) po którym następują dwa artykuły: pierwszy z nich przedstawia miejsce i rolę Griega w życiu muzycznym Norwegii (Arvid Vollsnes), natomiast drugi przybliża twórczość tego kompozytora w kontekście muzyki narodowej i europejskiej (Wojciech Stępień). Kolejne dwa teksty dotyczą muzyki wokalnej Griega i przedstawiają lirykę solową tego kompozytora (Beryl Foster, Jorma Daniel Lünenbürger). Po nich następują szczegółowe analizy: Ballady g-mollop. 24 (Einar Rǿttingen), melancholii i elegijności w kompozycjach fortepianowych Griega (Markéta Štefková) oraz mało znanej w Polsce twórczości chóralnej Norwega (Beryl Foster). Całość tomu zamyka artykuł przedstawiający nieznane związki Griega z Polską i Polakami (Dagmara Łopatowska-Romsvik).AM - Wydawnictwa

-
+


Michał Schäfer
...El pensiamento del caos... for guitar and string quartet


Katowice 2016
ISMN: 979-0-9020117-4-7
Objętość: 16 str. + 5 gł.
Cena: 30
Dostępność: 21 szt.


Utwór zdobył III nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim na utwór kameralny zorganizowanym przez Katedrę Gitary i Harfy Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w ramach I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej "Gitara jako instrument solowy w kameralistyce" 5-8.11.2015AM - Wydawnictwa

-
+


Nejc Kuhar
Quintet No. 1 for guitar and string quartet


Katowice 2016
ISMN: 979-0-9020117-3-0
Objętość: 26 str. + 5 gł.
Cena: 30
Dostępność: 23 szt.


Utwór zdobył II nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim na utwór kameralny zorganizowanym przez Katedrę Gitary i Harfy Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w ramach I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej "Gitara jako instrument solowy w kameralistyce" 5-8.11.2015AM - Wydawnictwa

-
+


Michał Lazar
11/4 for oboe, viola and guitar


Katowice 2016
ISMN: 979-0-9020117-2-3
Objętość: 15 str. + 2 gł.
Cena: 30
Dostępność: 13 szt.


Utwór zdobył I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim na utwór kameralny zorganizowanym przez Katedrę Gitary i Harfy Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w ramach I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej "Gitara jako instrument solowy w kameralistyce" 5-8.11.2015AM - Wydawnictwa

-
+Music Therapy and Emotional Expression: A Kaleidoscope of Perspectives

Redakcja: Ludwika Konieczna-Nowak
Katowice 2016
ISBN: 978-83-942090-3-2
Objętość: 136 str.
Cena: 10
Dostępność: 22 szt.


Ta anglojęzyczna pozycja gromadzi rozdziały dotyczące ekspresji emocji w muzykoterapii w różnych ujęciach. Autorzy kolejnych rozdziałów - w większości światowe autorytety dyscypliny (Simon Procter, Sarah Johnson, Felicity Baker, Helen Short, Krzysztof Stachyra, Anna Bukowska, Alicja Michalak i Ludwika Konieczna-Nowak) - przedstawiają odmienne spojrzenia zarówno na sam związek muzyki z komunikacją emocji jak i jego znaczenie w procesie terapeutycznym. Jedni postrzegają ten wątek jako istotny, inni - marginalny. Oprócz perspektyw łączonych z poszczególnymi modelami muzykoterapii (muzykoterapia Nordoff-Robbins, muzykoterapia analityczna, neuromuzykoterapia, kierowana wizualizacja z muzyka) książka zawiera rozdział skoncentrowany na pisaniu piosenek w procesie terapeutycznym oraz teksty skupione wokół potrzeb specyficznych populacji (muzykoterapia rodzin, muzykoterapia osób starszych). Dodatkowy element stanowią treści dotyczące znaczenia ekspresji emocji w różnych współczesnych perspektywach psychoterapeutycznych oraz refleksja nad zależnościami między obszarem emocji i muzyki z punktu widzenia psychologii muzyki.AM - Wydawnictwa

-
+Literatura dla dzieci w kalejdoskopie sztuki

Redakcja: Grażyna Darłak, Krystyna Koziołek
Katowice 2016
ISBN: 978-83-942090-4-9
ISBN: 978-83-941613-6-1
Objętość: 229 str.
Cena: 35
Dostępność: 9 szt.


U podstaw rozważań autorów tekstów zebranych w książce stoi fascynująca relacja dziecka i sztuki. Relację tę rozpatrywać można z bardzo różnej perspektywy. Celem niniejszej publikacji było spojrzenie na wzajemne relacje pomiędzy literaturą dla dzieci a innymi dziedzinami sztuki. Istotny obszar rozważań stanowi również problematyka komunikacji przez sztukę oraz funkcji i wartości sztuki powoływanej do życia z myślą o dziecku. Książka zawiera 20 artykułów. Stanowią one - jak stwierdza recenzent publikacji dr hab. Ireneusz Gielata - "jednolity wielogłos" , który upomina się o "uwrażliwienie" literackiego kształcenia dzieci na inne dziedziny sztuki: "mowę dźwięków" czy "mowę barw", ale też i na "mowę kształtów" czy "mowę materii". (...) Ta wspólnota ideowa łączy wszystkie zgromadzone teksty i decyduje o ich spójności.AM - Wydawnictwa

-
+


Tomasz Paweł Sadownik
W poszukiwaniu amerykańskiego idiomu muzyki narodowej. Analiza Old American Songs Aarona Coplanda oraz wybranych pieśni Charlesa Ivesa


Katowice 2016
ISBN: 978-83-942090-5-6
ISBN: 978-83-941613-7-8
Objętość: 115 str. + płyta CD
Cena: 35
Dostępność: 25 szt.


Istnienie państwowości amerykańskiej datuje się od roku 1776, czyli od podpisania przez Ojców założycieli "Deklaracji Niepodległości". Jednocześnie, w okresie tworzenia się państw Ameryki Północnej, gdy w Europie powstawały pierwsze arcydzieła liryki wokalnej, przede wszystkim w twórczości Schuberta i Schumanna, w Nowym Świecie zabrakło klimatu sprzyjającego powstawaniu nowych form: pieśni artystycznej, a zwłaszcza cyklu wokalnego. Dzieje muzyki amerykańskiej, tzn. takiej, którą tworzyli kompozytorzy urodzeni w Nowym Świecie i czerpiący inspirację z amerykańskiej historii czy tamtejszych elementów folkloru, zaczynają się właściwie dopiero na przełomie XIX i XX w., wraz z twórczością Charlesa Ivesa oraz Aarona Coplanda. Niniejsza książka to krótki opis początkowego okresu kształtowania się i próby stworzenia stylu narodowego w muzyce amerykańskiej. Zasadniczą część książki stanowi analiza wykonawcza pieśni Ivesa i Coplanda, w oparciu o które ukazany został wachlarz środków technicznych i warsztatowych oraz muzycznych stosowanych i twórczo przekształcanych przez obu kompozytorów. Bogata bibliografia może stanowić również pomoc w podjęciu samodzielnych poszukiwań i odkrywania bardzo mało znanej w Polsce twórczości wokalnej amerykańskich kompozytorów.2015

Wydawnictwa z roku 2015AM - Wydawnictwa

-
+


Jacek Glenc
Harmonia jazzowa, kluczowa problematyka stylistyczno-estetyczna


Katowice 2015
ISBN: 978-83-85679-98-1
Objętość: 38 str.
Cena: 8
Dostępność: 127 szt.


W niniejszej publikacji opisano najważniejsze treści przedmiotowe definiujące stylistykę harmonii jazzowej i określające jej kształt estetyczny. Książka skierowana jest do szerokiego grona czytelników, zarówno tych, którzy chcą poznać podstawy harmonii jazzowej jak i tych, którzy znają już jej problematykę. Podręcznik ten zawiera przekrojowe spektrum zagadnień przedmiotu, a jego dużym atutem jest zwarta forma oraz liczne przykłady nutowe uzupełniające w komunikatywny sposób przedstawiane treści.AM - Wydawnictwa

-
+


Jacek Glenc
Instrumentoznawstwo z propedeutyką instrumentacji (skrypt - 14 wykładów)


Katowice 2015
ISBN: 978-83-85679-99-8
Objętość: 63 str.
Cena: 12
Dostępność: 49 szt.


Niniejsza książka stanowiąca skondensowany skrypt 14 wykładów, obejmujący zagadnienia instrumentoznawstwa (cz. I, wykłady 1-7) oraz instrumentacji (cz. II, wykłady 8-14) przeznaczona jest w pierwszym rzędzie dla studentów uczelni muzycznych kształcących się na kierunku Jazz i muzyka estradowa, lecz również kierowana jest do adeptów sztuki muzycznej, chcących zgłębić swą wiedzę w zakresie budowy, możliwości wykonawczych oraz charakterystyki brzmienia instrumentów akustycznych - solowych oraz wchodzących w skład orkiestry symfonicznej, kameralnej, big-bandu czy różnego rodzaju zespołów kameralnych klasycznych i jazzowych. W publikacji poruszone są też zagadnienia dotyczące budowy, możliwości wykonawczych i charakterystyki brzmienia aparatu głosowego jako instrumentu wykorzystywanego w śpiewie solowym i zespołowym. Zakres poruszanej problematyki instrumentacyjnej obejmuje, w skondensowanej formie, fundamentalne zasady klasycznej orkiestracji na wybrane zespoły kameralne i orkiestrowe. Szerzej odniesiono się do podstawowych sposobów aranżacji na małe zespoły jazzowe typu combo oraz duży zespół jazzowy czyli big-band. Niniejszy podręcznik będzie z pewnością pomocny w zrozumieniu specyfiki każdego instrumentu muzycznego oraz zasad obowiązujących adepta sztuki instrumentacji podczas pracy nad orkiestracją, aranżacją czy też w procesie komponowania.AM - Wydawnictwa

-
+Scontri 2 (2015). Pismo naukowe Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach


Katowice 2015
ISSN: 2353-0871 (2015)
Objętość: 224 str.
Cena: 25
Dostępność: 97 szt.


Drugi numer "Scontri" poświęcamy związkom muzyki i liczby. Tematyka ta miała w historii kultury europejskiej znaczenie zasadnicze. Z upływem czasu idealny związek muzyki i liczby ulegał stopniowemu rozluźnieniu, aż w końcu coraz dalej idąca krytyka zakwestionowała zasadność starożytnych spekulacji. Chcemy tu prześledzić raz jeszcze dzieje tej idei oraz dzieje jej kryzysu. Przedstawiamy teksty o charakterze kompendium, z nadzieją, że będą użyteczne, bo takich opracowań jest w języku polskim niewiele. A obok nich - różne ujęcia szczegółowe, czasem nieszablonowe, które świadczą o żywotności tego tematu, choć nie przywracają mu już pozycji centralnej.

Spis treści

MUZYKA - LICZBA - FILOZOFIA

Catherine Nolan - Teoria muzyki i matematyka
Krzysztof Guczalski - Harmonia nie tkwi w liczbach. O pitagorejczykach, strojach i zgodnych współbrzmieniach
Marcin Krajewski - O konstruktywizmie w muzyce
Paweł Siechowicz - Liczba i historia. Jak ekonomiści piszą historię muzyki?
Karolina Kolinek-Siechowicz - Matematyka jako ćwiczenie duchowe

NAD PARTYTURĄ

Krzysztof Kwiatkowski - Luigi Nono - fantazja i liczba
Siglind Bruhn - Astronomia, matematyka i religia w operze Die Harmonie der Welt Paula Hindemitha

GŁOSEM KOMPOZYTORA

TĀru Takemitsu - Sen i liczbaAM - Wydawnictwa


XXX-lecie Katedry Akordeonu

Materiały z Sesji Naukowej z okazji jubileuszu Katedry Akordeonu
Redakcja: Iwona Bias
Katowice 2015
ISBN: 978-83-85679-96-7
Objętość: 110 str.
Cena: 27
Dostępność: nakład wyczerpany


Książka zawiera 7 wykładów wygłoszonych w trakcie sesji naukowej poświęconej XXX-leciu działalności Katedry Akordeonu Akademii Muzycznej w Katowicach. Zaproszeni goście zaprezentowali wykłady o różnorodnej tematyce. Pani Alina Gruszka przedstawiła sylwetkę wybitnego gitarzysty, pedagoga a także kompozytora Edmunda Jurkowskiego, który przez kilka lat był kierownikiem Katedry Gitary, ściśle współpracującej z Katedrą Akordeonu. Trzy kolejne wykłady, to analiza możliwości sonorystycznych i techniczno-wykonawczych akordeonu w oparciu o wybrane utwory kompozytorów polskich (Agnieszka Bagińska, Jerzy Mądrawski), oraz kompozytorów zagranicznych (Piotr Chołołowicz). Bardzo interesujący był wykład Elżbiety Rosińskiej, w którym autorka opisała rolę kobiet w światowej akordeonistyce. W dwóch ostatnich wystąpieniach mieliśmy możliwość zapoznać się z sytuacją akordeonu na Litwie (Ričardas Sviackevičius), oraz historią rozwoju akordeonistyki na Górnym Śląsku (Joachim Pichura).AM - Wydawnictwa

-
+Pismo Akademii Muzycznej "Klucz" nr 14 / 2015


Katowice 2015
ISSN: 2081-7320 (2015)
Objętość: 80 str.
Cena: 5.5
Dostępność: 16 szt.


KLUCZ otwiera się już po raz czternasty. Przeczytajmy co piszą o muzyce, najczęściej najnowszej - co piszą o muzykoterapii, która ma w tym numerze liczną reprezentację. By naszej tradycji stało się zadość kontynuujemy wędrówkę ścieżkami już przetartymi: znajdzie się przedruk wykładu inauguracyjnego ks. prof. Jerzego Szymika, znajdą się stronnice poświęcone dzisiejszym i niegdysiejszym wydarzeniom oraz postaciom Akademii.AM - Wydawnictwa

-
+


Henryk Gembalski
Improwizowana forma otwarta - między wolnością a koniecznością


Katowice 2015
ISBN: 978-83-938628-8-7
ISBN: 978-83-85679-92-9
Objętość: 56 str. + płyta CD
Cena: 26
Dostępność: 28 szt.


Tytuł publikacji: "Improwizowana forma otwarta - między wolnością a koniecznością" zakreśla obszar refleksji nad praktyką improwizatorską, przede wszystkim w obrębie muzyki jazzowej i w aspekcie szeroko rozumianego warsztatu - a szczególności w odniesieniu do improwizowania formy. Poszczególne rozdziały zawierają analizę kluczowych dla przeprowadzanego wywodu terminów, również w kontekście historycznego rozwoju znaczeń i sensów. Pisząc o zasadach organizujących proces improwizowania zbiorowego, autor podejmuje próbę zgłębienia towarzyszących mu relacji i reakcji psychologicznych. Dołączona płyta CD zawiera sześć improwizowanych utworów, zarejestrowanych podczas koncertu w Studio Koncertowym Polskiego Radia Katowice. Stanowiący integralną część publikacji opis tych utworów podzielony jest na dwie równolegle prowadzone analizy: "Akcja muzyczna", przedstawiającą w porządku linearnym tok narracji muzycznej i użyte środki, oraz uzupełniającą: "Kontekst sytuacyjny", odnoszącą się do motywacji i uwarunkowań występujących w trakcie improwizowania. Cały tekst - choć z założenia naukowy - jest zarazem osobistą wypowiedzią autora na temat środków, znaczeń, kontekstów i granic ekspresji twórczej, w której "wolność improwizowania jest fascynującym źródłem motywacji, motorem napędowym kreacji i zawsze aktualnym zobowiązaniem do uczciwego poszukiwania i przeżywania Prawdy".AM - Wydawnictwa

-
+


Marcin Trzęsiok
Dyptyk tragiczny. Muzyka i mit w Królu Edypie i Apollu Igora Strawińskiego

Wydanie drugie poprawione i uzupełnione
Katowice 2015
ISBN: 978-83-85679-93-6
ISBN: 978-83-938628-9-4
Objętość: 278 str.
Cena: 30
Dostępność: 26 szt.


Jest to książka o dwóch powiązanych ze sobą arcydziełach muzyki XX wieku: Królu Edypie (1926-27) oraz Apollu (1927-1928) Igora Strawińskiego. W centrum uwagi znajduje się muzyczna prezentacja mitu. Bogata architektura symboli rozszyfrowywana jest systematycznie, stopniowo, w różnych ujęciach. Analiza ta prowadzi do ukazania strategii narracyjnych Strawińskiego. Odczytane w ten sposób mity Edypa i Apolla wpisane zostają w problematykę europejskiego modernizmu. Podejmując tematykę mitologiczną Strawiński poruszał bowiem kwestie całkiem aktualne: kryzys rozumu oświeceniowego, kres nowożytnego antropocentryzmu, pytania o porządek etyczny nadrzędny wobec umowy społecznej. Człowiek staje tu wobec sił, których przeniknąć nie zdoła, choć ich działaniu nieuchronnie podlega.AM - Wydawnictwa

Krzysztof Lukas
Tempo rubato i modyfikacje tempa w materiałach źródłowych
z lat 1750-1930 w kontekście współczesnej praktyki wykonawczejKatowice 2015
ISBN: 978-83-938628-6-3
ISBN: 978-83-85679-94-3
Objętość: 180 str.
Cena: 45
Dostępność: nakład wyczerpany


Tempo rubato, ten nieprzejednany wróg metronomu jest jednym z najstarszych przyjaciół muzyki. (I.J. Paderewski)
Niniejsza książka jest źródłem wiedzy o rozumieniu i stosowaniu rubata oraz modyfikacji tempa w XVIII, XIX, i w początkowych dziesięcioleciach XX wieku. Zawiera ona tłumaczenia obszernych fragmentów historycznych traktatów, które poddane zostały analizie pod kątem możliwości zastosowania we współczesnej praktyce wykonawczej. Znajdziemy w niej m.in. wskazówki takich autorów jak C.P.E. Bach, J.J. Quantz, J. Mattheson, D.G. Türk, C. Czerny, M. Lussy, A. Kullak, H. Riemann. Wskazówki te są uniwersalne i mogą znaleźć zastosowanie w muzyce na różne instrumenty.
Okładka książki nawiązuje do słów F. Liszta, który powiedział do jednego z uczniów: Czy widzisz tamte drzewa? (...) Wiatr bawi się wśród liści, wznieca życie pośród nich, ale drzewo pozostaje takie samo - to jest rubato Chopina.
Autor daje odpowiedź na pytania o różnice w pojmowaniu rubata w epoce baroku, klasycyzmu i romantyzmu oraz przekonuje, że nie każde rubato jest modyfikacją tempa i nie każda modyfikacja tempa może być uznana za rubato. Wyjaśnia też dlaczego - według niektórych - rubato najlepiej stosują Polacy i dlaczego tylko Polacy mogą grać muzykę Chopina.AM - Wydawnictwa

-
+


Waldemar Tamowski
Gamy i pasaże na kontrabas


Katowice 2015
ISMN: 979-0-9020108-2-5
ISMN: 979-0-9013351-9-6
Objętość: 40 str.
Cena: 20
Dostępność: 26 szt.


"Gamy i pasaże na kontrabas" to publikacja skierowana zarówno dla początkujących , jak i dla zaawansowanych w grze na kontrabasie. W tym celu autor wprowadził dwie różne aplikatury. W tej bardziej wymagającej celowo unika używania pustych strun, by zoptymalizować korzyści wynikające ze zmian pozycji. Autor nadaje szczególnego znaczenia posługiwaniu się w aplikaturze możliwie wszystkimi palcami, stosuje również układy rozszerzone. Każda gama durowa ma ponadto opracowane tercje rozłożone. Podane są również różne rodzaje smyczkowań do opanowywania niezbędnych artykulacji powszechnie występujących w literaturze solowej i orkiestrowej.AM - Wydawnictwa

-
+"Podaruj mi piosenkę" Piosenki dla dzieci na głos z fortepianem


Katowice 2015
ISMN: 979-0-9020117-0-9
Objętość: 18 str.
Cena: 17
Dostępność: 1 szt.


Śpiewnik "Podaruj mi piosenkę" jest pokłosiem konkursu kompozytorskiego ogłoszonego w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego wiosną 2015 roku. Organizatorem konkursu była Katedra Pedagogiki Muzyki przy współpracy Zakładu Edukacji Muzycznej i Zakładu Muzykoterapii. Konkurs przeznaczony był dla studentów Kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, a jego celem było wzbogacenie polskiej literatury muzycznej o wartościowe pieśni i piosenki przeznaczone dla dzieci do lat dwunastu. Przedmiotem konkursu była piosenka na głos z akompaniamentem fortepianu lub gitary, do tekstu poety polskiego. W gronie laureatów znalazło się pięcioro młodych autorów, których kompozycje zawarto w niniejszym śpiewniku. Mamy nadzieję, że piosenki spodobają się zarówno nauczycielom, jak i dzieciom, i będą chętnie śpiewane nie tylko w salach lekcyjnych.AM - Wydawnictwa

Andrzej Zubek
Etiudy jazzowe na big-band


Katowice 2015
ISMN: 979-0-9020108-3-2
ISMN: 979-0-9013351-8-9
Objętość: 110 str.
Cena: 32
Dostępność: nakład wyczerpany


"Etiudy jazzowe na big-band" napisane na klasyczny skład stage band (5 saksofonów, 4 trąbki, 4 puzony i sekcja rytmiczna) mają charakter edukacyjno-dydaktyczny. Każda z pięciu etiud dotyka innego problemu wykonawczego, i tak: BRIGHT BLUES - to "wprawki" melodyczno-rytmiczne oparte o skalę bluesową utrzymane w stylistyce be-bopowej. BALLAD - to etiuda, w której układ homofoniczny dyscyplinuje muzyków jednakową artykulacją i dynamiką. W etiudzie trzeciej LAST WALTZ dotykamy problemów natury metro-rytmicznej, gdzie nieparzyste metrum wymusza zmienną akcentację. Odmienna stylistyka i artykulacja występują w etiudzie czwartej - QUASI SAMBA, w której oczekujemy od muzyków innego traktowania podziałów rytmicznych zgodnie z tradycją muzyki latynoskiej. I wreszcie piąty utwór i zarazem ostatni cyklu - FUGA. Zawarte w nim problemy wykonawcze są sumą już wcześniej wykorzystanych w poprzednich etiudach. Zastosowane tu krótkie "okienka" do improwizacji ubarwiają utwór nadając mu charakter "jazzującej polifonii". Pomimo dydaktycznego charakteru powyższych "Etiud" mogą one stać się źródłem wielu satysfakcji dla młodych muzyków, którzy zdobywając kolejny etap wtajemniczenia weryfikują się zarazem jako potencjalni zawodowi muzycy specjalizujący się w utworach stylistyki big-bandowej.2014

Wydawnictwa z roku 2014AM - Wydawnictwa

-
+


Maria Piotrowska-Bogalecka
Decorum et varietas.
Psalmy w muzyce wokalnej i wokalno-instrumentalnej polskiego barokuKatowice 2014
ISBN: 978-83-938628-2-5
ISBN: 978-83-85679-86-8
Objętość: 218 str. + płyta CD
Cena: 25
Dostępność: 13 szt.


Tematem książki Decorum et varietas. Psalmy w muzyce wokalnej i wokalno-instrumentalnej polskiego baroku jest obecność Psałterza w polskiej barokowej kulturze muzycznej. Chociaż kompozytorzy XVII i XVIII wieku stosunkowo często sięgali do Księgi Psalmów, traktując ją jako jedno ze źródeł inspiracji, tematyka ta nie znalazła do tej pory odrębnego ujęcia badawczego. Publikacja prezentuje reprezentatywną część tej interesującej twórczości, wyodrębnioną w oparciu o kryteria tekstowe, genologiczne i stylistyczne. Powstałe w ten sposób zestawienie kompozycji M. Zieleńskiego, F. Liliusa, M. Mielczewskiego, D. Stachowicza i G.G. Gorczyckiego ma na celu odzwierciedlenie właściwej dla ich twórczości zasady varietas, przejawiającej się w mnogości gatunków i form, w zróżnicowaniu wykorzystanych stylów i technik kompozytorskich, a w końcu w zmiennym aparacie wykonawczym. Zawarte w publikacji analizy wyodrębnionych utworów pozwalają zbadać ich tkankę na wielu płaszczyznach, a dzięki temu spojrzeć na kompozycję - jak czynili to sami twórcy - jako na przejaw muzycznej oracji.

Do książki dołączono płytę CD z zapisem koncertu zawierającego analizowane utwory.AM - Wydawnictwa

-
+


Alina Gruszka
Domenico Scarlatti
Sonaty. Wybór i opracowanie na gitaręKatowice 2014
ISMN: 979-0-9013351-7-2
ISMN: 979-0-9020108-0-1
Objętość: 31 str.
Cena: 12
Dostępność: 12 szt.


Wybór i opracowanie na gitarę 12 sonat Domenico Scarlattiego stanowi cenne uzupełnienie literatury przeznaczonej na gitarę klasyczną. Kompozytor w swoich utworach przeznaczonych zasadniczo na klawesyn stał się prekursorem późniejszej pianistycznej wirtuozerii. Liczne transkrypcje sonat na inne instrumenty, stanowią również wielkie wyzwanie dla wykonawców. Szybkie gamowe przebiegi, pasaże, równoległe tercje, seksty, oktawy, szybkie repetycje, brawurowe skoki, krzyżowanie głosów, różnorodne figuracje i ornamenty zawarte są w utworach pomyślanych jako ćwiczenia na klawesyn, a tytuł Sonatas modernas nadał im sam kompozytor. Styl sonat stanowi dowód na to, iż kompozytor, rówieśnik J.S.Bacha i G.F. Händla, S.L. Weissa, nie należał już do tej samej epoki. Dwuczęściowa forma tych utworów niewiele ma jeszcze wspólnego z klasyczną formą sonatową, dlatego odwołanie się do przejawu manieryzmu obserwowanego w różnych okresach historycznych, może okazać się zasadne. Forma większości sonat oparta jest na tradycyjnym dwudzielnym schemacie repetycyjnym, tak charakterystycznym dla barokowej suity. Jednocześnie bogata rozmaitość faktur, przebiegów, temp towarzyszy temu schematowi z jednoczesną inwencją melodyczną i rytmiczną w tworzeniu tematów inspirowaną również rytmami oraz popularnymi włoskimi, hiszpańskimi i portugalskimi melodiami.AM - Wydawnictwa

-
+


Praca zbiorowa
?Melodie słowiańskich dusz?. Polska liryka wokalna w kontekście twórczości wokalnej krajów słowiańskich.

Redakcja naukowa: Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska
Katowice 2014
ISBN: 978-83-938628-1-8
ISBN: 978-83-85679-88-2
Objętość: 55 str.
Cena: 10
Dostępność: 9 szt.


"Melodie słowiańskich dusz" to kolejny zeszyt naukowy, który jest owocem sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Wokalno-Aktorski AM w Katowicach w marcu 2014 roku. W skład publikacji wchodzą artykuły pracowników naukowych polskich uczelni artystycznych, dotyczące szeroko pojętej słowiańskiej liryki wokalnej. Artykuł dr hab. Moniki Kolasy-Hladikovej prezentuje w bardzo interesujący sposób postać ikony czeskiej muzyki wokalnej - Leosa Janacka. Prof. dr hab Izabela Jeżowska swoją uwagę skupia natomiast na zupełnie w naszym kraju nieznanej, a godnej zauważenia twórczości wokalnej kompozytorów chorwackich. Artykuł dra hab. Huberta Miśki prezentuje dorobek operowy w twórczości Józefa Świdra. Natomiast sylwetkę mało znanego kieleckiego kompozytora Jerzego Rosińskiego przedstawia w swoim tekście dr hab. ks. Paweł Sobietajski. Ostatni z artykułów, autorstwa Prof. AM dr hab. Elżbiety Grodzkiej-Łopuszyńskiej, jest próbą wskrzeszenia pamięci o wyjątkowym ośrodku muzycznym, jakim przez wieki był klasztor Świętogórski w Gostyniu Wielkopolskim.AM - Wydawnictwa

Praca zbiorowa
"Kto chce zapalać innych, sam musi płonąć". O relacji mistrz - uczeń

Redakcja naukowa: Grażyna Darłak
Katowice 2014
ISBN: 978-83-938628-0-1
ISBN: 978-83-85679-87-5
Objętość: 175 str.
Cena: 25
Dostępność: nakład wyczerpany


XXI wiek to czas niezwykle dynamicznych przeobrażeń kulturowych i społecznych. To także czas, w którym akcentuje się poważny kryzys autorytetów. Jednocześnie jednak wskazuje się, że wychowanie wymaga odniesienia do autorytetów i przyjęcia aksjologicznej orientacji w edukacji. Niniejszy zbiór rozpraw podejmuje wskazane problemy z różnej perspektywy. W obrębie rozległej problematyki artykułów trzy kwestie są dla autorów kluczowe:

1/ współczesne rozumienie i status autorytetu akademickiego,
2/ związek między autorytetem a mistrzostwem profesjonalnym,
3/ modele relacji mistrza z uczniem.

Zbiór tworzy 19 rozpraw i studiów tworzących dwie grupy. Pierwsza koncentruje się na badaniu teoretycznych podstaw relacji "mistrz - uczeń". Natomiast część drugą tworzą prezentacje wypowiedzi i sylwetek twórczych wybitnych osobowości, co dobrze pokazuje fenomenalny wymiar autorytetu i mistrzostwa.
Szczególną i wielce uzasadnioną inspiracją dla zawartych w książce artykułów stała się osoba, działalność i dorobek naukowy Profesora Leona Markiewicza, który obchodził niedawno jubileusz 85 urodzin. Wyróżnia to oceniany zbiór spośród innych podobnych prac darowanych wybitnym jubilatom, bowiem refleksja o autorytecie ma za patrona kogoś, czyje najlepsze praktyki badawcze i dydaktyczne mogą stanowić punkt odniesienia dla analiz i rozważań teoretycznych wymienionych problemów [z recenzji prof. dr hab. Ryszarda Koziołka]AM - Wydawnictwa

Grażyna Darłak
Inspiracje religijne w twórczości kompozytorów środowiska katowickiego w latach 1945 - 2005


Katowice 2014
ISBN: 978-83-938628-3-2
ISBN: 978-83-85679-91-2
Objętość: 556 str.
Cena: 35
Dostępność: nakład wyczerpany


Religia od początku istnienia ludzkości jest jednym z ważniejszych czynników kulturotwórczych - kształtuje życie wewnętrzne człowieka, kierunkuje go ku wartościom transcendentalnym, stanowi także niezwykle silny imperatyw twórczy, owocujący w postaci licznych dzieł o tematyce religijnej. Dzieje się tak również obecnie, w dobie niezwykłego postępu technicznego i cywilizacyjnego, gdzie fenomen religijny - wyrażający się w znakach i symbolach charakterystycznych dla danej kultury - w dalszym ciągu jest jednym z najbardziej powszechnych przejawów ludzkiego ducha.
Książka niniejsza przedstawia w syntetycznym ujęciu inspiracje religijne ujawniające się po II wojnie światowej w twórczości kompozytorów środowiska katowickiego - związanych z Akademią Muzyczną i tutejszym Oddziałem Związku Kompozytorów PolskichAM - Wydawnictwa

-
+Bracia, patrzcie jeno! 20 kolęd i pastorałek na chór mieszany i głosy solowe a cappella

Aranżacja: Jacek Glenc
Katowice 2014
ISMN: 979-0-9013351-6-5
ISMN: 979-0-9020108-1-8
Objętość: 175 str.
Cena: 25
Dostępność: 153 szt.


Album Bracia patrzcie jeno! 20 kolęd i pastorałek na chór mieszany i głosy solowe a cappella Jacka Glenca zawiera opracowania o różnym charakterze i różnej stylistyce. Można znaleźć w nim zarówno aranżacje wykorzystujące elementy polifonii barokowej, harmonii klasyczno-romantycznej, a nawet jazzowej jak i stylizacje na nutę ludową. Pomimo różnorodności stylistycznej wszystkie opracowania posiadają jeden wspólny mianownik - wyraźnie zarysowany idiom kompozytorski. Elementem formotwórczym, stanowiącym główny filar konstrukcji tychże opracowań jest harmonika, która ma tutaj zasadniczy wpływ na ekspresję dzieła. Zdecydowana większość utworów od strony formalnej zawiera rozbudowane części kompozytorskie, takie jak introdukcje, intermezza czy epilogi, co czyni zeń utwory konstrukcyjnie zaawansowane i ma istotny wpływ na ogólny wyraz artystyczny. Ten swoisty synkretyzm stylistyczny całego cyklu, stworzony na bazie kolęd i pastorałek, dzięki prostocie treści jest jednocześnie przekazem uniwersalnym, trafiającym bezpośrednio do słuchacza.AM - Wydawnictwa

Marcin Trzęsiok
Dyptyk tragiczny. Muzyka i mit w Królu Edypie i Apollu Igora Strawińskiego


Katowice 2014
ISBN: 978-83-85679-89-9
ISBN: 978-83-938628-4-9
Objętość: 278 str.
Cena: 30
Dostępność: nakład wyczerpany


Jest to książka o dwóch powiązanych ze sobą arcydziełach muzyki XX wieku: Królu Edypie (1926-27) oraz Apollu (1927-1928) Igora Strawińskiego. W centrum uwagi znajduje się muzyczna prezentacja mitu. Bogata architektura symboli rozszyfrowywana jest systematycznie, stopniowo, w różnych ujęciach. Analiza ta prowadzi do ukazania strategii narracyjnych Strawińskiego. Odczytane w ten sposób mity Edypa i Apolla wpisane zostają w problematykę europejskiego modernizmu. Podejmując tematykę mitologiczną Strawiński poruszał bowiem kwestie całkiem aktualne: kryzys rozumu oświeceniowego, kres nowożytnego antropocentryzmu, pytania o porządek etyczny nadrzędny wobec umowy społecznej. Człowiek staje tu wobec sił, których przeniknąć nie zdoła, choć ich działaniu nieuchronnie podlega.AM - Wydawnictwa

Praca zbiorowa
Śląska liryka wokalna- Zeszyt I

Redaktor prowadzący: Feliks Widera
Katowice 2014
ISMN: 979-0-9013351-5-8
Objętość: 167 str.
Cena: 30
Dostępność: nakład wyczerpany


Publikacja stanowi pierwszy zbiór nie wydanych dotąd kompozycji wokalnych kompozytorów śląskich. Rękopisy wydanych pieśni znajdują się w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej w Katowicach. Wydawnictwo zawiera 33 kompozycje. W tym 15 pieśni zapomnianego a bardzo interesujacego kompozytora pochodzącego z Cieszyna Władysława Macury, 12 pieśni Władysławy Markiewiczówny - znakomitej pianistki i pedagoga związanej z Akademią Muzyczną w Katowicach, 2 pieśni zasłużonego organizatora życia muzycznego na Śląsku i Mazowszu Marcina Kamińskiego i 4 pieśni Antoniego Szafranka - pedagoga i działacza kulturalnego ziemi rybnickiej. Twórcy ci urodzeni przed II wojną światową związani są z ziemią śląską miejscem urodzenia lub miejscem swojej działalności pedagogicznej i artystycznej. Pieśni te to interesujące miniatury o różnorodnej stylistyce i różnym stopniu trudności dla potencjalnego młodego wykonawcy. Stanowią także cenny materiał historyczny i pedagogiczny. W planach jest kontynuowanie serii i wydanie następnego zeszytu zawierającego kompozycje wokalne kolejnych pokoleń śląskich kompozytorów.AM - Wydawnictwa

Marek Pilch, Marek Toporowski
Dawne temperacje. Podstawy akustyczne i praktyczne wykorzystanie


Katowice 2014
ISBN: 978-83-933403-8-5
ISBN: 978-83-85679-84-4
Objętość: 160 str. + 2 płyty CD Komentowane przykłady dźwiękowe
Dostępność: nakład wyczerpany


To miała być kolorowa, lekka, atrakcyjna w formie graficznej broszurka. Temat jednak okazał się zbyt obfity - powstał gęsty podręcznik o naukowym, choć równocześnie praktycznym charakterze. Nie ilustrują go co prawda liczne zdjęcia i jaskrawe rysunki, pełen jest za to treści dotyczącej zarówno akustyki muzycznej, techniki strojenia instrumentów klawiszowych, jak i sposobów budowania poszczególnych temperacji. Mamy tu aspekt matematyczny: wzory, wykresy i tabele. Mamy elementy historyczne: cytaty z traktatów i opracowań. Eseje i ćwiczenia. Wszystko to zbudowane na podstawach wszechstronnej wiedzy i doświadczenia dwóch wybitnych artystów: prof. Marka Toporowskiego i dr Marka Pilcha. A do tego dwie płyty CD: nie tylko przykłady muzyczne do podręcznika, lecz swoisty audiobook stanowiący odrębną, autonomiczną część publikacji.2013

Wydawnictwa z roku 2013AM - Wydawnictwa

-
+Scontri. 1 (2013). Pismo naukowe Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach


Katowice 2013
ISSN: 2353-0871 (2013)
Objętość: 182 str.
Cena: 25
Dostępność: 2 szt.


W grudniu 2013 ukazał się pierwszy numer "Scontri", pisma naukowego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, poświęcony w całości Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu. Zawiera artykuły, eseje i wspomnienia autorstwa teoretyków muzyki, muzykologów, wykonawców, duchownych i przyjaciół Kompozytora.

Spis treści:

NAD PARTYTURĄ
Adrian Thomas - Energia - ruch - życie. Geneza Elementi
Iwona Lindstedt - Twórczość Henryka Mikołaja Góreckiego w perspektywie sonorystyki
Kinga Kiwała - "A cóż piękniejszego nad niebo...". O II Symfonii "Kopernikowskiej" Henryka Mikołaja Góreckiego
Marcin Gmys - "Kwartet pieśni żałosnych"? Wokół formy, ekspresji i pozamuzycznego przesłania II Kwartetu smyczkowego Henryka Mikołaja Góreckiego

HOMO RELIGIOSUS
Teresa Malecka - Górecki. Homo religiosus
o. Bernard Sawicki - Henryka Mikołaja Góreckiego tęsknota za chorałem

WSPOMNIENIA
David Harrington - Henryk Mikołaj Górecki i Kronos Quartet
Julian Gembalski - Wspomnienie o wielkim Człowieku - Henryk Mikołaj Górecki
Ks. Adam Boniecki - Nasze spotkania w Zębie
Jolanta Szulakowska-Kulawik - Mój mistrz. Rafał Augustyn wobec Henryka Mikołaja Góreckiego

GŁOSEM KOMPOZYTORA
Moje Podhale. Gawęda przez Marię Baliszewską uwieczniona

ARCHIWALIA
Roman Berger - Tajemnica muzyki
Krzysztof Droba - Słowo w muzyce Góreckiego
Bohdan Pociej - Opis - analiza - interpretacja. Na materiale Elementi i Canti strumentali Henryka Mikołaja Góreckiego.AM - Wydawnictwa

-
+


Andrzej Zubek
Ogólne zasady aranżacji big-bandowej. Specyfika brzmienia, artykulacji i zapisu


Katowice 2013
ISBN: 978-83-933403-7-8
Objętość: 32 str.
Cena: 25
Dostępność: 3 szt.


Niniejsza publikacja jest próbą odpowiedzi na pytania stawiane często przez młodych adeptów sztuki aranżerskiej dotyczące odpowiednich technik instrumentacyjnych stosowanych w utworach pisanych na zespół big-bandowy. Większość utworów komponowanych i aranżowanych na big-band ma fakturę homofoniczną; nie jest to gra pojedynczych instrumentów lecz kilku sekcji. Dlatego też w pracy autor szczegółowo omówił charakterystykę brzmienia i zapisu poszczególnych grup zespołu big-bandowego (saksofony, trąbki, puzony), łączenie ich w "tutti", używanie odpowiednich znaków artykulacyjnych oraz zajął się formą i dramaturgią aranżowanych utworów. Ponadto autor wykorzystał cenne wskazówki światowej sławy kompozytorów i aranżerów, takich jak: Russel Garcia, Sammy Nestico czy Don Sebesky oraz doświadczenia własne zilustrowane przykładami nutowymi z napisanych przez niego już wcześniej etiud jazzowych na big-band.AM - Wydawnictwa

-
+


Andrzej Chłopecki
Alban Berg. Człowiek i dzieło czasu młodości. Od pieśni solowej do orkiestrowej

Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach/PWM Kraków
Katowice-Kraków 2013
ISBN: 978-83-85679-71-4
Objętość: 288 str.
Cena: 49
Dostępność: 137 szt.


Książka ta jest pierwszą częścią planowanego i częściowo zrealizowanego przedsięwzięcia, jakim miało być opisanie życia i twórczości Albana Berga. Niniejsza publikacja ma na celu udokumentowanie wstępnych i wczesnych utworów kompozytora (tj. z lat 1900-1913). Co ważne, Andrzej Chłopecki nie poprzestaje na pokazaniu wybranych przykładów muzycznych z tego okresu. W każdym z rozdziałów opisuje też życie kompozytora, ujawnia szczegóły dotyczące jego kondycji psychicznej i osobowościowej, ukazuje go w relacjach ze środowiskiem, w którym żył. Zdaniem autora "chronologia twórczości Albana Berga ściśle związana jest z chronologią jego życia (...). Życie staje się nierozerwalnym kontekstem twórczości, twórczość nierozerwalnym składnikiem życia". Tak integralny opis muzyki Berga w kontekście jego drogi życia nie jest powszechny pod tym względem książka Andrzeja Chłopeckiego jest publikacją niestandardową. Ponadto wyróżnia się na tle bogatej bibliografii bergowskiej koncentracją na życiu i twórczości kompozytora z czasów młodości.AM - Wydawnictwa

Marek Nosal
Twórczość kompozytorów polskich na gitarę solo po 1945 roku. Zagadnienia artystyczno-wykonawcze na wybranych przykładach.


Katowice 2013
ISBN: 978-83-85679-83-7
Objętość: 156 str. + płyta CD
Cena: 25
Dostępność: nakład wyczerpany


Celem pracy jest synteza dokonań polskich kompozytorów w dziedzinie gitarowej muzyki solowej po drugiej wojnie światowej oraz przedstawienie szeroko rozumianej problematyki artystyczno-wykonawczej związanej z wykonawstwem tego repertuaru. Integralną część pracy stanowi płyta CD, nagrana przez Marka Nosala, zawierająca siedem utworów na gitarę solo napisanych w latach 1968-2001 przez sześciu polskich kompozytorów. Wszystkie kompozycje mają tu swe światowe premiery fonograficzne (utwór Hexachord 1 Romana Haubenstocka - Ramatiego - pierwsze nagranie wersji solowej). Ujęcie w podwójnej perspektywie problematyki wskazanej w temacie odzwierciedlone jest w podziale tekstu na dwa główne rozdziały osnute wokół odmiennych zagadnień. W rozdziale "Twórczość kompozytorów polskich na gitarę solo po 1945 roku" autor przedstawia ten dorobek na tle historycznym, ukazującym pozycję gitary w rodzimej kulturze muzycznej od XIX wieku, oraz w kontekście włączania gitary do muzyki orkiestrowej, kameralnej oraz zastosowania jej jako instrumentu solowego w formie koncertu z orkiestrą przez polskich twórców lat powojennych. Literatura przeznaczona na gitarę solo scharakteryzowana jest głównie w odniesieniu do chronologii jej powstania, jako jedynego czynnika obiektywnie systematyzującego bogatą i różnorodną stylistycznie spuściznę. Porządek taki pozwala również na ukazanie pewnych okoliczności i procesów (znaczenie konkursów kompozytorskich, wzrastająca rola kompozytorów-gitarzystów), istotnie wpływających na oblicze solowej muzyki gitarowej w kolejnych dekadach omawianego okresu. W rozdziale "Zagadnienia artystyczno-wykonawcze na przykładzie wybranych utworów" autor omawia siedem zarejestrowanych na płycie CD kompozycji: Thema con variazione Jana Edmunda Jurkowskiego, 5 Impromptus Piotra Mossa, Hexachord 1 Romana Haubenstocka - Ramatiego, Canzonetta i Oberek No. 3 Witolda Szalonka, Sonata Andrzeja Krzanowskiego, Recytatyw i Aria Marka Nosala. Autor ukazuje genezę ich powstania, poddaje analizie ich formę i narrację oraz wskazuje najbardziej dla każdej z nich charakterystyczne elementy, które wpływają na użycie określonych środków wykonawczych i technicznych. Treść podrozdziałów zawiera także szereg informacji i dotyka różnorodnych aspektów, które w przekonaniu autora mogą stanowić istotne źródło inspiracji dla wykonawcy i pogłębić interpretację danej partytury.AM - Wydawnictwa

-
+


Damian Walentek
Język dźwiękowy Paula Hindemitha w utworach kameralnych z udziałem waltorni. Konteksty interpretacyjne.


Katowice 2013
ISBN: 978-83-85679-79-0
Objętość: 114 str. + płyta CD
Cena: 20
Dostępność: 16 szt.


Praca poświęcona wybranym kompozycjom muzyki kameralnej Paula Hindemitha z udziałem waltorni podzielona została na trzy główne rozdziały. Pierwszy z nich poświęcony jest kwintetowi dętemu Kleine Kammermusik op. 24 nr 2. Uwypuklona została rola Festiwalu Kameralnej Muzyki Współczesnej w Donaueschingen, który stał się punktem zwrotnym w karierze zawodowej Hindemitha. Opatrzona przykładami nutowymi analiza przebiegu muzycznego wraz z uwagami interpretacyjno-wykonawczymi stanowi podsumowanie pierwszej części pracy. Rozdział drugi zawiera informacje na temat dorobku sonatowego kompozytora z zastrzeżeniem, że chodzi o dzieła dojrzałego okresu twórczości. Szeroka znajomość zagadnień w zakresie warsztatu wykonawczego niemalże każdego z instrumentów, na które Hindemith pisał swoje utwory wynikała nie tylko z wiedzy teoretycznej ale przede wszystkim własnych doświadczeń w grze na nich. Część ta zawiera kompleksowy opis muzycznej treści Sonaty na róg i fortepian, wraz z komentarzem dotyczącym interpretacji jej poszczególnych fragmentów. Ostatni rozdział poświęcony został Sonacie na cztery waltornie z roku 1952. Ujawnia on mało znany epizod z życia kompozytora. Dzieło powstało bowiem pod wpływem niemalże muzycznej prowokacji wywołanej przez czterech waltornistów z okolic Salzburga, którzy grając na peronie dworca kolejowego, zbudzili śpiącego w nocnym pociągu Hindemitha. Wyrazem wdzięczności wobec tak uroczego żartu było stworzenie jednego z najważniejszych kwartetów waltorniowych w historii tego gatunku. Część ta również, wzorem uprzednich, koncentruje się na interpretacyjnych aspektach utworu. Ukłonem dla wyjątkowej roli rogu w historii kultury niemieckiej było ujęcie w utworze wariacji na temat szesnastowiecznej pieśni Ich Schell mein Horn. Jej treść opowiada smutną historię niespełnionej miłości Ulryka Wirtemberskiego, który dźwiękiem tego instrumentu dawał wyraz swojej rozpaczy. Publikacja przedstawia ewolucyjną konsekwencję twórczości Paula Hindemitha w utworach kameralnych z udziałem waltorni. Załączone na płycie CD nagrania z udziałem autora jako artysty-wykonawcy dają odbiorcy czytelny obraz omawianego zagadnienia.AM - Wydawnictwa

-
+Literatura w kalejdoskopie sztuki. Twórczość poetów i pisarzy polskich XX wieku jako inspiracja dla dzieł muzycznych, plastycznych i filmowych. W 100-lecie urodzin Czesława Miłosza.


Katowice 2013
ISBN: 978-83-933403-6-1
Objętość: 238 str.
Cena: 30
Dostępność: 17 szt.


Stulecie urodzin Czesława Miłosza stało się okazją do ponownego podjęcia refleksji nad kondycją współczesnego świata. "Literatura w kalejdoskopie sztuki" stanowi portret poety i jego dzieła, które nabiera nowych wartości współistniejąc z muzyką, filmem i sztukami plastycznymi. Prezentowane w publikacji artykuły obejmują także twórczość innych poetów i pisarzy polskich XX wieku. Ich dzieła stanowią bowiem niezwykle bogate źródło inspiracji pobudzających wyobraźnię kompozytorów, malarzy, grafików i mistrzów sztuki filmowej. Wynika stąd interdyscyplinarny charakter książki ukazującej wzajemne relacje pomiędzy literaturą polską a sztukami operującymi odmiennymi systemami znaków i pojęć. Charakter ten wynika też z przekonania o bardzo ważnej dziś potrzebie kształcenia umiejętności holistycznego postrzegania, doświadczania i pojmowania świata. Część I książki poświęcona jest postaci Czesława Miłosza oraz wpływowi jego poezji na dokonania w innych dziedzinach sztuki. W części II interesujący aspekt dociekań stanowi relacja słowa i muzyki w odniesieniu do utworów rozmaitych twórców, reprezentujących zróżnicowane gatunki muzyczne. Część III zawiera artykuły skoncentrowane wokół relacji słowa i sztuk plastycznych - głównie filmu i fotografii, ale też grafiki.AM - Wydawnictwa

Jerzy Główczewski
Współczesne techniki w improwizacji jazzowej


Katowice 2013
ISBN: 978-83-85679-82-0
Objętość: 140 str. + płyta CD
Cena: 30
Dostępność: nakład wyczerpany


Książka jest próbą zdefiniowania i zbadania genezy technik stosowanych we współczesnej muzyce jazzowej. Cała praca podzielona jest na dwa główne rozdziały. Pierwszy z nich przedstawia (zdaniem autora) trzech wybitnych mistrzów gatunku, którzy bez wątpienia wywarli niebagatelny wpływ na obraz dzisiejszej muzyki jazzowej. Pierwszym z nich jest Nicolas Slonimsky i jego koncepcja skalowa. Koncepcja ta polega na równym podziale oktaw, a poprzez wypełnienie dźwięków docelowych uzyskujemy skale symetryczne. Drugim artystą jest John Coltrane i jego koncepcja harmoniczna. Wiemy dzisiaj, że Coltrane oparł swoją muzykę na koncepcji Nicolas'a Slonimsky'ego dzieląc oktawę na trzy równe części i traktując każdy powstały dźwięk jako nowe centrum tonalne. Przez dodanie dominant do każdej nowej tonacji otrzymamy tzw. "Cykl Coltrane'nowski", który do dzisiaj jest wielkim wyzwaniem dla każdego muzyka jazzowego. Trzecim artystą jest David Liebman, który jest kontynuatorem koncepcji Nicolas'a Slonimsky'ego i John'a Coltrane'a. Głównym tematem, który został poddany szczegółowej analizie jest Superimpozycja. Koncepcja ta polega na nakładaniu na siebie kilku akordów lub skal po to, by stworzyć nowe wyrafinowane współbrzmienia. Drugi rozdział jest zintegrowany z płytą CD dołączoną do pracy i zawiera transkrypcje czterech improwizacji wykonanych przez autora pracy. Pierwsze solo pochodzi z utworu "Both Sides", drugie ze "Steppenwolves", trzecie z "Lost Boys", i ostatnie ze "Sleeping Camel". Każda transkrypcja została poddana bardzo szczegółowej analizie z uwzględnieniem technik opisanych w rozdziale pierwszym. Warto zwrócić uwagę na podrozdział "Założenia wstępne dotyczące analizy transkrypcji", w których autor wypunktował najistotniejsze parametry badawcze niezbędne do właściwej interpretacji wyimprowizowanych solówek.AM - Wydawnictwa

-
+Źródło wiecznie bijące. Ludowe pieśni kurpiowskie w polskiej liryce wokalnej.

Materiały z XIV sesji naukowej z cyklu "Polska liryka wokalna w aspekcie wykonawczym".
Katowice 2013
ISBN: 978-83-933403-3-0
Objętość: 78 str.
Cena: 20
Dostępność: 7 szt.


Zeszyt naukowy, który oddajemy w Państwa ręce powstał, jako owoc sesji naukowej, która miała miejsce w katowickiej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego dnia 28 listopada 2012 roku. Była to już XIV sesja z cyklu "Polska liryka wokalna w aspekcie wykonawczym", która tym razem koncentrowała się na percepcji na grunt muzyki klasycznej, a zwłaszcza wokalnej, motywów i tematów zaczerpniętych z tradycji folkloru kurpiowskiego. Temat sesji brzmiał "Źródło wiecznie bijące - ludowe pieśni kurpiowskie w polskiej liryce wokalnej". Wygłoszonym referatom i prezentacjom towarzyszyła dyskusja, zaś całość wieńczył koncert w wykonaniu studentów katedry wokalistyki i pedagogów - akompaniatorów. Niniejsza publikacja zawiera teksty wygłoszone podczas obrad, a w dodatku zamieszczono także program koncertu i afisz sesji. Publikację otwiera artykuł Weroniki Grozdew-Kołacińskiej o tradycyjnym śpiewie Kurpiów. Kolejne artykuły dotyczą "Pieśni kurpiowskich" Henryka Mikołaja Góreckiego, Karola Szymanowskiego oraz Stanisława Moryty. Tekst Juliana Gembalskiego dotyczy natomiast inspiracji pieśnią ludową podczas improwizacji fortepianowych.AM - Wydawnictwa

Piotr Kopiński
Nowa rola fortepianu w przestrzeni muzyki symfonicznej XX wieku. Krystalizacja
środków ekspresji i zadania pianisty na podstawie wczesnej twórczości Igora StrawińskiegoKatowice 2013
ISBN: 978-83-933403-2-3
Objętość: 198 str. + płyta CD
Cena: 25
Dostępność: nakład wyczerpany


Praca jest próbą ukazania szerokiego spektrum zagadnień muzycznych i pozamuzycznych, związanych ze sztuką wykonawczą - twórczą i odtwórczą. Nowa rola pianisty i fortepianu w przestrzeni symfonicznej XX wieku wiąże się z zagadnieniem fortepianu symfonicznego a także fortepianu, który z początkiem tego wieku stał jednym z instrumentów orkiestry. Paleta brzmieniowa orkiestry symfonicznej kompozytorów działających przed stu laty przedstawiona jest w pracy na reprezentatywnym przykładzie dwóch dzieł Igora Strawińskiego - Pietruszki i Święta wiosny - i została zredukowana przez autora niniejszej pracy do brzmienia dwóch fortepianów i zespołu instrumentów perkusyjnych. Jest to próba przeniesienia esencji brzmieniowej orkiestry symfonicznej na kameralne możliwości eksperymentalnie ukonstytuowanego kwartetu muzyków. Projekt ukształtował się w ten sposób, że dwa fortepiany są konfrontowane z zespołem instrumentów perkusyjnych.
Praca składa się z nagrania CD (które zawiera interpretację utworów Igora Strawińskiego we własnej aranżacji) oraz opisu tego nagrania. Temat przedstawiony jest na tle zagadnień synestezji i szeroko pojętej sztuki gestu, ujętej w kontekście antropologii, psychologii, dyrygentury, choreografii tańca, techniki gry na instrumentach perkusyjnych i klawiszowych. Zawiera ona szczegółową analizę utworów Igora Strawińskiego, która uzasadnia prezentowaną w nagraniu CD ich interpretację, opierającą się na historii sztuki transkrypcji i aranżacji oraz praktykach instrumentacyjnych Igora Strawińskiego i Beli Bartóka. Inspiracją dla kierunku poszukiwań artystycznych, jaki obrał autor, stała się analiza Święta wiosny dokonana przez Oliviera Messiaena. Spojrzenie na sztukę jest tu przedstawione w dwóch wymiarach - jako skrzyżowanie horyzontalnego "życia" (teraźniejszości - narracji - rytmu) z wertykalnym "rytuałem" (znaczeniem istnienia - filozofią - harmoniką). Następuje propozycja wykorzystania praktyk parateatralnych w doskonaleniu warsztatu pianisty. Jest to próba holistycznego spojrzenia na sztukę wykonawczą.
Pracę uzupełnia galeria utworów symfonicznych, zawierających partie fortepianu i celesty. Takie szerokie podejście do domeny wykonawczej daje pianiście możliwość spojrzenia z dystansu na następującą relację: mikrokosmos fortepianu - makrokosmos orkiestry.AM - Wydawnictwa

-
+


Katarzyna Makowska
Liryka wokalna i twórczość kameralna Grzegorza Fitelberga na przykładzie 5 Pieśni op. 21 i 6 Pieśni
op. 22 oraz Tria fortepianowego f-moll op. 10Katowice 0000
ISBN: 978-83-85679-81-3
Objętość: 114 str. + płyta CD
Dostępność: 1 szt.


Dzieło, które jest autorskim komentarzem do zawartego w nim nagrania 5 Pieśni op. 21 i 6 Pieśni op. 22 oraz Tria f-moll op.10 na skrzypce, wiolonczelę i fortepian Grzegorza Fitelberga, ma na celu przybliżenie twórczości kompozytorskiej artysty znanego głównie ze swej działalności dyrygenckiej. Krótki rys z życia Fitelberga przedstawiony jest w kontekście jego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem lat młodzieńczych i czasów aktywności grupy kompozytorów "Młoda Polska". Szczegółowa analiza i omówienie utworów wybranych z dziedziny twórczości kameralnej i wokalnej kompozytora, poprzedzona jest krótką prezentacją historii gatunku pieśni i tria. Analiza i opis prezentowanych dzieł jest osobistą obserwacją toku narracji utworów i ma na celu przybliżenie ich wyrazowo - emocjonalnego obrazu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki języka harmonicznego, środków kolorystycznych i brzmieniowych. Autorka wyraża nadzieję, że powyższy projekt artystyczny zapełni fonograficzną i wykonawczą lukę oraz pozwoli zapoznać się szerszemu gronu odbiorców i koneserów z mało znanymi, a niewątpliwie wielce wartościowymi dziełami Grzegorza Fitelberga.AM - Wydawnictwa

-
+


Jacek Glenc
20 Piano Pieces


Katowice 2013
ISMN: 979-0-9013351-4-1
Objętość: 85 str.
Cena: 25
Dostępność: 50 szt.


Album 20 Piano Pieces (20 utworów na fortepian) Jacka Glenca jest bardzo osobistą muzyczną wypowiedzią, stanowiącą rezultat różnorakich przeżyć i przemyśleń kompozytora. Cykl ten zwraca uwagę dojrzałością emocjonalną oraz oryginalnością pod względem zastosowanych środków wyrazu estetycznego. Chociaż wszystkie utwory cyklu posiadają wspólny mianownik stylistyczny, to jednak każda kompozycja ma swoją odrębną, indywidualną tożsamość. Poszczególne utwory opatrzone tytułami mogą nasuwać słuchaczowi skojarzenia programowe, pozwalając lepiej zrozumieć treść muzyczną oraz przesłanie kompozytora.
Utwory cyklu 20 Piano Pieces charakteryzuje autentyczność i szczerość wypowiedzi w duchu najgłębszego emocjonalizmu, ekspresja i delikatność, głębia i poczucie piękna, wyrażone głównie za pomocą doboru środków harmonicznych. Przeważa nuta sentymentalizmu i liryzmu, wykreowana specyficzną brzmieniowością łączącą w sobie pierwiastki romantyczne i jazzowe.AM - Wydawnictwa

-
+


Barbara Stencel
Od solmizacji do audiacji
Z problematyki nauczania kształcenia słuchuKatowice 2013
ISBN: 978-83-85679-77-6
Objętość: 202 str.
Cena: 35
Dostępność: 23 szt.


Książka zawiera przemyślenia autorki z ostatnich 30 lat. Są to głównie zapisy wygłoszonych referatów opublikowanych w różnego rodzaju wydaniach zbiorowych, bądź nie wydanych do tej pory. Inspiracją do stworzenia tekstu o nauczaniu skal muzycznych poprzez zastosowanie melodii wzorcowych było poprowadzenie 2-dniowego Seminarium Autorskiego w AM we Wrocławiu. Głównym wątkiem książki jest problematyka kodalyowska i gordonowska, która zajmowała autorkę już począwszy od lat 90-tych. System Zoltána Kodály'a znany w świecie ciągle jeszcze wymaga przybliżenia na gruncie polskim, natomiast Teoria uczenia się muzyki (z zastosowaniem audiacji) - amerykańskiego psychologa Edwina E. Gordona niestety nie zdobyła do tej pory należytego rozgłosu, a jak pisze sam Gordon: "obszar audiacji ma kluczowe znaczenie w całości procesu uczenia się muzyki".AM - Wydawnictwa

-
+


Musica inter artes
Muzyka - sztuki plastyczne - teatr - literatura - filozofia


Katowice 2013
ISBN: 978-83-85679-74-5
Objętość: 193 str.
Cena: 40
Dostępność: 17 szt.


Książka "Musica inter artes. Muzyka - sztuki plastyczne - teatr - literatura - filozofia" jest plonem konferencji, która odbyła się w Akademii Muzycznej w Katowicach w marcu 2009 roku. W książce znalazły się artykuły 20 autorów - literaturoznawców, pedagogów, teoretyków sztuki, kulturoznawców, teoretyków muzyki, muzyków praktykujących - ukazujące muzykę w różnych kontekstach artystycznych, estetycznych i kulturowych. Artykuły ułożone zostały w czterech działach. Całość układa się w narrację spójną, choć każdy tekst stanowi odrębną wypowiedź. Sposoby ujęcia prezentują szerokie spektrum: od konkretnych dzieł po zagadnienia generalne. Książka zawiera kolorowe ilustracje.AM - Wydawnictwa

-
+


Jacek Glenc
Lamentoso e Notturno na orkiestrę smyczkową

Partytura
Katowice 2013
ISMN: 979-0-9013351-3-4
Objętość: 67 str.
Cena: 20
Dostępność: 2 szt.


Źródłem inspiracji dyptyku Lamentoso e Notturno na orkiestrę smyczkową jest rozważanie istoty chrześcijaństwa - Paschalnego Misterium Chrystusa. Obydwie części dyptyku, choć skontrastowane fakturalnie, posiadają wspólny mianownik jakim jest silny ładunek podobnej ekspresji, jednakże osiągany w każdym z utworów innymi środkami. Chociaż zamysłem kompozytora było połączenie tychże dwóch kompozycji w dyptyk oddający w całości to wszystko, co chciał przekazać słuchaczowi w warstwie emocjonalno-intelektualnej, to jednak możliwe jest również potraktowanie każdej z części dyptyku jako samodzielnego, niezależnego dzieła, zamkniętego i skończonego pod względem twórczego przekazu. Kreowanie narracji muzycznej w oparciu o współistnienie dwóch systemów dźwiękowych - tonalnego i atonalnego, występujących tutaj w układzie sukcesywnym, kształtuje nową jakość obrazu muzycznego, stając się przy tym istotnym elementem języka twórczej wypowiedzi kompozytora.AM - Wydawnictwa

-
+


Jacek Glenc
Lamentoso e Notturno - dyptyk na orkiestrę smyczkową

jako próba wykreowania nowej jakości obrazu muzycznego
Katowice 2013
ISBN: 978-83-85679-76-9
Objętość: 115 str.
Cena: 20
Dostępność: 2 szt.


Książka stanowi część opisową habilitacyjnej pracy artystycznej, którą jest dyptyk Lamnetoso e Notturno na orkiestrę smyczkową Jacka Glenca. Przedstawia najistotniejszą, zdaniem autora, problematykę związaną z przedmiotowym dziełem artystycznym, która omówiona została w trzech rozdziałach, poprzedzonych wstępem oraz zakończonych podsumowaniem. Rozważania podjęte przez autora w rozdziale I dotyczą genezy dyptyku Lamnetoso e Notturno na orkiestrę smyczkową, źródeł inspiracji, założeń kompozycyjnych i wzorców. Rozdział ten podzielony jest na trzy kluczowe kwestie, wyjaśniające istotę tego dzieła, nie tylko z punktu widzenia stricte materii dźwiękowej, lecz sięgające w głąb rozważań duchowych kompozytora. Rozdział II poświęcony jest obszernej analizie muzycznej obu części dyptyku, uzupełnionej licznymi przykładami nutowymi, poczynając od budowy formalnej tej kompozycji, proporcji czasowych oraz wzajemnych zależności części dyptyku, poprzez charakterystykę poszczególnych elementów dzieła muzycznego, a kończąc na analizie faktury. W rozdziale III autor koncentruje się na problematyce synergii systemu tonalnego i atonalności w budowaniu nowej narracji dzieła muzycznego. Wskazuje na ważkość kontekstu użycia rozlicznych środków wyrazu artystycznego w poszukiwaniu oryginalności i twórczego indywidualizmu. Określa też on czym są pojęcia tonalność i atonalność, widząc je jako przeciwieństwa wzajemnie się dopełniające, na których opiera narrację stylistyczno-ekspresyjną swego dzieła artystycznego. Podsumowanie pracy zawiera wnioski własne autora, poparte zamieszczonymi w poszczególnych rozdziałach analizami zagadnień merytorycznych.2012

Wydawnictwa z roku 2012AM - Wydawnictwa

Anna Górecka
Rola fortepianu w życiu i twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego


Katowice 2012
ISBN: 978-83-85679-73-8
Objętość: 176 str. + płyta CD
Cena: 25
Dostępność: nakład wyczerpany


Książka jest próbą ukazania roli i znaczenia fortepianu w twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego. W kolejnych rozdziałach pracy omawiane są odnalezione w archiwum kompozytora juwenilia, utwory na fortepian solo oraz dzieła na różne składy instrumentalne, zawierające partię fortepianu. Opisany jest również w skrócie charakterystyczny dla kompozytora sposób gry na fortepianie oraz zwyczaj wykorzystywania instrumentu w pracy twórczej. Integralną częścią publikacji jest płyta opublikowana przez firmę NAXOS (8.572872), zawierająca między innymi Koncert op. 40 i "Małe requiem dla pewnej Polki" w wykonaniu autorki pracy z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Antoniego Wita.AM - Wydawnictwa

ks. Paweł Sobierajski
Sakralna liryka wokalna Jerzego Rosińskiego


Katowice 2012
ISBN: 978-83-85679-72-1
Objętość: 202 str. + płyta CD
Cena: 25
Dostępność: nakład wyczerpany


Jerzy Rosiński (1927 - 2008), artysta muzyk - organista. Kształcił się początkowo pod okiem swego ojca, Józefa Rosińskiego, ucznia M. Surzyńskiego i F. Nowowiejskiego, by ukończyć z wyróżnieniem studia w klasie organów prof. F. Rączkowskiego w warszawskim Konserwatorium. To jeden z najlepszych polskich organistów ubiegłego wieku, występujący w kraju oraz poza jego granicami (Francja, Belgia, Holandia, Niemcy, Austria, Ukraina), na stałe związany z bazyliką katedralną w Kielcach. Wychowawca wielu pokoleń młodych muzyków, wieloletni dyrektor Chóru Katedralnego im. św. Cecylii oraz Chóru Duszpasterstwa Akademickiego w Kielcach, z którym odbył liczne tournee. Inicjator i pierwszy dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Sakralnej w Kielcach. Na co dzień skromny muzyk, dbający o piękno liturgii w "prastarej kieleckiej świątyni". Wspaniały człowiek, który duszę oddał Bogu, serce Maryi, a życie Kościołowi i organom.
11 stycznia 2009 r. kieleccy melomani mieli usłyszeć pieśni maryjne oraz kolędy autorstwa Jerzego Rosińskiego wykonywane przez tenora, ks. dra P. Sobierajskiego, duszpasterza Środowisk Twórczych Diecezji Sosnowieckiej, pedagoga Akademii Muzycznej w Katowicach, przy akompaniamencie Mistrza. Ustalono program koncertu: organowa Sonata Nr 1 (d-moll) Op. 42 A. Guilmanta, osiem pieśni ku czci Matki Bożej, pięć kolęd oraz Kantata na 1000-lecie chrztu Pomorza; natchnione pieśni z modlitewnym tekstem, w sposób mistrzowski łączące melodię i słowo, niezwykle głębokie w swej wymowie.
Trwały przygotowania do koncertu, gdy z Kielc nadeszła wiadomość o nagłej śmierci Profesora. Koncert odwołano! Po latach ks. P. Sobierajski powraca do koncepcji "koncertu, którego nie było". Pojawił się pomysł, by zrealizować "dzieło niedokończone", by spełnić młodzieńcze pragnienie wykonania wokalnych kompozycji Przyjaciela. Niniejsza praca oraz płyta CD jest hołdem autora złożonym po latach Organiście i Kompozytorowi, Pedagogowi, Wychowawcy, Muzykowi, Profesorowi i Mistrzowi, Przyjacielowi, Jerzemu Rosińskiemu. Warto ocalić od zapomnienia dzieło wielkiego Artysty, który żył skromnie, pokornie, cicho i tak samo odszedł, umierając kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia 2008 roku.AM - Wydawnictwa

-
+Organy na Śląsku IV

Redakcja: Julian Gembalski
Katowice 2012
ISBN: 978-83-85679-66-0
Objętość: 395 str.
Cena: 40
Dostępność: 57 szt.


Czwarty już tom z serii "Organy na Śląsku" zawiera materiały dotyczące historii, konserwacji i konstrukcji organów na Śląsku a także ogólnej problematyki badawczej związanej z organami śląskimi. Większość z szesnastu artykułów zawartych w publikacji, wygłoszona została w postaci referatów na sesji naukowej towarzyszącej otwarciu pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej muzeum organów. Prace dotyczą tak ważnych zagadnień jak translokacje organów śląskich po II wojnie światowej, rezultaty prac konserwatorskie przy najcenniejszych dolnośląskich organach (Legnickie Pole) działalność organmistrzów na Śląsku i w Wielkim Księstwie Poznańskim oraz problemy rekonstrukcji i rewaloryzacji organów zabytkowych. Książka wzbogacona jest o materiały źródłowe do dziejów śląskich organów a także bogatą ikonografię, w większości dotąd nie publikowaną (154 ilustracje). W pracy znalazło się także pierwsze opracowanie na temat Muzeum Organów Śląskich, działającym przy katowickiej Akademii Muzycznej.
Współfinansowano ze środków budżetowych Województwa Śląskiego.AM - Wydawnictwa

-
+


Kazimierz Skowronek
Problematyka interpretacyjna w sonatach na skrzypce i fortepian Carla Nielsena. Zagadnienia wykonawcze partii skrzypiec


Katowice 2012
ISBN: 978-83-85679-67-7
Objętość: 167 str. + płyta CD
Cena: 25
Dostępność: 11 szt.


Publikacja składa się z książki i płyty CD. Płyta zawiera nagranie obu sonat skrzypcowych Carla Nielsena dokonane przez Kazimierza Skowronka (skrzypce) i pianistki: Hannę Holeksę (Sonata A-dur op.9) i Joannę Domańską (Sonata nr 2 op.35). Ambicją autora było zaprezentowanie polskiemu odbiorcy tych mniej znanych w naszym kraju utworów wraz z przybliżeniem sylwetki i twórczości Carla Nielsena. Kazimierz Skowronek ma wieloletni kontakt z kulturą muzyczną Danii, co umożliwiło mu zdobycie szerszego spojrzenia na twórczość tego najbardziej znanego duńskiego kompozytora (wciąż jeszcze rzadko grywanego w naszym kraju). By pomóc czytelnikowi w pełniejszym poznaniu postaci Carla Nielsena i jego specyficznego języka twórczego autor zawarł w książce m.in. biografię twórcy, który z syna wiejskiego muzykanta stał się sztandarową postacią duńskiego życia kulturalnego (nie tylko początku XX w.). Z tych samych powodów znajdziemy tam także ogólny opis twórczości Nielsena z wyszczególnieniem cech charakterystycznych jego stylu kompozytorskiego (np. progresywności tonalnej, szczególnej pracy motywicznej, upodobania do skal modalnych, częstej żywiołowej rytmiki itd.). Jeden z rozdziałów dotyczy osoby Emila Telmányiego, wybitnego węgierskiego skrzypka a zarazem zięcia i przyjaciela Carla Nielsena. Telmányi był nie tylko wykonawcą jego wszystkich utworów skrzypcowych, ale również gorącym propagatorem kompozycji teścia. Część książki, która dotyczy sonat, odnosi się do wyborów interpretacyjnych autora i sposobów ich realizacji wykonawczej. Podniesiony jest także problem różnic wydawniczych oraz zawarcia przeżyć kompozytora z czasów pracy nad sonatami w ich dramaturgii. Warto podkreślić, że autor korzysta w dużej części z bibliograficznych źródeł duńskojęzycznych, nie istniejących w przekładach, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność omawianej publikacji dla osób zainteresowanych twórczością i osobą Carla Nielsena.AM - Wydawnictwa

-
+


Barbara Dutkiewicz
Polistylika, czyli dyskurs z przeszłością ? interpretacja ruchowa muzyki w obliczu dzieł epoki postmodernizmu na przykładzie wybranych utworów


Katowice 2012
ISBN: 978-83-85679-69-1
Objętość: 200 str.
Cena: 30
Dostępność: 11 szt.


Książka koncentruje się wokół zagadnień interpretacji ruchowych muzyki współczesnej pisanej w duchu postmodernizmu oraz rozumienia metody rytmiki i jej możliwości wykonawczych i interpretacyjnych w obliczu przemian zachodzących w sztuce współczesnej. Publikacja jest rezultatem zainteresowań artystycznych i badawczych, studiów teoretycznych i twórczych, empirycznych eksploracji w zakresie zagadnienia interpretacji ruchowej zjawiska polistylistyki. Stworzone przez to zjawisko szczególne możliwości interpretacyjne niosą ze sobą odniesienia do konwencji ruchowych, które dla autorki stanowią inspiruje w kształtowaniu materiału ruchowego i formy kompozycji przestrzennej. W rozdziale pierwszym omówiono zjawisko postmodernizmu i jego egzystencję w kulturze współczesnej. Szczególnie skoncentrowano się tu na wybranych zjawiskach w polskiej kulturze muzycznej. Między innymi naszkicowano sylwetki kompozytorów: Pawła Szymańskiego i Pawła Mykietyna. Rozdział drugi odnosi się do metody rytmiki rozumianej jako metoda otwarta - metoda "in progress", której potencjał pozwala na ciągły dynamiczny rozwój. Poruszono tu także problem doboru srodków z zakresu muzycznej ekspresji ruchu i ekspresji scenicznej oraz estetyki i techniki ruchu w interpretacji wybranych dzieł. Z perspektywy polistylistyki i surkonwencjonalizmu dokonano także charakterystyki wybranych konwencji ruchowych wykrystalizowanych w procesie rozwoju kultury europejskiej. W efekcie pokrótce scharakteryzowano niektóre aspekty poszczególnych stylów tanecznych takich jak: włoski taniec renesansowy, taniec epoki baroku, balet klasyczny oraz post modern dance. W rozdziale trzecim zamieszczono opis interpretacji ruchowych wybranych utworów: Quasi Una Sinfonietta Pawła Szymańskiego oraz części I 3 for 13 Pawła Mykietyna. Opis ten uzupełniają zdjęcia z prób i koncertu interpretacji ruchowych muzyki.AM - Wydawnictwa


Śpiew z perspektywy edukacji muzycznej. Koncepcje, badania, programy


Katowice 2012
ISBN: 978-83-85679-64-6
Objętość: 207 str.
Cena: 23
Dostępność: nakład wyczerpany


Książka niniejsza przeznaczona jest dla wszystkich, których interesuje śpiew rozumiany jako naturalna potrzeba człowieka. Szczególnie wyeksponowany w niej został aspekt pedagogiczny, a więc ten obszar wiedzy, który zajmuje się uczeniem śpiewu jako najbliższą dzieciom i młodzieży formą kontaktu z muzyką, formą uprawiania jej; śpiewem jako drogą do poznawania muzyki w ogóle, śpiewem jako dominującym elementem edukacji muzycznej dziecka. Podstawowy problem pracy zawiera się w pytaniu: czym jest śpiew w życiu ucznia? Ponadto dociekania dotyczą miejsca śpiewu i podejścia do śpiewu (w szkole, w domu, w grupach nieformalnych) uczniów - członków chórów działających w ramach programu Śpiewająca Polska oraz uczniów nie będących członkami chórów. Praca składa się z dwóch części. Część pierwsza (teoretyczna) dotyczy różnych aspektów śpiewu: od antropologicznego, przez psychologiczny do edukacyjnego. Dopełnia ją przedstawienie alternatywnych programów upowszechniających śpiew, których w Polsce i na świecie nie jest mało. Część drugą (empiryczną) stanowi opis badań własnych nad stosunkiem dzieci i młodzieży do śpiewu. Podjęte badania wykazały, że śpiew wbrew panującym opiniom może stać się potrzebą codzienną każdego ucznia. Warto podkreślić, że niosą one ze sobą także ważne implikacje praktyczne.AM - Wydawnictwa

-
+"Klucz" nr 11 / maj 2012
Pismo Akademii Muzycznej w KatowicachKatowice 2012
ISSN: 2081-7320 (2012)
Objętość: 74 str.
Cena: 5.5
Dostępność: 43 szt.


IDEE
Bartłomiej Barwinek
Od czystej kwinty do dwunastodźwięku

Agnieszka Błaszczyk
Goyescas z(i)lustrowane. O cyklu fortepianowym Enrique Granadosa

NAD PARTYTURĄ
Tomasz Konieczny
Auf ein altes Bild - pieśń Hugo Wolfa do słow Eduarda Mörikego. Uwagi do interpretacji

SILESIANA
Ewelina Wilburg-Marzec
Pierwiastek klasyczny w twórczości kompozytorów górnośląskich

Z KART HISTORII AKADEMII
Hanna Bias
Jadwiga Romana Bobrowska (1948-2006)

ESEJE (NIE) DO PARY
Kamil Pawłowski
Dlaczego Adagietto?

Kamil Pawłowski
O "wyższości" Sto lat nad Happy birthday to you

RECENZJE
Paweł Pietruszewski
O żabach i dźwiękach

WYDARZENIA
Agnieszka Bagińska
Kompozytorski Koncert Roku 2011

Agnieszka Miczka
IV Międzynarodowa Konferencja Obojowa

KRONIKA

O AUTORACH2011

Wydawnictwa z roku 2011AM - Wydawnictwa

-
+


Krzysztof Droba
Spotkania z Eugeniuszem Knapikiem

Redaktor: Stanisław Kosz
Katowice 2011
ISBN: 978-83-85679-62-2
Objętość: 210 str.
Cena: 21
Dostępność: 165 szt.


W 10 lat po książce Iwony Bias "Eugeniusz Knapik - kompozytor i pianista", zawierającej kalendarium, katalog kompozycji, kronikę dokonań artystycznych oraz esej o muzyce kompozytora, Akademia Muzyczna w Katowicach prezentuje książkę Krzysztofa Droby - teoretyka muzyki, krytyka i wykładowcy krakowskiej Akademii Muzycznej, pt. "Spotkania z Eugeniuszem Knapikiem". Publikacja obejmuje trzy rozdziały. Pierwszy, "Rozmowy o życiu", zawiera barwną opowieść kompozytora o latach dzieciństwa, nauki szkolnej, czasach studiów i późniejszej działalności artystycznej - kompozytorskiej i pianistycznej, a także o latach pełnienia funkcji rektora katowickiej Akademii Muzycznej. Choć sama muzyka Eugeniusza Knapika pozostaje niejako w tle, w rozdziale padają m.in. ważne słowa kompozytora o istocie sztuki w jego rozumieniu... W rozdziale "O kompozytorach" Knapik zatrzymuje się nad postaciami twórców, którzy wywarli szczególny wpływ na jego kompozytorskie métier oraz szerzej pojmowane artystyczne credo. Rozmowy o Lutosławskim, Szymanowskim, Ivesie, Góreckim i Messiaenie w niezwykle osobisty sposób dotykają także istoty idiomu twórczego każdego spośród wymienionych kompozytorów - Mistrzów Eugeniusza Knapika... Trzeci z rozdziałów, "O operach", dotyczy bodaj najmniej znanego, choć być może najbardziej ważkiego rozdziału twórczości kompozytora - wszak spośród czterech dzieł scenicznych Knapika poznaliśmy w Polsce dotąd jedynie ostatnią część trylogii The Minds of Helena Troubleyn oraz w wersji koncertowej Introdukcję do ostatniej opery-misterium Moby Dick. W rozmowie z Krzysztofem Drobą Knapik przypomina swoją drogę do opery (kiedyś uważanej przez niego za gatunek anachroniczny), a także daje bogatą wykładnię ideową swoich dzieł scenicznych... Książka zawiera bogaty materiał ilustracyjny, dopełnieniem jest indeks dzieł kompozytora.AM - Wydawnictwa

Eugeniusz Knapik
II Festiwal Grudniowy

w górę, w ciszę...
Katowice 2011
ISBN: 978-83-85679-63-9
Objętość: 72 str.
Dostępność: nakład wyczerpany


W dniach 13-16 grudnia 2011 roku w Sali Koncertowej katowickiej Akademii Muzycznej odbył się II Festiwal Grudniowy pt. Eugeniusz Knapik w górę, w ciszę... Wydany z okazji Festiwalu katalog zawiera obszerne eseje o utworach Eugeniusza Knapika, wykonanych podczas czterech festiwalowych koncertów: Andrzej Chłopecki pisze o ostatniej części trylogii The Minds of Helena Troubleyn - La libertá chiama la libertá, Stanisław Kosz o Corale, interludio e aria, Tha'Munnot Waste No Time, Przystępuję do ciebie i Wyspach, Marcin Trzęsiok o La flûte de jade i Introdukcji do opery-misterium Moby Dick, Wojciech Stępień o Up into the Silence - Eugeniusza Knapika pożegnaniu z XX wiekiem. Bogato ilustrowany katalog zawiera także polskie przekłady tekstów wykonanych utworów oraz biogramy wykonawców festiwalowych koncertów - solistów i zespołów.AM - Wydawnictwa

-
+


Andrzej Krzanowski
Con vigore
Koncert dla ośmiu wykonawców
Concerto for eight performers


Partytura wydana jako faksymile rękopisu. Do wydania dołączono płytę CD zawierającą komputerowe opracowanie partytury i głosów.
Redakcja i wstęp: Arkadiusz Kubica
Redaktor prowadzący: Iwona Bias
Katowice 2011
ISMN: 979-0-9013351-2-7
Objętość: 46 str. + płyta CD
Cena: 40
Dostępność: 17 szt.


Utwór napisany w 1978 roku w Czechowicach - Dziedzicach, dedykowany Eugeniuszowi Knapikowi, otrzymał wyróżnienie na Konkursie Kompozytorskim ogłoszonym z okazji V Festiwalu MMMM w Stalowej Woli w 1978 roku. Do kwartetu smyczkowego dodał kompozytor flet, klarnet i dwóch perkusistów z bardzo bogatym zestawem instrumentów. Tym utworem Krzanowski zdaje się nawiązywać do utworu swego mistrza Henryka Mikołaja Góreckiego Koncertu na kwartet i pięć instrumentów op. 11 z 1957 roku. Zestaw instrumentalny, oprócz kwartetu i w jednym i w drugim utworze jest dość zaskakujący. Powtarza się tylko flet i perkusja, ograniczona jednak w utworze Góreckiego do ksylofonu. Obydwa utwory są trzyczęściowe nawiązujące do formy koncertu. Obecne wydanie przygotowane zostało z inicjatywy Kwartetu Śląskiego dla potrzeb wydawnictwa płytowego zawierającego całość twórczości "pokolenia stalowowolskiego" z kwartetem smyczkowym z okazji 60. rocznicy urodzin. Mamy nadzieję, że utwór ten dzięki temu wydawnictwu będzie prowadził własne bogate życie koncertowe.AM - Wydawnictwa


Artystyczne aspekty kształcenia słuchu.

Redakcja: Dominika Lenska
Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej.
Katowice 2011
ISBN: 978-83-932012-9-7
Objętość: 120 str.
Cena: 35
Dostępność: nakład wyczerpany


W dniach 1-2 grudnia 2010 roku odbyła się w Akademii Muzycznej w Katowicach Ogólnopolska Konferencja Naukowa Artystyczne aspekty kształcenia słuchu, w której jako prelegenci wzięli udział członkowie Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu działającej przy UMFC w Warszawie, pod przewodnictwem prof. Danuty Dobrowolskiej-Maruchy, prof. Márta Sárosi-Szabó z Konserwatorium w Debreczynie z Katedry Solfeżu, Teorii Muzyki i Dyrygentury oraz nauczyciele kształcenia słuchu.

Idea organizacji konferencji zrodziła się z potrzeby wymiany doświadczeń, konfrontacji zagadnień związanych z szeroko pojętą problematyką kształcenia słuchu. Okazuje się, że jest to wciąż aktualny, niezwykle interesujący temat dla pedagogiki kształcenia słuchu. Uwieńczeniem konferencji stała się publikacja o tym samym tytule.AM - Wydawnictwa

-
+


Redaktor: Marcin Trzęsiok
Pismo Akademii Muzycznej "Klucz" nr 10 / grudzień 2011
Wydanie specjalneKatowice 2011
ISSN: 2081-7320 (2011)
Objętość: 100 str.
Cena: 10
Dostępność: 7 szt.


Wydanie specjalne KLUCZA (nr 10, grudzień 2011) poświęcone jest "Pokoleniu '51" - Andrzejowi Krzanowskiemu, Eugeniuszowi Knapikowi oraz Aleksandrowi Lasoniowi. Główną część tego numeru stanowi "Mała antologia stalowowolska" - wybór kilkudziesięciu tekstów ułożonych w kilka kręgów tematycznych: "Krzysztof Droba i jego festiwal", "Z tamtych dni", "Idee", "Andrzej Krzanowski", "Eugeniusz Knapik", "Aleksander Lasoń", "Pokolenie '51", "Z perspektywy lat". Antologię tę dopełniają trzy artykuły: Krzysztof Droba pisze o idei festiwalu "Młodzi Muzycy Młodemu Miastu", którego był inicjatorem i organizatorem; Leszek Polony rozważa problem aktualności postawy romantycznej; Marcin Trzęsiok, przedstawiciel generacji o 20 lat młodszej, opisuje swoje doświadczenia z muzyką i problematyką "pokolenia stalowowolskiego". Wydanie jest bogato ilustrowane (fotografie, fragmenty partytur).AM - Wydawnictwa

-
+


Alina Gruszka
Gitarowa sztuka wykonawcza.

Redakcja: Iwona Bias
Katowice 2011
ISBN: 978-83-932012-8-0
Objętość: 135 str.
Cena: 30
Dostępność: 43 szt.


Wydawnictwo dwuczęściowe:

Część I. Wybrane zagadnienia dydaktyki muzycznej
Obejmuje zagadnienia związane z nieustającym procesem odkrywania tajemnic, związanych z muzyczną sztuką wykonawczą. Intencją autorki pracy, było przekazanie pewnego rodzaju inspiracji w kwestii sposobu myślenia, w dociekaniach nad kształtowaniem własnej drogi artystycznej.

Część II. Historyczne uwarunkowania wykonawcze muzyki dawnej
Pojawia się w kontekście sztuki wykonawczej, jako iż historia muzyki stanowiąc logiczny ciąg przyczyn i skutków, stanowi szczególnie ważny element poznawczy. Trudno byłoby zrozumieć w pełni jej poszczególne aspekty, w tym aspekty wykonawcze, bez sięgnięcia w odległą, muzyczną przeszłość.

Uwagi dotyczące poszczególnych elementów muzycznych zawartych w tej pracy, nie pretendują do pełnych rozważań teoretycznych, bowiem zrodziły się na drodze doświadczeń pedagogicznych i artystycznych, oraz gromadzonej wiedzy, niezbędnej w wykonawstwie muzycznym.AM - Wydawnictwa

Marek Urbańczyk
Ochrona i konserwacja organów zabytkowych na tle rozwoju sztuki organmistrzowskiej - wybrane problemy

Wydanie II poprawione i uzupełnione
Katowice 2011
ISBN: 978-83-932012-7-3
Objętość: 623 str. + 223 fotografie czarno - białe i 77 schematów w tekście, oraz dodatkowo na końcu książki zamieszczono 159 fotografii kolorowych
Cena: 45
Dostępność: nakład wyczerpany


Publikacja podejmuje temat szeroko pojętej ochrony i konserwacji organów zabytkowych w kontekście obcych i własnych doświadczeń realizacyjnych. Organy, łącząc w sobie wiele dziedzin techniki i sztuki, są instrumentem zdolnym do generowania najbardziej rozległej i bogatej skali brzmieniowej, toteż stanowią przedmiot refleksji naukowej badaczy dawnej kultury materialnej, historyków sztuki, organologów, organistów, organmistrzów, architektów, jak i konserwatorów zabytków. Autor, czynny organmistrz i organista, rozpatruje problem organów zabytkowych i ich funkcji w przestrzeni wnętrza, w aspekcie uwarunkowań historycznych, estetyk brzmieniowych, konstrukcji, architektury, problematyki badawczej oraz szerokiego zakresu prac konserwatorskich.

Na podstawie wybranych reprezentatywnych przykładów prospektów organowych z terenu Europy i Polski, autor podjął próbę ukazania przemian ich form stylowych, charakterystycznych dla poszczególnych epok, ośrodków i kierunków rozwojowych, od średniowiecza, aż do współczesności. Formy te zdominowane i ukształtowane przed dwa główne typy, północno i południowoeuropejski, ilustrują ewolucyjne przemiany zachodzące w budowie i formie architektoniczno - plastycznej prospektów organowych na przestrzeni wieków.

W aspekcie prawnym zarysowano zagadnienia związane ze współpracą Kościoła i Państwa na rzecz ochrony materialnych zasobów przeszłości pozostających we władaniu Kościoła, w tym głównie zabytkowych organów. Organy pozostając z służbie Kościoła od VII wieku do dziś, stanowią integralną część wyposażenia chrześcijańskiej świątyni, są świadectwem umiłowania muzyki, jak i troski i odpowiedzialności w kształtowaniu kultury muzycznej. Wiele uwagi poświęcono zagrożeniom na jakie narażone są organy ze strony różnych czynników, ze szczególnym uwzględnieniem zniszczeń biologicznych, w odniesieniu do których przedstawiono także metody ich zwalczania. Kluczową część publikacji stanowią rozdziały poświęcone analizie prac konserwatorskich /praca badawcza, koncepcja konserwacji i restauracji, dokumentacja, projekt techniczny/, ukazujące złożoność i wielopłaszczyznowość procesu konserwatorskiego. Analiza i opis przeprowadzonych działań został poprzedzony obszernym wprowadzeniem w tematykę konserwatorstwa jako dziedziny naukowej, która wyrosła i ukształtowana na polu architektury ma także swoje odniesienie do zabytkowych organów. Obejmuje ona jego genezę i rozwój, a także różne poglądy i tendencje, które towarzyszyły działalności konserwatorskiej w czasie jej historycznego rozwoju. Część końcowa zawiera podsumowanie i wnioski wypływające z doświadczeń organmistrzowskich autora oraz wytyczne do prac w procesie ratowania organów i przedłużania ich funkcji kulturowych. Książka podejmuje temat społecznie ważny i mający duże znaczenie dla zachowania dziedzictwa kulturowego minionych pokoleń.AM - Wydawnictwa

-
+


Maciej Bartczak
Raul Koczalski. Muzyczna interpretacja poezji Rainera Marii Rilkego na przykładzie pieśni op. 99 i op. 102


Katowice 2011
ISBN: 978-83-932012-6-6
Objętość: 134 str. + płyta CD
Cena: 20
Dostępność: 11 szt.


Celem powyższej pracy jest przedstawienie dwóch zbiorów pieśni Raula Koczalskiego, powstałych w latach 1920-1921, napisanych do słów Rainera Marii Rilkego - "Von der Liebe" op. 99 (siedem pieśni na głos niski z fortepianem) oraz "Vier Gedichte von Rainer Maria Rilke" op. 102 (cztery pieśni na głos niski z fortepianem).

Pierwsza część pracy przedstawia sylwetki obu artystów.

Druga z kolei skupia się na analizie, genezie powstania i porównaniu obydwu zbiorów pieśni. Autor dąży tu jednak głównie do zwrócenia uwagi na stopień zależności słowno-muzycznej, chcąc podkreślić i uwypuklić szczegóły, które jako oczywiste, będąc często bagatelizowanymi, nabierają jednak przy wykonywaniu tych pieśni kardynalnego znaczenia.

W części drugiej autor zamieszcza również własne przekłady wierszy Rainera Marii Rilkego, które niewątpliwie ułatwiają zrozumienie i wczucie się we wspólnie przekazywaną treść kompozytora i poety.

Do pracy dołączone jest również nagranie, zawierające ogółem siedemnaście pieśni, z czego jedenaście odnosi się bezpośrednio do tematu pracy, a sześć kolejnych stanowi swoiste uzupełnienie przykładu liryki wokalnej Raula Koczalskiego. Są to utwory zaczerpnięte ze zbioru 21 pieśni i duetów na sopran i baryton, noszącego tytuł "Aus dem west-östlichen Divan von Goethe" op. 121.AM - Wydawnictwa

Grzegorz Biegas
Kwartet fortepianowy d-moll op. 8 Zygmunta Noskowskiego i Kwintet fortepianowy A-dur op. 81 Antonína Dvořáka - muzyczna synteza pierwiastków uniwersalnych i narodowych


Katowice 2011
ISBN: 978-83-932012-3-5
Objętość: 130 str. + płyta CD
Cena: 20
Dostępność: nakład wyczerpany


Praca jest autorskim komentarzem do załączonego nagrania Kwartetu fortepianowego d-moll op. 8 Zygmunta Noskowskiego i Kwintetu fortepianowego A-dur op. 81 Antonína Dvořáka, stanowiąc opis własnych poszukiwań autora, podjętych w celu możliwie najpełniejszego zrozumienia istoty obu dzieł - zarówno w aspekcie czysto muzycznym (techniczno-formalnym, emocjonalno-wyrazowym, wykonawczym), jak również historyczno-kulturowym. Ściśle związana ze wspomnianym nagraniem, praca nie aspiruje do rangi muzykologicznej dysertacji, posiadając z natury rzeczy subiektywny charakter, i będąc raczej swoistym vademecum obu utworów - wszakże z podkreśleniem indywidualnego wkładu autora-współwykonawcy w muzyczną interpretację: w konstruowanie formy i kształtowanie muzycznej narracji. Szczegółowy opis-prezentacja utworów Noskowskiego i Dvořáka zawiera m.in. elementy analizy formalnej, dotyka także problematyki języka harmonicznego, zagadnień z obszaru metrorytmiki i agogiki, a także ujęcia fakturalnego oraz kolorystyki brzmieniowej. Jednak najważniejsze dla muzyka-praktyka wydają się być wyjaśnienia i uwagi, dotyczące czysto wykonawczego aspektu kształtowania emocjonalno-wyrazowej strony obu utworów. Odrębnym zagadnieniem, które autor pozostawia jednak na marginesie rozważań, jest problem zróżnicowanej recepcji dzieł Dvořáka i Noskowskiego. O ile Kwintet A-dur Dvořáka należy do kanonu światowej kameralistyki fortepianowej, o tyle Kwartet d-moll Noskowskiego, wciąż pozostaje dziełem raczej zapoznanym. Autor ma nadzieję, iż ukazanie walorów tej kompozycji w zestawieniu z "uznanym" arcydziełem Dvořáka w minimalnym choćby stopniu przyczyni się do zwiększenia zainteresowania muzyką kameralną polskiego twórcy.AM - Wydawnictwa

Beata Borowska
Inspirująca rola tekstów maryjnych w kształtowaniu formy i interpretacji utworów chóralnych kompozytorów polskich


Katowice 2011
ISBN: 978-83-932012-4-2
Objętość: 236 str. + CD
Cena: 30
Dostępność: nakład wyczerpany


Autorka przedstawia polską twórczość chóralną ukształtowaną na przestrzeni wieków przez wczesnochrześcijańską i średniowieczną prozę i poezję religijną związaną z liturgią Mszy św. oraz Liturgią Godzin odnoszącą się do postaci Matki Boskiej. Książka wpisuje się w nurt publikacji dotyczących oddziaływania utworu literackiego na ukształtowanie formy oraz interpretacji dzieła muzycznego. Cechą wyróżniającą ujęcie tego problemu jest związany z tematyką maryjną dobór tekstów ( wersetów allelujatycznych, antyfon, hymnów, kantyku Magnificat, modlitw i pieśni), a także muzycznych ich opracowań, których zestawienie do tej pory nie znalazło swego omówienia.

Wnikliwej analizie formy i interpretacji poddany został repertuar dołączonej do książki płyty CD, która zawiera m.in. najwcześniejsze zabytki polskiej twórczości wielogłosowej, wokalno - instrumentalny Magnificat Jacka Różyckiego oraz chóralne kompozycje współczesne.

Wykonawcy: Bielski Chór Kameralny, Dagmara Świtacz (sopran), Katarzyna Haras (alt), Grzegorz Wollmann (tenor), Paweł Konik (bas), Małgorzata Kozińska (skrzypce barokowe) Klaudia Matlak (skrzypce barokowe), Krzysztof Firlus (viola da gamba), Marek Toporowski (pozytyw), Beata Borowska (dyrygent).AM - Wydawnictwa

-
+


Piotr Janosik
Specyfika wiolonczeli w kwartetach smyczkowych Henryka Mikołaja Góreckiego i twórców muzyki kameralnej jego pokolenia


Katowice 2011
ISBN: 978-83-932012-5-9
Objętość: 96 str. + płyta CD
Cena: 25
Dostępność: 2 szt.


Główną myślą pracy jest zwrócenie uwagi na partię wiolonczeli w kwartetach smyczkowych Henryka Mikołaja Góreckiego jak i innych twórców muzyki kameralnej jego generacji takich jak: Krzysztof Penderecki, Witold Szalonek, Andrzej Panufnik, Witold Lutosławski. Publikacja przedstawia opis technik wykonawczych charakterystycznych dla wymienionych kompozytorów, zwrócenie uwagi na dowolność lub ścisłość interpretacyjną. Książka ukazuje również pokolenia kompozytorskie, które miały znaczny wpływ na rozwój muzyki w XX wieku, rozwój kwartetu smyczkowego począwszy od ukazania genezy gatunku i repertuaru, nakreślając charakterystykę kwartetu i jego przeobrażenia, które następowały przez pokolenia kompozytorów aż do XX w.

Do książki dołączona jest płyta z Kwartetami Smyczkowymi H. M. Góreckiego nagrana przez Kwartet Śląski w składzie: Szymon Krzeszowiec - I skrzypce, Arkadiusz Kubica - II skrzypce, Łukasz Syrnicki - altówka, Piotr Janosik - wiolonczela. Na płycie znajduje się kolejno : "Już się zmierzcha" - I Kwartet Smyczkowy op. 62, "Quasi una Fantasia" - II Kwartet Smyczkowy op. 64, "Pieśni śpiewają" - III Kwartet Smyczkowy op. 67.AM - Wydawnictwa


Kultura muzyczna na Śląsku.

Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej Katowice, 21-22 października 2009 r.
Redakcja: Monika Bieda, Hanna Bias
Katowice 2011
ISBN: 978-83-932012-2-8
Objętość: 366 str.
Cena: 40
Dostępność: nakład wyczerpany


Prezentowana publikacja zawiera prace z konferencji p.t. "Kultura muzyczna na Śląsku", która odbyła się w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w dniach 21-22 października 2009 roku. Wygłoszone pierwszego dnia konferencji referaty dotyczyły problematyki śląskiej kultury muzycznej XX wieku, drugiego dnia tematyka wystąpień obejmowała zagadnienia związane z dawną muzyką śląską oraz śląskim folklorem muzycznym. Te trzy panele tematyczne stanowią główne rozdziały niniejszego wydawnictwa.

Żywimy przekonanie, że zamieszczone materiały pogłębią i rozszerzą wiedzę o rozwoju kultury muzycznej na Śląsku o mało znane jak również o nowo odkryte fakty.AM - Wydawnictwa

-
+"Klucz" nr 9 / marzec 2011
Pismo Akademii Muzycznej w KatowicachKatowice 2011
ISSN: 2081-7320 (2011)
Objętość: 58 str.
Cena: 5.5
Dostępność: 11 szt.


WYDARZYŁO SIĘ
Agnieszka Nowok
Studen Art Festival

OPERA
Marcin Trzęsiok
Mała chmura, wielki deszcz

Marcin Trzęsiok
Mapy snów, mapy światów

PORTRETY
Agnieszka Maria Miczka
Muzyczny duch Rumunii. Życie i działalność artystyczna George'a Enescu

Agnieszka Nowok
Co by było, gdyby... czyli o Kolacji na cztery ręce Paula Barza słów kilka

Mirosława Cieślak
Faustp Romitelli - geniusz (s)twórcy?

Z KART HISTORII AKADEMII
Hanna Bias
Muzyka cieni i półcieni. Aleksander Glinkowski (1941-1991)

POŻEGNANIA
Tomasz Miczka
Profesor Andrzej Janicki (1938-2010)

Iwona Mida
Anna Keyha (1930-2011). Wspomnienie

RECENZJE
Marcin Trzęsiok
Strefa ciszy. Stanisław Brmoboszcz Chamber Music2010

Wydawnictwa z roku 2010AM - Wydawnictwa

Roman Widaszek
Neoklasycyzm a trio stroikowe. Zależności teoretyczne i brzmieniowe na przykładzie wybranych dzieł muzycznych polskich kompozytorów XX wieku


Katowice 2010
ISBN: 978-83-932012-0-4
Objętość: 170 str. + płyta CD
Cena: 20
Dostępność: nakład wyczerpany


Praca - w całości związana z polskimi kompozycjami na trio stroikowe, powstałymi w XX wieku. Podstawowym zagadnieniem jest tutaj estetyka neoklasyczna obecna we wszystkich utworach. Szczególne znaczenie ma podkreślenie roli Paryża - muzycznego centrum świata w pierwszych dekadach XX wieku, jako elementu scalającego główne przedmioty rozważań. Aleksander Tansman, Antoni Szałowski, Michał Spisak, Roman Palester i Witold Lutosławski to twórcy, którzy nie oparli się panującej wówczas modzie na skomponowanie utworu na trio stroikowe. Część analityczną pracy ukazującą wszelkie analogie i kontrasty, poprzedzają wybrane fakty z życia wspomnianych kompozytorów, które związane były z wyborem ich drogi rozwoju twórczego.

Wszystkie omówione w pracy kompozycje zostały nagrane, na dołączonej płycie CD, przez Krakowskie Trio Stroikowe w składzie Marek Mleczko - obój, Roman Widaszek - klarnet oraz Paweł Solecki - fagot.AM - Wydawnictwa

Marek Barański
Sonata na fagot.

Analogie i kontrasty w pojmowaniu zagadnień formalnych i stylistycznych na przykładzie wybranych dzieł kolejnych epok od baroku do XX wieku
Katowice 2010
ISBN: 978-83-85679-58-5
Objętość: 128 str. + płyta CD
Cena: 12
Dostępność: nakład wyczerpany


Obok sonaty Mozarta znalazły się w przedstawionej publikacji kompozycje Josepha Bodina Boismortiera, Gustava Schrecka oraz Paula Hindemitha. Każdy z tych twórców odegrał inną rolę w swojej epoce, był poddany innym inspiracjom, ale też każdy z nich pisał sonaty. Obok prezentacji najistotniejszych kwestii związanych z wybranymi kompozycjami, praca poświęca nieco uwagi ich twórcom, skupiając się na tych zagadnieniach, które w największym stopniu związane były z konkretnymi utworami albo ogólnymi inspiracjami jakie wpływały na kompozytorów.

Pierwotnym założeniem wszelkiego rodzaju analiz, jakie stały się treścią niniejszej pracy, było spojrzenie na formę sonaty z dwu odmiennych punktów widzenia, a mianowicie muzyka instrumentalisty oraz pedagoga gry na instrumencie muzycznym.AM - Wydawnictwa

Marek Urbańczyk
Ochrona i konserwacja organów zabytkowych na tle rozwoju sztuki organmistrzowskiej ? wybrane problemy.


Katowice 2010
ISBN: 978-83-924037-7-7
Objętość: 565 str. + 312 fotografii, rysunków i schematów
Cena: 42
Dostępność: nakład wyczerpany


Publikacja podejmuje temat szeroko pojętej ochrony i konserwacji organów zabytkowych w kontekście obcych i własnych doświadczeń realizacyjnych. Autor, czynny organmistrz, rozpatruje problem organów zabytkowych i ich funkcji w przestrzeni wnętrza w aspekcie architektury, estetyk brzmieniowych, konstrukcji, uwarunkowań historycznych, problematyki badawczej oraz szerokiego zakresu prac konserwatorskich. Przedstawione rozważania zostały ukazane na tle rozwoju sztuki organmistrzowskiej jaki dokonywał się w Europie i w Polsce w procesie wielowiekowego rozwoju organów. W aspekcie prawnym zarysowano zagadnienia związane ze współpracą Kościoła i Państwa na rzecz ochrony materialnych zasobów przeszłości, pozostających we władaniu Kościoła, w tym głównie, zabytkowych organów. Kluczową część pracy stanowią rozdziały poświęcone analizie prac konserwatorskich zrealizowanych przy pięciu wybranych obiektach, ukazujące złożoność i wielopłaszczyznowość procesu konserwatorskiego. Analiza i opis przeprowadzonych działań został poprzedzony obszernym wprowadzeniem w tematykę konserwatorstwa jako dziedziny naukowej, obejmującej jego genezę i rozwój, a także różne poglądy i tendencje, które towarzyszyły działalności konserwatorskiej w czasie jej historycznego rozwoju.

Część końcowa zawiera podsumowanie i wnioski wypływające z doświadczeń organmistrzowskich autora oraz wytyczne do prac w procesie ratowania organów i przedłużania ich funkcji kulturowych. Książka podejmuje temat społecznie ważny i mający duże znaczenie dla zachowania dorobku kultury duchowej i materialnej, zwłaszcza na Górnym Śląsku.AM - Wydawnictwa

Tadeusz Prejzner
Utwory fortepianowe dla dzieci.

Redakcja i wstęp: Monika Sikorska-Wojtacha
Redaktor prowadzący: Iwona Bias
Rysunek na okładce i ilustracje: Julia Kliś (lat 9)
Katowice 2010
ISMN: 979-0-9013351-1-0
Objętość: 112 str.
Cena: 25
Dostępność: nakład wyczerpany


Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, proponuje środowisku nauczycieli fortepianu zbiór utworów dla dzieci autorstwa Tadeusza Prejznera.

Utwory prezentowane w zbiorze są różnej trudności. Zostały podzielone na trzy części, od najłatwiejszych, bardzo prostych, dostępnych początkującym uczniom do bardziej zaawansowanych. Wszystkie są przeznaczone dla dzieci szkół muzycznych I stopnia.

Pierwsza część liczy dwadzieścia utworów i zawiera najłatwiejsze miniatury. Część druga składa się z siedemnastu kompozycji, głównie inspirowanych folklorem polskim. Część trzecia gromadzi etiudy różnego stopnia trudności i miniatury bardziej skomplikowane harmonicznie i fakturalnie.

Wydawnictwo gorąco poleca zbiór utworów fortepianowych dla dzieci, gdyż są nową, nieznaną propozycją w muzycznej literaturze dziecięcej a swoją świeżością mogą ciekawie urozmaicić repertuar najmłodszych pianistów.AM - Wydawnictwa

Szymon Krzeszowiec
Skrzypek wobec problemów wykonawczych muzyki nowej.

Wybór z polskiej twórczości solistycznej lat 1975-2005
Katowice 2010
ISBN: 978-83-856979-61-5
Objętość: 128 str.
Cena: 12
Dostępność: nakład wyczerpany


Zawartość merytoryczną książki stanowią rozważania nad twórczością polskich kompozytorów na skrzypce solo z lat 1975 - 2005. Wśród nich znajdziemy takie nazwiska jak Szalonek, Penderecki, Wielecki, Szymański, Knapik, Moryto, Meyer. Praca ukazuje siedem dzieł wybranych jako główny temat analiz, które są postrzegane w aspektach m.in. ich genezy, formy, ekspresji, narracji, a także problematyki technicznej i rozwiązań fakturalnych. Wedle intencji autora, książka jest swoistym "przewodnikiem" pomocnym dla skrzypków - przyszłych wykonawców opisywanych utworów, a także źródłem cennych informacji dla miłośników muzyki nowej.AM - Wydawnictwa

Witold Zaborny
Oblicze stylistyczne twórczości organowej na Śląsku w XX wieku


Katowice 2010
ISBN: 978-83-85679-59-2
Objętość: 198 str. + płyta CD
Cena: 17
Dostępność: nakład wyczerpany


Książka podejmuje tematykę przemian stylistycznych w literaturze organowej powstałej na Śląsku w XX wieku. Autor w sposób analityczny przedstawia dorobek pierwszego pięćdziesięciolecia, określając je jako czas historyczny, pozostający pod wpływem epok poprzednich, głównie romantyzmu. Punkt ciężkości w tej pracy przypada na drugą połowę minionego stulecia, w którym wyodrębniło się szereg odmiennych postaw twórczych poszukujących radykalnie nowych sposobów wypowiedzi. Analiza powstałych w tym okresie kompozycji organowych ukazuje różnorodność języka kompozytorskiego i odmienne perspektywy kompozytora-organisty piszącego wyłącznie utwory organowe i kompozytora różnorodnej muzyki, szukającego w brzmieniu organów spełnienia konkretnej wizji artystycznej. Z bogatego dorobku kompozytorskiego autor szczególnie wyróżnia pięć kompozycji, które w jaskrawy sposób ukazują twórców skupionych wokół tego samego, śląskiego środowiska, ale budujących swój wizerunek w oparciu o odrębne estetycznie światy. Są to: Et exspecto resurrectionem... Władysława Szymańskiego, Kantata Henryka Mikołaja Góreckiego, Passacaglia Aleksandra Glinkowskiego, Passacaglia Jana Wincentego Hawela i Versus I Eugeniusza Knapika. W ostatnim rozdziale autor prezentuje własne poglądy dotyczące interpretacji wybranych kompozycji, w kontekście wykonania na organach katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Zarejestrowane na płycie CD utwory stanowią integralną część publikacji.AM - Wydawnictwa

Tadeusz Wykurz
Violoncello picollo oraz viola pomposa w twórczości Johanna Sebastiana Bacha w kontekście współczesnej praktyki wykonawczej


Katowice 2010
ISBN: 978-83-85679-57-8
Objętość: 106 str. + płyta CD
Cena: 11
Dostępność: nakład wyczerpany


Praca niniejsza składa się z trzech głównych rozdziałów. Pierwsze dwa wraz z podległymi im podrozdziałami mają charakter rozprawy teoretycznej. Rozdział trzeci prezentuje przykłady nutowe oraz analityczny komentarz dotyczący sposobów wykorzystywania przez Bacha instrumentów smyczkowych rejestru altowo-tenorowego w partiach obligato.AM - Wydawnictwa

-
+


Jolanta Szulakowska-Kulawik
Obrazy dźwiękowe między tekstami.
Katedry i góry w muzyceKatowice 2010
ISBN: 978-83-85679-56-1
Objętość: 106 str.
Cena: 32
Dostępność: 33 szt.


Charakter tej nowej pozycji wydawniczej Akademii Muzycznej w Katowicach wynika z właściwości postmodernistycznych przekazów humanistycznych - z idei intertekstualnej refleksji o sztuce, kulturze. Prof. Jolanta Szulakowska-Kulawik, dokonując wstępnych podsumowań swoich ostatnich badań, przedstawiła zarys interdsycplinarnej reprezentacji w muzyce odwiecznych europejskich symboli kulturowych, katedry i gór. Jeżeli są one różnorodnie odzwierciedlone w ciągu całej ewolucji kulturowej Europy, te same konkluzje mogą się odnosić do utworów muzycznych, których oddźwięk pozostaje paralelny tak do istoty symbolu, jak i do zmieniającego się w toku dziejów klimatu każdej okresu.

Panorama dotyczy szerokich obszarów literatury, sztuki i architektury, wkracza w sfery rozpoznania symboliki i najnowszych orientacji humanistycznych. Ów rozległy ogląd funkcjonuje jako tło, jako fundament przejawiania się muzycznych obrazów katedr i gór, obrazów zależnych od ideologii artystycznych epoki, epoki, co ważne, o wspólnych dla myśli, literatury i sztuki koncepcjach. Stąd w książce zostały przedstawione utwory Claude'a Debussy'ego, Louisa Vierne'a, Andrzeja Krzanowskiego, Władysława Szymańskiego i Aleksandra Lasonia (katedry) oraz Ferenca Liszta, Vincenta D'Indy'ego, Richarda Straussa, polskich kompozytorów neoklasycznych, Wojciecha Kilara i Aleksandra Lasonia (góry).

Poszerzona bibliografia, zarówno humanistyczna, jak i muzyczna, naukowy gatunek opisu nacechowany subiektywnym podejściem do tematyki, gatunek zbliżający się do stylu literackiego, tekst wzbogacony zdjęciami - wszystko to skutkuje powiększającym się zainteresowaniem czytelnika, który chciałby zgłębić swe wiadomości o muzyce, jak i zorientować się w rodzaju obecnie przedkładanych prac naukowych. Publikacja przeznaczona jest tak dla studentów i młodych pracowników kierunków muzycznych, jak i szerzej zorientowanych humanistów, dlatego komponenty analityczne dzieł muzycznych są wyodrębnione i mogą być pominięte podczas lektury.

Edycja ta inauguruje zarazem od dawna już pielęgnowany w katowickiej Uczelni wątek międzygatunkowy i międzykierunkowy, zgodny zresztą z aktualnymi europejskimi tendencjami kulturowymi, będąc jednocześnie pokłosiem podejmowanych przez Autorkę studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim.AM - Wydawnictwa

Wanda Chmielowska
O sztuce nauczania gry na fortepianie.
Prace pedagogiczne


Wybór i redakcja tekstów: Leon Markiewicz
Wybór i adaptacja przykładów nutowych: Danuta Markiewicz
Redakcja: Iwona Bias
Katowice 2010
ISBN: 978-83-924037-5-3
Objętość: 225 str.
Cena: 32
Dostępność: nakład wyczerpany


Publikowane w niniejszej książce materiały pochodzą ze spuścizny rękopiśmiennej Wandy Chmielowskiej (1891-1980), która od założenia Śląskiego Konserwatorium r. 1929 do końca swej działalności artystyczno-pedagogicznej w Akademii Muzycznej prowadziła klasę fortepianu. Materiały te, gromadzone już od pierwszych lat działalności w szkolnictwie muzycznym i wzbogacane po przejściu na emeryturę, bynajmniej nie straciły dziś na aktualności poruszanej w nich problematyki kształcenia pianistycznego Przeciwnie - w sytuacji poważnego deficytu polskich prac z zakresu literatury metodycznej dla pedagogów-pianistów - okazały się prawdziwym rarytasem, zwłaszcza dla początkujących nauczycieli. Znalazły się wśród nich zarówno rękopisy dwóch obszerniejszych prac, z których pierwsza - "Metodyka nauczania gry na fortepianie"- jest pionierską polską koncepcją podręcznika dla nauczycieli-pianistów, druga zaś -poświęcona problematyce wykonawczej sonat Beethovena - napisana została dla potrzeb nauczycieli średnich szkół muzycznych Dużą część stanowią teksty lub konspekty wykładów dla nauczycieli gry na fortepianie wygłaszanych podczas kursów metodycznych w różnych miastach kraju. Przeważnie dotyczą one podstawowej problematyki nauczania gry na fortepianie, skierowanej do początkujących nauczycieli. W ostatniej części zamieszczone są przekłady z języków obcych, np. rozmów z Arturem Rubinsteinem oraz relacji wybitnych pedagogów o ich uczniach - wirtuozach tej miary co Van Cliburn lub Emil Gilels.AM - Wydawnictwa

-
+"Klucz" nr 8 / czerwiec 2010
Pismo Akademii Muzycznej w KatowicachKatowice 2010
ISSN: 2081-7320 (2010)
Objętość: 67 str.
Cena: 5.5
Dostępność: 84 szt.


BRAND NEW MUSIC
Paweł Pietruszewski
Po festiwalu "Brand New Music"

Per Nørgård
Komplementarność jako źródło twórczości

ROZMOWY
Niezwykle spokojna atmosfera. Rozmowa z Christopherem Austinem

RELACJE I WSPOMNIENIA
Karolina Kantyka
Muzykoterapeutki w USA, czyli kilka słów o pobycie w Louisville

Anna i Paweł Lis
Refleksja po grudniowym wykonaniu Mesjasza J.F. Haendla

HISTORIA
Agnieszka Nowok
Requiem d-moll KV 626 Wolfganga Amadeusza Mozarta - dzieło bez tajemnic?

IDEE
Kamil Pawłowski
Na co zasługuje słuchacz doskonały w XXI wieku?

Maciej Łoś
Jakich nauczycieli potrzebuje dzisiejsza szkoła muzyczna?

NAD PARTYTURĄ
Agnieszka Soluch
Problematyka związków słowno-muzycznych w pieśni romantycznej. Das verlassene Mägdlein Roberta Schumanna i Hugo Wolfa

PORTRETY
Agnieszka Błaszczyk
Mówiący fortepian po raz wtóry. Rzut oka na twórczość Petera Ablingera

Agnieszka Nowok
Muzyczna beczka śmiechu. Rzecz o filmach muzycznych Kena Russella

O AUTORACH2009

Wydawnictwa z roku 2009AM - Wydawnictwa

Beata Warykiewicz-Siwy
Kształtowanie środków artystycznego wyrazu partii skrzypcowej w Sonacie e-moll op.82 Edwarda Elgara i Sonacie D-dur op.2 George'a Enescu


Katowice 2009
ISBN: 978-83-85679-52-3
Objętość: 127 str. + płyta CD
Dostępność: nakład wyczerpany


Autorka prezentuje dwie, rzadko w Polsce wykonywane sonaty na skrzypce i fortepian autorstwa Edwarda Elgara i George'a Enescu. W głównym rozdziale dotyczącym kształtowania środków artystycznego wyrazu partii skrzypcowej w obu dziełach, przedstawia szereg własnych doświadczeń, rozwiązań a zarazem propozycji interpretacyjnych. Publikacja zawiera również obszerny rozdział opisujący środki artystycznego wyrazu w praktyce wiolinistycznej.AM - Wydawnictwa

-
+


Alina Gruszka
Jan Edmund Jurkowski


Katowice 2009
ISBN: 978-83-85679-49-3
Cena: 21
Dostępność: 158 szt.


Na tle tytułowej postaci ukazany został rozwój polskiej gitarystyki po 1945 roku, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Górnego Śląska. Niezwykle twórczy aspekt wydawnictwa wnoszą wspomnienia przyjaciół, studentów i uczniów dedykowane pamięci J.E.Jurkowskiego.AM - Wydawnictwa

Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska
Solowa liryka wokalna kompozytorów śląskich XX wieku


Katowice 2009
ISBN: 978-83-85679-53-0
Objętość: 142 str. + płyta CD
Cena: 16
Dostępność: nakład wyczerpany


Publikacja zawiera wnikliwą analizę relacji zachodzących między tekstem a muzyką w liryce wokalnej siedmiu współczesnych kompozytorów górnośląskich. Autorka, dokonując analizy literackiej tekstów poetyckich jak i środków kompozytorskich, określa współczesną lirykę wokalną jako "komunikat po trzykroć intymny", środek komunikacji między twórcą a odbiorcą na płaszczyźnie najbardziej osobistych przeżyć duchowych. Problematyka współczesnej miniatury wokalnej, także w kontekście wykonawczym, ukazana jest na szerokim tle dorobku kompozytorskiego górnośląskiego środowiska muzycznego.AM - Wydawnictwa

Bohdan Pociej
Stadia muzycznej duchowności. Trzy wykłady

Redakcja: Stanisław Kosz
Katowice 2009
ISBN: 978-83-85679-54-7
Objętość: 72 str.
Cena: 16
Dostępność: nakład wyczerpany


Wychodząc z założenia, iż muzyka, jak każda sztuka, jest przejawem duchowej aktywności człowieka, autor zajmuje się tym specyficznym jej rodzajem, który poprzez dźwiękowo-ekspresyjną symbolikę przedstawia trzy stadia muzycznej duchowości: metafizyczną, religijną i mistyczną. Docieka definicji "muzyki duchowej", jej istoty i specyficznych cech, przeciwstawiając jej muzykę "cielesną" (materialną). Ujawnia konstytuowanie się samoświadomości metafizycznej w twórczości Beethovena (późne dzieła), Schuberta, Brucknera i Mahlera; przedstawia problem inspiracji religijnej i "religijnego poruszenia" w muzyce od przełomu XVI/XVII wieku po schyłek Romantyzmu, wiążąc je z pojęciem muzyki jako "mowy uczuć". Duchowość mistyczną postrzega jako syntezę ("tu doznajemy wprost objawienia w dźwiękowym świetle Boskiej Prawdy"), zaś problem "przeniknięcia religijnego" rozpatruje w kontekście drogi od stylistycznego uniwersalizmu (średniowiecze, wielkie szkoły renesansowe) po indywidualizm (Messiaen, Górecki). Książka zawiera zredagowane teksty wykładów, które autor wygłosił w roku akademickim 2005/2006 w Akademii Muzycznej w Katowicach.AM - Wydawnictwa

-
+


Władysław Szymański
Interpretacja XIX-wiecznej literatury organowej na górnośląskich organach z epoki. Studium wybranych sonat Felixa Mendelssohna, Josefa Gabriela Rheinbergera, Augusta Gottfrieda Rittera


Katowice 2009
ISBN: 978-83-85679-51-6
Objętość: 214 str. + 15 str. tablic + płyta CD
Cena: 40
Dostępność: 68 szt.


Autor podejmuje zagadnienia wykonawcze organowej muzyki epoki romantyzmu w szerokim kontekście, opierając się przede wszystkim na własnych badaniach i doświadczeniach. Publikacja składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawione są cechy górnośląskich organów z XIX wieku w kontekście historycznym, brzmieniowym i konstrukcyjnym. Rozdział drugi poświęcony jest zagadnieniom formy sonaty organowej w epoce romantyzmu, ze szczególnym odniesieniem do twórczości kompozytorów wymienionych w tytule pracy. W trzecim rozdziale autor prezentuje własne poglądy na interpretację XIX-wiecznej sonaty w odniesieniu do wykonania na organach (1862 r.) bazyliki św. Wojciecha w Mikołowie. Integralną częścią publikacji jest płyta CD z autorską interpretacją VI Sonaty d-moll F. Mendelssohna, XIV Sonaty C-dur J.G. Rheinbergera i IV Sonaty A-dur A.G. Rittera w nagraniu na interesujących organach mikołowskiej bazyliki.AM - Wydawnictwa

-
+"Klucz" nr 7 / maj 2009
Pismo Akademii Muzycznej w KatowicachKatowice 2009
ISSN: 2081-7320 (2009)
Objętość: 77 str.
Cena: 5.5
Dostępność: 133 szt.


Spis treści: ROZMOWY
Rozmowa z Profesorem Markiem Toporowski


IDEE
Marcin Świątkiewicz

Basso continuo - Composito extemporanea

Agnieszka Soluch
Tematyzacja muzyki w wypowiedzi literackiej. O granicach muzycznej interpretacji dzieł literackich

Michał Paduch
Co to jest plądrofonia?

Karolina Kantyka
Nasze spojrzenie na muzykoterapię

PORTRETY
Agnieszka Błaszczyk
Muzyka wody i kwitnących ogrodów Taro Takemitsu

USŁYSZANE
Anna Domańska
Beethovenów trzech?

Aleksandra Rudzka
Sprawozdanie z Salzburger Festspiele 2008

PROBLEMY
Aleksander Nowak
Utwór muzyczny i jego twórca - omówienie publikacji

WYDARZENIA
Koncert Krystiana Zimermana i inne wydarzenia2008

Wydawnictwa z roku 2008AM - Wydawnictwa

-
+Między muzykologiczną refleksją a pedagogiczną pasją.

Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leonowi Markiewiczowi
Katowice 2008
ISBN: 978-83-85679-48-6
Objętość: 400 str.
Cena: 32
Dostępność: 192 szt.


Publikacja ta powstała w związku z 80 rocznicą urodzin Profesora Leona Markiewicza. Zawiera, obok rysu biograficznego oraz spisu publikacji Jubilata, szereg artykułów związanych z działalnością Profesora, które podzielone zostały na następujące części: Pedagogika, Kultura Muzyczna, Twórcy, Dzieło.AM - Wydawnictwa

-
+


Piotr Pławner
Kształtowanie narracji muzycznej i formy w Partitach na skrzypce i fortepian Witolda Lutosławskiego i Eugeniusza Knapika.


Katowice 2008
ISBN: 978-83-85679-47-9
Objętość: 80 str.
Cena: 16
Dostępność: 12 szt.


Znakomity skrzypek Piotr Pławner dzieli się swą refleksją na temat XX-wiecznych partit; przedstawia analizę dwóch niezwykłych dzieł - Partity W. Lutosławskiego oraz Partity E. Knapika z perspektywy instrumentalisty-wirtuoza.AM - Wydawnictwa

-
+


Anetta Pasternak
Modalne i rytmiczne aspekty języka muzycznego Oliviera Messiaena w ruchowych interpretacjach muzyki na przykładzie wybranych utworów.


Katowice 2008
ISBN: 978-83-85679-46-2
Objętość: 245 str.
Cena: 32
Dostępność: 5 szt.


Książka Anetty Pasternak koncentruje się wokół problematyki ruchowych interpretacji muzyki, w tym przypadku dzieł Oliviera Messieana. Autorka przedstawia język muzyczny kompozytora, opisuje możliwości rejestracji działań przestrzenno-ruchowych, ich realizację oraz możliwości interpretacyjne i wykonawcze.AM - Wydawnictwa

-
+


Mirosław Jacek Błaszczyk
Kształtowanie dzieła artystycznego przez dyrygenta i solistę na przykładzie I Koncertu skrzypcowego Dymitra Szostakowicza i Koncertu wiolonczelowego Stanisława Moryty.


Katowice 2008
ISBN: 978-83-900210-1-0
Objętość: 80 str.
Cena: 11
Dostępność: 10 szt.


W publikacji tej autor przedstawia okoliczności powstania dzieł, na których oparł rozważania dotyczące kształtowanie dzieła artystycznego przez dyrygenta i solistę. Dzieli się uwagami dotyczącymi ich muzycznej formy oraz ekspresji. Przytacza także wypowiedzi uznanych dyrygentów, solistów i reżyserów dźwięku związane z poruszaną problematyką.AM - Wydawnictwa

Waldemar Tamowski
Praktyka wykonawcza w wiolinistyce solowej okresu baroku, klasycyzmu i romantyzmu i jej stylistyczno-estetyczne dziedzictwo we współczesnej interpretacji solowych utworów kontrabasowych.


Katowice 2008
ISBN: 83-85679-38-3
Objętość: 54 str.
Cena: 11
Dostępność: nakład wyczerpany


Autor przedstawia problematykę wykonawczą solowych dzieł kontrabasowych w epoce baroku, klasycyzmu i romantyzmu. Koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych ze smyczkowaniem i artykulacją.AM - Wydawnictwa

-
+


Jolanta Szulakowska-Kulawik
Józef Świder - muzyka, która czekała na postmodernizm


Katowice 2008
ISBN: 978-83-85679-44-8
Objętość: 159 str.
Cena: 27
Dostępność: 44 szt.


Pozycja Jolanty Szulakowskiej-Kulawik pod tytułem "Józef Świder - muzyka, która czekała na postmodernizm. Poetyka twórczości wokalnej i wokalno-instrumentalnej Józefa Świdra - pomiędzy sacrum, profanum i decorum" ukazuje sylwetkę jednego z najwybitniejszych kompozytorów muzyki chóralnej XX wieku. Przedstawia artystę i jego twórczość w kontekście historycznym i geograficznym; obok rysu biograficznego ukazuje obraz analityczny dzieł instrumentalnych. Autorka definiuje także poetykę przesłania postmodernistycznego współistniejącą z ideą romantycznej ekspresji tkwiącą w kompozycjach Świdra.AM - Wydawnictwa

-
+


Leon Markiewicz
O sztuce pedagogiki instrumentalnej.
Wybrane zagadnienia.Katowice 2008
ISBN: 978-8385679-43-X
Cena: 27
Dostępność: 158 szt.


Pozycja ta składa się z trzech części: pierwsza z nich przedstawia artystów muzyków działających w charakterze pedagogów, część druga zajmuje się problematyką pedagogiki instrumentalnej i rolą nauczyciela w tej dyscyplinie, w części trzeciej zaś znajdzie czytelnik porównanie dydaktyki ogólnej z nauczaniem gry na instrumencie, opis procesu dydaktycznego oraz propozycje zasad i metod w nim stosowanych.AM - Wydawnictwa

-
+"Klucz" nr 6 / grudzień 2008
Pismo Akademii Muzycznej w KatowicachKatowice 2008
ISSN: 2081-7320 (2008)
Objętość: 59 str.
Cena: 5.5
Dostępność: 91 szt.


Spis treści:

ROZMOWY
Rozmowa z Rektorem Akademii Muzycznej w Katowicach, prof. Tomaszem Miczką


IDEE
Dlaczego uczymy się śpiewać

Wykład prof. Eugeniusza Knapika inaugurujący rok akademicki 2008/2009

Kilka słów o muzykoterapii
Ludwika Konieczna

Cornelius de Bondt - inny wymiar postmodernizmu
Monika Madejska

WSPOMNIENIA
Profesorowi Bernardowi Polokowi

Paweł Głombik
Joachim Pichura

USŁYSZANE
Warszawska Jesień 2008 - Stockhausen i Hiszpanie

Aleksander Nowak

Muzyczna Kwadratura - o rozwoju wypadków na Wien Modern 2008
Agnieszka Błaszczyk

HISTORIA
Jazz wczoraj i dziś

Wojciech Niedziela

Zacznij od Periego
Jarosław Kitala

KALENDARIUM2007

Wydawnictwa z roku 2007AM - Wydawnictwa

-
+


Alina Gruszka
Johann Sebastian Bach

6 Suit wiolonczelowych
BWV 1007 ? 1012
w opracowaniu na gitarę

Producent wykonawczy: Wydawnictwo EUTERPE
Katowice 2007
ISMN: 979-0-9013351-0-3
Cena: 32
Dostępność: 182 szt.


Ideą niniejszego opracowania jest ukazanie Bachowskiego tekstu w jak najwierniejszej postaci, bez próby ingerencji w harmonię, bez dodatkowych oznaczeń artykulacyjnych oraz ozdobników.
Opracowanie zawiera jedynie oznaczenia zawarte w oryginalnym tekście i nie wnosi do dzieła niczego co naruszałoby w jakikolwiek sposób jego istotę, wzorując się jedynie na przykładach Bachowskich transkrypcji, które w okresie baroku stanowiły powszechną praktykę stosowaną przez kompozytorów.2006

Wydawnictwa z roku 2006AM - Wydawnictwa

Iwona Bias, Monika Bieda
Andrzej Jasiński Artysta i człowiek


Katowice 2006
ISBN: 83-85679-32-4
Objętość: 275 str.
Cena: 21
Dostępność: nakład wyczerpany


Zgromadzone w tej publikacji materiały to próba przedstawienia bogatego dorobku twórczego Profesora Andrzeja Jasińskiego; to próba zarysowania portretu wybitnego artysty i pedagoga, jednego z największych autorytetów pianistycznych w świecie. Publikacja zawiera m.in. rozmowę z Profesorem, biografię, recenzje koncertowe oraz wypowiedzi przyjaciół i absolwentów Profesora.2005

Wydawnictwa z roku 2005AM - Wydawnictwa


W stronę wartości

Wykłady autorskie z lat 2001-2004
Redakcja naukowa: Stanisław Kosz
Autorzy:
Ks. bp Józef Zawitkowski
Jacek Filek
Adam Węgrzecki
Włodzimierz Galewicz
Mieczysław Tomaszewski
Tadeusz Sławek
Stanisław Rodziński
Krzysztof Koehler
Katowice 2005
ISBN: 83-85679-23-5
Objętość: 152 str.
Cena: 16
Dostępność: nakład wyczerpany


Pozycja jest zbiorową publikacją cieszącego się wielkim powodzeniem cyklu gościnnych wykładów autorskich wygłoszonych w ramach wykładów otwartych Katedry Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Katowicach w latach 2001-04.

Powszechny w dzisiejszym świecie kryzys aksjologiczny 0 zanik myślenia w kategoriach wartości - jest bez wątpienia jedną z przyczyn ogólnej degradacji współczesnej kultury i rodzić może prawdziwe zagrożenia cywilizacyjne. A przecież istotą całej naszej kultury w wymiarze europejskim było - od czasów starożytnych - "myślenie według wartości". Wartości te - o czym nieraz zapominamy - obecne są w każdej sferze działania człowieka. Wspomniany cykl wykładów miał ten fakt uprzytomnić i skłonić do refleksji. Na całość tomu składa się osiem błyskotliwie napisanych esejów autorstwa znakomitych reprezentantów swoich dyscyplin naukowych i artystycznych. Zawartość tomu: ks. bp Józef Zawitkowski Dlaczego w stronę wartości, Jacek Filek (UJ, PAT Kraków) Wzloty i upadki myślenia według wartości, Adam Węgrzecki (AE Kraków) Czy wszystkie wartości są względne, Włodzimierz Galewicz (UJ Kraków) Ekologia wartości, Mieczysław Tomaszewski (AM Kraków) Chopin w kręgu wartości, Tadeusz Sławek (UŚ Katowice) O gościnności i przyjaźni, Stanisław Rodziński (ASP Kraków) Muzyka w pracowni artysty, Krzysztof Koehler (UKSW Warszawa) Jak literatura dziś może krzewić wartości.AM - Wydawnictwa

-
+


Roman Berger
Zasada twórczości. Wybór pism z lat 1984-2005

Redakcja: Krzysztof Droba i Stanisław Kosz
Katowice 2005
ISBN: 83-85679-28-6
Objętość: 443 str.
Cena: 27
Dostępność: 1 szt.


Roman Berger (ur. 1930 w Czeskim Cieszynie), słowacki kompozytor i teoretyk muzyki należy do najwybitniejszych dziś w naszej części Europy przedstawicieli filozofii twórczości oraz filozofii muzyki. W minionych latach związany z Konserwatorium Muzycznym w Bratysławie, Studiem Dźwiękowym Czechosłowackiej TV oraz Instytutem Sztuki Słowackiej Akademii Nauk, w 1988 roku otrzymał prestiżową Nagrodę Herdera za osiągnięcia w dziedzinie kompozycji oraz teorii muzyki, a w 1999 został członkiem honorowym Związku Kompozytorów Polskich. Najobszerniejszymi zbiorami artykułów Romana Bergera są antologie Hudba a Pravda. "...tak takto nesmeš mysliet'!..." (Bratysława 1997), zawierająca teksty z lat 1977-1987 oraz Dráma hudby. Prolegomena k politickej muzikológii, (Bratysława 2000), obejmująca teksty z lat 1990-1999.

Ukazująca się w Wydawnictwie AM w Katowicach Zasada twórczości obejmuje łącznie 27 artykułów; są to teksty pisane z różnym przeznaczeniem - od wystąpień podczas kongresów i konferencji naukowych, poprzez eseje i teksty okolicznościowe, po komentarze do własnych utworów. Niektóre z nich są tłumaczeniami ze wspomnianych wcześniej publikacji słowackich, część była już drukowana w Polsce ("Res Facta Nova", materiały pokonferencyjne i in.), inne publikowane są po raz pierwszy.

Rangę i znaczenie pisarstwa muzycznego Romana Bergera określa waga i aktualność poruszanych zagadnień: miejsce sztuki w całokształcie współczesnej kultury, problematyka "Sztuki Nowej" i "Muzyki Nowej", rola systemów w sztuce XX wieku, aksjologia twórczości i in. Poszczególne artykuły cechuje tak pożądany dziś "interdyscyplinarny" model rozważań, przy czym imponować musi rozległość wiedzy i zainteresowań Autora - obok muzykologii również antropologia, filozofia przyrody, filozofia nauki, teoria informacji i in.

Publikacja pism o muzyce Romana Bergera przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Katowicach jest zarazem swoistym "oddaniem hołdu" Autorowi, który w latach 1949-52 studiował fortepian i teorię muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach (obecnej Akademii), jednak na fali represji stalinowskich wysiedlony został do Bratysławy, gdzie dopiero mógł ukończyć studia...AM - Wydawnictwa

Bohdan Pociej
Bycie w muzyce.
Próba opisania twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego


Redakcja: Stanisław Kosz
Katowice 2005
ISBN: 83-85679-24-3
Objętość: 199 str.
Cena: 21
Dostępność: nakład wyczerpany


Książka Bohdana Pocieja, wytrawnego znawcy muzyki Henryka Mikołaja Góreckiego, jest komplementarnym dopełnieniem głośnej muzykologicznej monografii Adriana Thomasa Górecki, opublikowanej przez PWM (1998). O ile angielski autor, opisując w sposób systematyczny ewolucję języka i stylu kompozytora, koncentruje się głównie na prezentacji kolejnych dzieł Góreckiego, o tyle Pociej poszukuje przede wszystkim siły sprawczej owej ewolucji, docieka jej mechanizmów, przybliżając czytelnikowi muzyczną osobowość twórcy - jego indywidualność. Pociej wskazuje na antyschematyzm i antydogmatyzm postawy twórczej Góreckiego, na zakorzenienie Jego twórczości w muzyce, literaturze i naturze, na dialektyczne przenikanie się w jej obszarze Żywiołu (materii) i Ładu (formy). Owa dialektyczna jedność wyzwala - według Pocieja - nową wartość muzyki: wartość ponad-substancjalną. Autor definiuje ją jako wartość duchową: czas świecki staje się dlań czasem sakralnym, zaś wyzwolona przestrzeń w swoim perspektywicznym ujęciu odsłania symbolikę transcendencji. Ów metafizyczny aspekt muzyki Góreckiego - zdaniem Autora - najsilniej ujawniają takie dzieła jak Choros, Refren, Canticuum graduum, Muzyka staropolska, II Symfonia "Kopernikowska" i III Symfonia "Symfonia pieśni żałosnych". W końcowych rozważaniach Autor dookreśla - jako najbardziej wyrazisty znak "stylu osobistego" Góreckiego - stan brzmienia Jego muzyki, docierając do sformułowania swoistego paradygmatu "akordu Góreckiego", w którego odmianach i ewolucji zespalają się tożsamość i różnica, zmienność i stałość...

Książka o wyjątkowej wartości adresowana jest do wszystkich miłośników muzyki Góreckiego, i szerzej, do wszystkich odbiorców sztuki, którym bliskie jest przekonanie o uniwersalistycznym charakterze przekazu dzieła artystycznego - tu: dzieła muzycznego.AM - Wydawnictwa

Anna Waluga
Pieśń ludowa fundamentem edukacji muzycznej


Katowice 2005
ISBN: 83-85679-22-7
Objętość: 206 str.
Cena: 21
Dostępność: nakład wyczerpany


Anna Waluga jest długoletnim pedagogiem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się problematyka z dziedziny edukacji i teorii muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji edukacji muzycznej Zoltana Kodaly'a. Anna Waluga ma w swoim dorobku naukowym liczne publikacje na temat rozwijania myślenia muzycznego, wartości pieśni ludowej i jej wychowawczej roli oraz psychologicznych aspektów kształcenia śpiewu dwugłosowego. Jest współautorką polskiej adaptacji koncepcji edukacji muzycznej Kodaly'a, której rezultatem jest opublikowany cykl podręczników Rozśpiewana szkoła. Najnowsza pozycja jej autorstwa - Pieśń ludowa fundamentem edukacji muzycznej - składa się z dwóch części. Pierwsza przedstawia ogólnie fenomen pieśni ludowej oraz jej istnienie w twórczości artystycznej. Część druga sytuuje pieśń ludową w koncepcjach edukacyjnych, przede wszystkim koncepcji kodaly'owskiej. Jest to z pewnością cenna pozycja dla wszystkich interesujących się edukacją muzyczną i wychowawczą wartością muzyki.AM - Wydawnictwa

-
+Muzyka w szkole XXI wieku. Tradycja i współczesność

Redakcja: Leon Markiewicz
Katowice 2005
ISBN: 83-85679-18-9
Objętość: 389 str.
Cena: 27
Dostępność: 41 szt.


Publikacja jest zapisem 35 wystąpień, które miały miejsce podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Edukacji Muzycznej w marcu 2003 w Akademii Muzycznej w Katowicach. Pracownicy naukowi oraz nauczyciele podjęli w swych wystąpieniach problem edukacji muzycznej w obliczu rzeczywistości kształtowanej przez środki masowego przekazu. Zastanawiano się nad miejscem muzyki we współczesnej szkole oraz rolą i zadaniami nauczyciela tego przedmiotu. Podjęto także zagadnienie instrumentarium Orffa konkurującego współcześnie z instrumentami elektronicznymi. W książce znalazły się referaty traktujące o problemie zbiorowego śpiewu (stanowiącego podstawę metody Kodaly`a), przy powszechnie lansowanej karierze piosenkarskiej, jak również dotyczące umuzykalnienia młodzieży w obliczu aktualnych przejawów muzyki rozrywkowej.2004

Wydawnictwa z roku 2004AM - Wydawnictwa

-
+


AM - Wydawnictwa

Wojciech Niedziela
Kompozycja, stylistyka i wykonawstwo w jazzowej muzyce fortepianowej
na przykładzie utworów własnychKatowice 2004
ISBN: 83-85679-29-4
Objętość: 61 str.
Cena: 32
Dostępność: 9 szt.


Niniejsza praca stanowi próbę usystematyzowania funkcjonujących w praktyce znaczeń terminów kompozycji, stylistyki i wykonawstwa w muzyce jazzowej. Kolejne rozdziały przedstawiają propozycje definicji powyższych pojęć, zarys historyczny roli fortepianu w muzyce jazzowej, zagadnienie ewolucji stylistyki na podstawie wybranych przykładów muzycznych, analizę wykonawczą dziewięciu własnych kompozycji autora. Integralną częścią publikacji jest płyta CD Wojciech Niedziela. Domingo's Tunes, będąca zapisem koncertu, który odbył się w maju 2004 r. Pianiście podczas koncertu towarzyszyli Jacek Niedziela (kontrabas) i Marcin Jahr (perkusja).AM - Wydawnictwa


Organy na Śląsku

Redakcja: Julian Gembalski
Katowice 2004
ISBN: 83-85679-14-6
Objętość: 256 str.
Cena: 27
Dostępność: nakład wyczerpany


Prezentowany materiał jest kolejnym ogniwem poznawania niezwykle ważnego składnika kultury Górnego Śląska - budownictwa organowego. Od średniowiecza aż po współczesność stanowią organy istotny element rozwijającego się wokół parafii życia muzycznego. Są także świadectwem myśli technicznej, poglądów estetycznych i aspiracji kulturalnych mieszkańców regionu.

Wydawnictwo jest bogato ilustrowane i i zawiera przekłady na język niemiecki.AM - Wydawnictwa

-
+


Dorota Bywalec
Doktor Faustus versus Żywot rozpustnika.

Wybrane zagadnienia z filozofii nowej muzyki na podstawie opery Igora Strawińskiego, powieści Tomasza Manna i rozprawy Theodora Wiesengrund-Adorna.
Redakcja: Andrzej Chłopecki
Katowice 2004
ISBN: 83-85679-02-2 (1)
Objętość: 115 str.
Cena: 16
Dostępność: 9 szt.


Przesłanie opery Strawińskiego rozumieć można jako rodzaj muzycznej analogii względem powieści Tomasza Manna. Powieść jest literackim dyskursem na temat muzyki, opera jest muzycznym dyskursem na ten sam temat - pisze autorka. Praca Adorna przywołana zostaje jako niezbędny warunek rozumienia tych dwóch dzieł., traktujących o problemie sztuki XX wieku. Zarówno powieść Manna jak i opera Strawińskiego przepojone są refleksją na temat roli sztuki i jej obecnej sytuacji, dokonują przeglądu obecnych w muzyce współczesnej tendencji, a także podejmują próbę dokonania ich oceny, wynikającej z przekonań każdego z twórców. Dorota Bywalec ukazuje w jaki sposób i w jakim świetle obaj twórcy - Tomasz Mann i Igor Strawiński - widzą losy artysty we współczesnym świecie.

Praca ta nagrodzona została w XII Konkursie Prac Magisterskich Absolwentów Akademii Muzycznych w Polsce w roku 2000.2003

Wydawnictwa z roku 2003AM - Wydawnictwa

Jolanta Bauman-Szulakowska
Forma sonatowa w XIX i w pierwszej połowie XX wieku.

Przegląd historyczny i analityczny. Gatunek koncertu od baroku do neoklasycyzmu.
Redakcja: Stanisław Kosz
Katowice 2003
ISBN: 83-85679-09-X
Objętość: 108 str.
Dostępność: nakład wyczerpany


Pozycja Forma sonatowa w XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Przegląd historyczny i analityczny. Gatunek koncertu od baroku do neoklasycyzmu Jolanty Bauman-Szulakowskiej to swego rodzaju przegląd, mający na celu prezentację gatunku koncertu, szczególnie w okresie klasycznym i romantycznym - w epoce największej popularności tej formy. Rozprawa ta opracowana została zasadniczo na fundamentalnych pozycjach dotyczących sonaty oraz ogólnych przeglądach historycznych. Część analityczna natomiast podana jest wyłącznie na bazie badań własnych autorki. Książka ta jest zwięzłym opracowaniem analityczno-historycznym w kwestii rozwoju i oddziaływania koncertu, jako formy i gatunku funkcjonującego w społecznym obiegu życia muzycznego.AM - Wydawnictwa

Iwona Bias, Monika Bieda, Anna Stachura
Józef Stompel. Moje życie z muzyką.

Redakcja: Iwona Bias
Katowice 2003
ISBN: 83-85679-04-9
Objętość: 356 str.
Cena: 21
Dostępność: nakład wyczerpany


Niniejsza publikacja przedstawia sylwetkę Józefa Stompla - koncertującego pianisty, wieloletniego pedagoga, jurora międzynarodowych konkursów pianistycznych.

Monografia podzielona jest na dwie części: pierwsza oparta jest na rozmowach z profesorem, dotyczących życia i działalności artystycznej, rodziny, przeżyć, pasji... Zawiera także wypowiedzi absolwentów profesora. Część druga, ściśle faktograficzna, opracowana została na podstawie programów, plakatów i recenzji prasowych.

Książka zawiera także angielską wersję części opisowej oraz fotografie ze zbiorów prywatnych Józefa Stompla.AM - Wydawnictwa

Maria Kubień-Uszokowa
Mikrokosmos Beli Bartoka.

Zarys krytyczny
Redakcja: Leon Markiewicz
Katowice 2003
ISBN: 85-85-679-07-3
Objętość: 63 str.
Cena: 16
Dostępność: nakład wyczerpany


Powstały w latach 1926-1939 Mikrokosmos Beli Bartoka jest niezwykle ważną pozycją fortepianowej literatury dydaktycznej. Wedle samego kompozytora, celem tej pracy jest wychowanie odbiorców nowej muzyki. Napisany został "by uczącym się gry na fortepianie - dzieciom i dorosłym - od samego początku dostarczyć materiału właściwego, który ułożony progresywnie, w miarę możliwości, poruszy wszystkie prostsze problemy techniczne". Maria Kubień-Uszokowa - autorytet w dziedzinie dydaktyki - w przedmowie zauważa, że problem tradycyjnych nawyków słuchowych jest wciąż aktualny. W publikacji "Mikrokosmos Beli Bartoka. Zarys krytyczny" porusza zagadnienia czasu, melodii, harmonii, formy, problematyki technicznej i wyrazu. Dokonuje także próby oceny działa oraz porównania z dydaktycznym aspektem twórczości Jana Sebastiana Bacha.

Dodatkowo w suplemencie znajdzie czytelnik wypowiedzi samego Bartoka wyrażające własne poglądy muzycznych oraz opinie przyjaciół o samym kompozytorze.2002

Wydawnictwa z roku 2002AM - Wydawnictwa

-
+Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze.

Redakcja: Wojciech Kalaga, Eugeniusz Knapik.
Katowice 2002
ISBN: 83-7164-304-7
Objętość: 240 str.
Cena: 16
Dostępność: 46 szt.


W roku 2002 nakładem wydawnictwa Śląsk ukazała się książka Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze - efekt niezwykłego spotkania muzyków, muzykologów, literaturoznawców, historyków sztuki, kulturoznawców oraz krytyków wszystkich tych dziedzin. Pretekstem dla spotkania stała się zorganizowana w roku 1999 konferencja pod hasłem "Styl późny". Wydarzenie to, zorganizowane wspólnie przez Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego i Uniwersytet Śląski, stało się forum intelektualnej wymiany, której intensywność wykroczyła znacznie poza oczekiwania Organizatorów: złożoność centralnego dla dyskusji zjawiska i jego interdyscyplinarny charakter spowodowały, że otwarta niemalże pięć lat temu wielowymiarowa dyskusja nad stylem późnym trwa do dziś, a co więcej - problemy w jej ramach poruszane nie tylko nie tracą aktualności, ale także okazują się coraz istotniejsze.

Książka zawiera zapis osiemnastu wystąpień, które miały miejsce podczas konferencji "Styl późny". Wiele z referatów dotyczy zagadnień muzycznych i porusza problem stylu późnego w twórczości wybranych kompozytorów: Mozarta, Musorgskiego, Skriabina, Chopina, Szymanowskiego, Lutosławskiego, Wagnera, Brucknera, Mahlera, Liszta, Szostakowicza czy Bacevičiusa. Problematyka literatury ma swoje odbicie w tekście o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz w szkicach na temat polskiej prozy końca XX wieku. Opis portretów niderlandzkich stanowi tło dla rozważań o przełomie średniowiecza i renesansu. W publikacji nie brak również problematyki filozoficznej (Platon, postmodernizm), jak i filmowej.AM - Wydawnictwa

Joanna Domańska
Mazurki op. 50 Karola Szymanowskiego

Redakcja: Leon Markiewicz
Katowice 2002
ISBN: 83-85-679-03-0
Objętość: 68 str.
Cena: 16
Dostępność: nakład wyczerpany


W 1995 roku Joanna Domańska, laureatka pianistycznych konkursów im. M. Long- J. Thibaud w Paryżu oraz A. Casagrande w Terni (Włochy) zarejestrowała dla angielskiej wytwórni płytowej "Olimpia" komplet Mazurków op. 50 Karola Szymanowskiego- nagranie to spotkało się ze znakomitym przyjęciem zachodniej krytyki muzycznej. Publikacja niniejsza jest sformułowaną ex-post sumą przemyśleń, jakie towarzyszyły autorce podczas pracy nad nagraniem. Dotykamy tu źródeł inspiracji twórczej: wzorów Chopinowskich, krzyżujących się z wpływami folkloru góralskiego, analizujemy osobliwości muzycznych ukształtowań w kolejnych ogniwach cyklu, postrzegamy Mazurki w szerokim kontekście kulturowym...AM - Wydawnictwa

Marcin Trzęsiok
Krzywe zwierciadło Proroka.

Rzecz o księżycowym Pierrocie Arnolda Schönberga.
Redakcja: Stanisław Kosz
Katowice 2002
ISBN: 83-85679-02-2 (2)
Objętość: 94 str.
Cena: 16
Dostępność: nakład wyczerpany


Pierrot Lunaire Arnolda Schönberga - cykl melodramatów na głos żeński i zespół kameralny, powstały w 1912 roku - to jedno najbardziej "problemowych" dzieł muzycznych, stojących u progu XX stulecia. Jego twórca to jeden z ostatnich sukcesorów estetyki "po-wagnerowskiego" romantyzmu, w Pierrocie jednak reprezentowane przezeń wartości ulegają zderzeniu z "mroczną", dekadencką poezją belgijskiego symbolisty, Alberta Girauda. Tak rodzi się nowa jakość: korzeniami tkwiąca w tradycji jednak z tradycji tej gorzko szydząca...

Praca Marcina Trzęsioka, młodego katowickiego teoretyka muzyki, stanowi nie tylko dogłębną analizę i interpretację jednostkowego działa sztuki, lecz w poprzez wnikliwe odczytanie licznych "kodów" Pierrota przynosi zarazem refleksję nad kształtem kultury całej ówczesnej epoki- owego momentu, który tak istotnie zaciążyć miał nad losami sztuki całego ubiegłego stulecia.2001

Wydawnictwa z roku 2001AM - Wydawnictwa

Iwona Bias
Aleksander Lasoń - portret kompozytora

Redakcja: Iwona Bias, Monika Bieda
Katowice 2001
ISBN: 83-85679-31-6
Objętość: 156 str. (48 str. ilustracji)
Cena: 21
Dostępność: nakład wyczerpany


Na niniejszą biografię dokumentarną składa się szereg materiałów na temat życia, działalności i twórczości Aleksandra Lasonia, które dostarczają wielostronnych informacji i rysują "portret kompozytora". Zawiera oprócz twórczości kompozytorskiej (z muzyką teatralną, filmową i juweniliami) kalendarz biograficzny, esej o twórcy pióra Andrzeja Chłopeckiego, dokumentacje faktograficzną. Trzy rozdziały zostały przetłumaczone na język angielski.AM - Wydawnictwa

Iwona Bias
Eugeniusz Knapik - kompozytor i pianista

Redaktor: Iwona Bias, Monika Bieda
Katowice 2001
ISBN: 83-85679-26-X
Objętość: 178 str. (23 str. ilustracji)
Cena: 21
Dostępność: nakład wyczerpany


Publikacja pełni przede wszystkim rolę pełnego i bardzo szczegółowego dokumentu życia i działalności kompozytora. Zawiera bowiem kalendarz biograficzny, tematyczny przewodnik kompozytorski, informacje o ilustracjach muzycznych do sztuk teatralnych, esej o twórcy pióra Stanisława Kosza, diariusz koncertowy, nagrania płytowe, archiwalne i audycje telewizyjne. Większość rozdziałów została przetłumaczona na język angielski.AM - Wydawnictwa

Jolanta Bauman-Szulakowska
Śląskie intermundia. Muzyka instrumentalna na Śląsku w latach 1945-1995

Redakcja: Stanisław Kosz
Katowice 2001
ISBN: 83-85-679-21-9
Objętość: 256 str.
Cena: 21
Dostępność: nakład wyczerpany


Jest to monografia polskiej twórczości kompozytorskiej na Śląsku w latach 1945-95, kontynuacja książki tej samej autorki o działalności kompozytorów w tym regionie w epoce międzywojennej. Obecnie przedstawiona rozprawa ma charakter analityczny i porównawczy, dotyczy syntezy prądów stylistycznych transformowanych i kreowanych na tej ziemi w czasach powojennych.2000

Wydawnictwa z roku 2000AM - Wydawnictwa


Organy na Śląsku II

Materiały z konferencji naukowej.
Redakcja: Julian Gembalski
Katowice 2000
ISBN: 83-85679-06-5
Objętość: 313 str. (90 str. ilustracji)
Cena: 27
Dostępność: nakład wyczerpany


Naukowej, zorganizowanej w 1994 roku przez Katedrę Organów i Klawesynu Akademii Muzycznej w Katowicach, kierowaną przez prof. Juliana Gembalskiego a także efektem prowadzonych w Katedrze prac naukowo-badawczych. Poszczególne artykuły przynoszą monografie zabytkowych instrumentów (m.in. w Mokrem, Mikołowie, Gościęcinie, Bełku, Leszczynach, Gliwicach, Białej, Chorzowie, Cieszynie), poruszają zagadnienia konserwacji, opisują działalność śląskich firm organmistrzowskich.

Praca zawiera bogaty materiał ilustracyjny.AM - Wydawnictwa

-
+


Jadwiga Romana Bobrowska
Polska folklorystyka muzyczna

Dzieje zbiorów i badań oraz charakterystyka cech stylistycznych polskiej muzyki ludowej
Redakcja: Lilianna M. Moll
Katowice 2000
ISBN: 83-85679-11-1
Objętość: 347 str. (29 str. ilustracji)
Cena: 32
Dostępność: 7 szt.


Publikacja jest pierwszym w literaturze polskiej wszechstronnym i kompleksowym ujęciem problematyki polskiego folkloru muzycznego: dziejów polskiej folklorystyki oraz cech polskich pieśni i melodii ludowych. Szczególny akcent położony jest na omówienie najdawniejszych źródeł - wykopaliskowych, kronikarskich, ikonograficznych i literackich oraz na przedstawienie najnowszych badań z zakresu antropologii muzycznej.AM - Wydawnictwa

Leon Markiewicz
Wybrane zagadnienia pedagogiki muzycznej

Redakcja: Stanisław Kosz
Katowice 2000
ISBN: 83-85679-01-4
Objętość: 125 str.
Cena: 27
Dostępność: nakład wyczerpany


Praca przynosi bogatą analizę porównawczą poglądów szeregu najwybitniejszych artystów - pedagogów, a tym samym prezentację diametralnie nierzadko zróżnicowanych orientacji w zakresie kształcenia wykonawców muzyki. Zagadnienia te dodatkowo konfrontowane są ze współczesnymi poglądami z zakresu psychologii muzyki, odpowiadającymi na pytanie: jak uczyć.AM - Wydawnictwa

Sonia Wachowska
Andrzej Krzanowski.

Katalog tematyczny dzieł.

Kalendarium życia i twórczości 1951 - 1990
Do wydania przygotowała, uzupełniła
i wstępem opatrzyła Lilianna M. Moll
Redakcja: Lilianna M. Moll
Katowice 2000
ISBN: 83-85679-95-2
Objętość: 195 str.
Cena: 32
Dostępność: nakład wyczerpany


Jest to katalog tematyczny dzieł Andrzeja Krzanowskiego, przedwcześnie zmarłego wybitnego przedstawiciela 'Pokolenia Stalowowolskiego'. Uzupełniony kroniką życia i twórczości kompozytora. Publikacja stanowi niezbędny materiał wyjściowy dla dalszych badań nad dorobkiem jednego z największych talentów kompozytorskich w muzyce polskiej naszego stulecia.AM - Wydawnictwa

Iwona Bias, Monika Bieda
Władysława Markiewiczówna (1900-1982).

Kompozytorka, pianistka, pedagog
Katowice 2000
ISBN: 83-85679-85-5
Objętość: 182 str. (40 str. ilustracji)
Cena: 27
Dostępność: nakład wyczerpany


Książka jest próbą monograficznego i syntetycznego ujęcia rozległych działań artystycznych Władysławy Markiewiczówny i stanowi dokumentację Jej pracy pedagogicznej, działalności pianistycznej a przede wszystkim dorobku kompozytorskiego. Zawiera: curriculum vitae, kompozytorski katalog tematyczny, który wymienia wszystkie ukończone dzieła oraz utwory nie dokończone, zaginione, planowane, twórczość pisarską oraz korespondencję, kalendarium koncertowe, wykaz nagrań archiwalnych, wykaz absolwentów i uczniów, bibliografię piśmiennictwa o życiu i twórczości W. Markiewiczówny.1999

Wydawnictwa z roku 1999

Jolanta Baumann-Szulakowska
Forma sonatowa w XIX i w pierwszej połowie XX wieku.
Przegląd historyczno-analityczny.
Wiek XIX sonaty fortepianowe i utwory kameralne.Katowice 1999
ISBN: 83-85679-80-4
Objętość: 62 str.
Cena: 13
Dostępność: nakład wyczerpany


Praca z zakresu teorii form muzycznych, dotyczy indywidualizacji postaw twórczych w odniesieniu do wzorcowego modelu formy sonatowej w epoce romantyzmu. Część analityczna poprzedzona jest obszernym rozdziałem o charakterze przeglądowym, przynoszącym streszczenie najważniejszych ujęć teorii formy sonatowej (w aspekcie technicznym oraz historycznym) autorów obcojęzycznych i polskich.

Jadwiga R. Bobrowska
Polska folklorystyka muzyczna w epoce przedkolbergowskiej


Katowice 1999
ISBN: 83-85679-55-3 (1)
Objętość: 72 str.
Cena: 13
Dostępność: nakład wyczerpany


Autorka ukazuje i charakteryzuje najistotniejsze cechy polskiej folklorystyki muzycznej w latach 1800-1863. Szczególną uwagę zwraca na miejsce muzyki ludowej w apelach, odezwach, instrukcjach i programach badań etnograficzno folklorystycznych, zbiory melodii ludowych i sposoby ich prezentacji, wzmianki o tańcach, instrumentach i wykonawcach ludowych oraz wypowiedzi analityczno teoretyczne o polskiej muzyce ludowej.

Lilianna M. Moll
Katowicki epizod Karola Szymanowskiego


Katowice 1999
ISBN: 83-85679-55-3 (2)
Objętość: 42 str.
Cena: 9
Dostępność: nakład wyczerpany


Publikacja przypomina okoliczności jedynego pobytu na Ziemi Śląskiej największego polskiego kompozytora epoki międzywojennej - Karola Szymanowskiego i związanego z tym wydarzeniem uroczystego koncertu, w którego programie znalazło się m.in. Stabat Mater. Wydawnictwo zawiera m.in. wybór cennych materiałów o charakterze dokumentacyjnym.

Marian Wallek-Walewski
Z pism muzycznych. Wędrówki w czasie i przestrzeni.

Wybór pod redakcją Stanisława Kosza
Katowice 1999
ISBN: 83-85679-75-8
Objętość: 148 str.
Cena: 16
Dostępność: nakład wyczerpany


Marian Wallek-Walewski należał do najwybitniejszych polskich krytyków muzycznych lat 60-tych i 70-tych. W 1977 roku za swoje publikacje otrzymał prestiżową nagrodę Sekcji Krytyków SPAM. Wędrówki w czasie i przestrzeni stanowią wybór z pism o muzyce zmarłego w 1988 roku Autora - zarówno rozproszonych w krajowych periodykach, jak i dotąd nie publikowanych, zawartych w maszynopisach. Myśli Autora koncentrują się wokół najistotniejszych dla muzyki zagadnień, takich jak jej ontyczny status, problem czasu w muzyce, natura i struktura dzieła muzycznego, jego funkcja informacyjna i wymiar symboliczny, wartość dzieła sztuki, powinności krytyki artystycznej i działalności recenzenckiej. Mimo upływu lat szkice te, cechujące się rozległą i błyskotliwą erudycją, zachowują wciąż aktualność.1995-1998

Wydawnictwa z lat 1995-1998

Leon Markiewicz
Karol Szymanowski - O Chopinie, o własnej twórczości, o pedagogice


Katowice 1995
ISBN: 83-85679-10-3
Objętość: 80 str.
Cena: 5
Dostępność: nakład wyczerpany


Danuta Mirka
The sonoristic structuralism of Krzysztof Penderecki


Katowice 1997
ISBN: 83-85679-35-9
Objętość: 363 str.
Cena: 30
Dostępność: nakład wyczerpany


Edward Bogusławski
Symfonie Jana Wincentego Hawela

streszczenia niemieckie, indeks nazwisk
Katowice 1998
ISBN: 83-85679-30-8
Objętość: 61 str.
Cena: 9
Dostępność: nakład wyczerpany
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności