opisdatapobierz
1. Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2023/2024 2022-07-07 .pdf (Acrobat Reader)[414 kB]
2. Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2022/2023 2021-10-07 .pdf (Acrobat Reader)[613 kB]
3. Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2021/2022 2020-04-08 .pdf (Acrobat Reader)[290 kB]
4. Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2020/2021 po zmianach tekst jednolity 2020-05-26 .pdf (Acrobat Reader)[319 kB]
5. Uchwała Senatu Akademii Muzycznej 2019/2020 2018-12-13 .pdf (Acrobat Reader)[699 kB]
6. Uchwała Senatu Akademii Muzycznej 2018/2019 2017-04-24 .pdf (Acrobat Reader)[710 kB]
7. Uchwała Senatu Akademii Muzycznej 2017/2018 2016-05-31 .pdf (Acrobat Reader)[105 kB]
8. Uchwała Senatu Akademii Muzycznej 2016/2017 2015-05-29 .pdf (Acrobat Reader)[3038 kB]
9. Uchwała Senatu Akademii Muzycznej 2015/2016 2014-05-30 .pdf (Acrobat Reader)[2890 kB]
10. Uchwała Senatu w sprawie określenia organizacji potwierdzenia efektów uczenia się 2019-09-30 .pdf (Acrobat Reader)[460 kB]
11. Załącznik nr 1 wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się 2019-09-30 .pdf (Acrobat Reader)[528 kB]
12. Zarządzenie w sprawie nostryfikacji 4/2/2021 2021-02-23 .pdf (Acrobat Reader)[453 kB]
13. Zarządzenie w sprawie nostryfikacji 8/10/2019 2019-10-23 .pdf (Acrobat Reader)[276 kB]
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności