opisdatapobierz
1. Wokalistyka - plan studiów 2021-10-07 .pdf (Acrobat Reader)[204 kB]
2. Instrumentalistyka, specjalność: gra na instrumencie - plan studiów 2021-10-07 .pdf (Acrobat Reader)[205 kB]
3. Instrumentalistyka, specjalność: zespół kameralny - plan studiów 2021-10-07 .pdf (Acrobat Reader)[205 kB]
4. Instrumentalistyka, specjalność: kameralistyka fortepianowa - plan studiów 2021-10-07 .pdf (Acrobat Reader)[205 kB]
5. Instrumentalistyka jazzowa/kompozycja i aranżacja - plan studiów 2021-10-07 .pdf (Acrobat Reader)[268 kB]
6. Dyrygentura symfoniczno-operowa - plan studiów 2021-10-07 .pdf (Acrobat Reader)[205 kB]
7. Dyrygentura chóralna - plan studiów 2021-10-07 .pdf (Acrobat Reader)[206 kB]
8. Kompozycja - plan studiów 2021-10-07 .pdf (Acrobat Reader)[200 kB]
9. Muzykoterapia - plan studiów 2021-10-07 .pdf (Acrobat Reader)[234 kB]
10. Muzyka tradycyjna - plan studiów 2021-10-07 .pdf (Acrobat Reader)[271 kB]
11. Regulamin Studiów Podyplomowych (obowiązuje od 01.10.2020 r.) 2020-10-06 .pdf (Acrobat Reader)[337 kB]
12. Regulamin Studiów Podyplomowych (obowiązuje od 01.10.2015 r.) 2015-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[233 kB]
13. Regulamin Studiów Podyplomowych (obowiązuje od 1.10.2012 r.) 2012-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[73 kB]
14. Muzyka tradycyjna - efekty kształcenia 2018-07-23 .pdf (Acrobat Reader)[263 kB]
15. Muzykoterapia - efekty kształcenia 2015-11-06 .pdf (Acrobat Reader)[77 kB]
16. Kompozycja - efekty kształcenia 2015-11-06 .pdf (Acrobat Reader)[69 kB]
17. Dyrygentura chóralna - efekty kształcenia 2015-11-06 .pdf (Acrobat Reader)[71 kB]
18. Dyrygentura symfoniczno-operowa - efekty kształcenia 2015-11-06 .pdf (Acrobat Reader)[70 kB]
19. Instrumentalistyka - efekty kształcenia 2015-11-06 .pdf (Acrobat Reader)[69 kB]
20. Wokalistyka - efekty kształcenia 2015-11-06 .pdf (Acrobat Reader)[68 kB]
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności