opisdatapobierz
1. Składanie wniosków - semestr letni 2023-01-10 .pdf (Acrobat Reader)[409 kB]
2. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW semestr zimowy - 2022/2023 2022-09-14 .pdf (Acrobat Reader)[193 kB]
3. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM od 1 października 2021 2021-09-23 .pdf (Acrobat Reader)[322 kB]
4. Aneks nr 1/2022 z dn. 28 marca 2022 r. do Regulaminu świadczeń 2022-03-28 .pdf (Acrobat Reader)[262 kB]
5. Aneks nr 2/2022 z dn. 28 września 2022 r. do Regulaminu świadczeń 2022-10-04 .pdf (Acrobat Reader)[257 kB]
6. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne semestr letni 2022/2023 2023-01-18 .pdf (Acrobat Reader)[482 kB]
7. Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2022/2023 2022-10-04 .pdf (Acrobat Reader)[456 kB]
8. zanim wypełnisz wniosek przeczytaj - załącznik nr 6 -informacje dla studentów rok akad. 2022/2023 2021-09-23 .pdf (Acrobat Reader)[409 kB]
9. Zarządzenie Rektora nr 2/9/2022 w sprawie wysokości świadczeń dla studentów semestr zimowy 2022/2023 2022-10-06 .pdf (Acrobat Reader)[577 kB]
10. Zarządzenie Rektora nr 3/1/2023 w sprawie wysokości świadczeń dla studentów semestr letni 2022/2023 2023-01-18 .pdf (Acrobat Reader)[430 kB]
11. załącznik nr 1 - wniosek o stypendium socjalne 2022/2023 2022-10-04 .pdf (Acrobat Reader)[594 kB]
12. załącznik nr 1a - oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu(OBOWIĄZKOWY) 2021-09-23 .pdf (Acrobat Reader)[299 kB]
13. załącznik nr 1b - oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej 2021-09-23 .pdf (Acrobat Reader)[195 kB]
14. załącznik nr 1c - oświadczenie o stypendium w zwiększonej wysokości 2021-09-23 .pdf (Acrobat Reader)[248 kB]
15. załącznik nr 1d - wniosek o kontynuowanie stypendium 2021-09-23 .pdf (Acrobat Reader)[272 kB]
16. załącznik nr 1-e wniosek o ponowne przeliczenie stypendium 2021-09-23 .pdf (Acrobat Reader)[271 kB]
17. załącznik nr 2- wniosek o stypendium rektora 2022/2023 2022-10-04 .pdf (Acrobat Reader)[675 kB]
18. załącznik nr 2 a - zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia 2021-09-23 .pdf (Acrobat Reader)[183 kB]
19. załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych 2022/2023 2022-10-04 .pdf (Acrobat Reader)[409 kB]
20. załącznik nr5 - informacja o numerze rachunku bankowego 2021-09-23 .pdf (Acrobat Reader)[247 kB]
[1 2 ]   powrót »
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności