opisdatapobierz
1. Zarządzenie Rektora 2/4/2023 w sprawie opłat pobieranych od studentów w roku 2023/2024 2023-04-04 .pdf (Acrobat Reader)[522 kB]
2. Aneks 1 do zarządzenia 4/5/2019 w sprawie: ustalanie trybu i warunków zwalniania i zwrotu opłat 2023-04-04 .pdf (Acrobat Reader)[331 kB]
3. Zarządzenie Rektora nr 5/4/2022 w sprawie opłat pobieranych od studentów w roku 2022/2023 2022-04-29 .pdf (Acrobat Reader)[523 kB]
4. Zarządzenie Rektora nr 1/4/2021 w sprawie opłat pobieranych od studentów w roku 2021/2022 2021-04-29 .pdf (Acrobat Reader)[526 kB]
5. Zarządzenie Rektora nr 6/4/2020 w sprawie opłat pobieranych od studentów w roku 2020/2021 2020-04-30 .pdf (Acrobat Reader)[521 kB]
6. Zarządzenie Rektora nr 2/4/2020 w sprawie obniżenia opłaty za kształcenie 2020-04-15 .pdf (Acrobat Reader)[469 kB]
7. Zarządzenie Rektora nr 4/5/2019 w sprawie ustalenia trybu i warunków zwalniania oraz zwrotu opłat 2019-05-27 .pdf (Acrobat Reader)[340 kB]
8. Zarządzenie Rektora nr 10/4/2019 w sprawie opłat pobieranych od studentów 2019-04-30 .pdf (Acrobat Reader)[263 kB]
9. Załącznik nr 1 Opłaty za usługi edukacyjne na rok 2019/2020 2019-04-30 .pdf (Acrobat Reader)[438 kB]
10. Zarządzenie Rektora nr 1/9/2018 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne 2018-09-12 .pdf (Acrobat Reader)[284 kB]
11. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/9/2018 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w roku 2018 /2019 2018-09-12 .pdf (Acrobat Reader)[527 kB]
12. Zarządzenie Rektora nr 2/9/2017 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, a także trybu i warunków.. 2017-10-02 .pdf (Acrobat Reader)[287 kB]
13. Załącznik nr 1 do zadządzenia nr 2 /9/2017 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w roku 2017/2018 2017-09-26 .pdf (Acrobat Reader)[494 kB]
14. Zarządzenie Rektora AM nr 6/9/2018 w sprawie opłat za wydanie dokumentów 2018-09-20 .pdf (Acrobat Reader)[272 kB]
15. Wzór umowy o warunkach pobierania opłat w roku 2018/2019 studia niestacjonarne 2017-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[386 kB]
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności