opisdatapobierz
1. Zarządzenie nr 1/6/2021 Rektora z dnia 1.06.2021 r.w sprawie ustalenia procedury zakończenia studiów oraz zasad postępowania antyplagiatowego 2021-06-08 .pdf (Acrobat Reader)[374 kB]
2. załącznik nr 1 – wzór dokumentacji działalności artystycznej studenta do dyplomu – suplement 2021-06-09 .doc (MS Word/OO Write)[29 kB]
3. załącznik nr 2 – wzór strony tytułowej części pisemnej pracy dyplomowej lub pisemnej pracy dyplomowej 2021-06-09 .doc (MS Word/OO Write)[44 kB]
4. załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dotyczącego praw autorskich i zapobiegania plagiatom 2020-06-09 .doc (MS Word/OO Write)[33 kB]
5. załącznik nr 4 – wzór opisu płyty CD/DVD 2021-06-09 .pdf (Acrobat Reader)[553 kB]
6. załącznik nr 5 – formularz opinii promotora pracy dyplomowej 2021-06-09 .doc (MS Word/OO Write)[27 kB]
7. załącznik nr 6 – formularz recenzji pracy dyplomowej 2021-06-09 .doc (MS Word/OO Write)[27 kB]
8. Zalecenia do części pisemnej pracy dyplomowej lub pisemnej pracy dyplomowej 2020-06-12 .pdf (Acrobat Reader)[270 kB]
9. Zasady opracowywania przypisów 2020-06-12 .pdf (Acrobat Reader)[103 kB]
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności