Działania promocyjne

09-06-2022

Doposażenie Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach o urządzenia do projekcji obrazu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego


Nazwa zadania: Doposażenie Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach o urządzenia do projekcji obrazu

Wartość dofinansowania: 100 000 zł

Całkowita wartość zadania: 158 822,21 zł

 

Opis zadania: 

 

Zadanie polega na zakupie i montażu sprzętu do projekcji obrazu jakości HD w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach. Zakup sprzętu ma na celu umożliwienie prowadzenia zajęć edukacyjnych/konferencji z
wykorzystaniem projekcji obrazu oraz zwiększenie atrakcyjności realizowanych koncertów o możliwość połączenia technik
multimedialnych.

Zadanie polega na zakupie i montażu sprzętu do projekcji obrazu jakości HD w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Zakup sprzętu ma na celu umożliwienie prowadzenia zajęć edukacyjnych/konferencji z wykorzystaniem projekcji obrazu oraz zwiększenie atrakcyjności realizowanych koncertów o możliwość połączenia technik multimedialnych. 

 


Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności