Działania promocyjne

24-11-2021

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

 

DOTACJA CELOWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 56

Wartość dotacji: 14 896 680,55 zł

Wartość inwestycji: 122 676 481 zł

 

Opis zadania:

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, zlokalizowanego przy ul. Wojewódzkiej 56. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, a w najbliższych latach planuje się przeprowadzenie robót budowlanych dotyczących budowy nowego obiektu, a także zakup niezbędnego wyposażenia. Zadanie ma na celu rozwój infrastruktury uczelni, zwiększenie dostępności infrastruktury akademickiej, a także poprawę warunków w zakresie kształcenia studentów i prowadzenia działalności kulturalnej. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie nowy budynek, funkcjonalnie i przestrzennie powiązany z obiektami pozostającymi obecnie w dyspozycji uczelni, co pozwoli na realizację zadań statutowych Akademii i osiągnięcie trwałych rezultatów w obszarze wspierania badań naukowych.


Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności