opisdatapobierz
1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW semestr letni - 2020/2021 2021-01-12 .pdf (Acrobat Reader)[387 kB]
2. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ w roku 2020/2021 2019-09-18 .pdf (Acrobat Reader)[317 kB]
3. Zanim wypełnisz wniosek - przeczytaj - załącznik nr 7 informacje rok akad. 2020/2021 2020-09-18 .pdf (Acrobat Reader)[408 kB]
4. załącznik nr 1 - wniosek o stypendium socjalne 2020/2021 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[416 kB]
5. załącznik nr 1a - oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu...(OBOWIĄZKOWY)) 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[299 kB]
6. załącznik nr 1b - oświadczenie o dochodzie działalności gospodarczej 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[194 kB]
7. załącznik nr 1c - oświadczenie o stypendium w zwiększonej wysokości 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[248 kB]
8. załącznik nr 1d - wniosek o kontynuowanie stypendium 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[273 kB]
9. załącznik nr 1-e wniosek o ponowne przeliczenie stypendium 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[273 kB]
10. załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych 2020/2021 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[401 kB]
11. załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie zapomogi 2020/2021 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[437 kB]
12. załącznik nr 5- wniosek o stypendium rektora - doktoranci rok akad. 2020/2021 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[278 kB]
13. załącznik nr 6 - informacja o numerze rachunku bankowego 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[247 kB]
14. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[473 kB]
15. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne semestr letni 2020/2021 2020-02-11 .pdf (Acrobat Reader)[473 kB]
16. Zarządzenie Rektora nr 2/10/2019 w sprawie wysokości świadczeń dla doktorantów 2019-10-09 .pdf (Acrobat Reader)[494 kB]
17. Tryb składania wniosków pomocy materialnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii, 2020-03-27 .pdf (Acrobat Reader)[468 kB]
18. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW - stypendium socjalne, stypendium rektora - 2020/2021 2020-09-18 .pdf (Acrobat Reader)[190 kB]
19. INFORMACJA zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej 2019-10-04 .pdf (Acrobat Reader)[301 kB]
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności