opisdatapobierz
1. Zarządzenie Rektora nr 1/9/2018 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne 2018-09-12 .pdf (Acrobat Reader)[284 kB]
2. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/9/2018 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w roku 2018 /2019 2018-09-12 .pdf (Acrobat Reader)[527 kB]
3. Zarządzenie Rektora nr 2/9/2017 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne 2017-10-03 .pdf (Acrobat Reader)[287 kB]
4. Załącznik nr 1 do zadządzenia nr 2 /9/2017 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w roku 2017/2018 2017-10-02 .pdf (Acrobat Reader)[494 kB]
5. Zarządzenie Rektora 3/9/2016 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne 2016-10-10 .pdf (Acrobat Reader)[54 kB]
6. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 3/9/2016 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne 2016/2017 2016-10-04 .pdf (Acrobat Reader)[71 kB]
7. Zarządzenie Rektora AM nt 7/9/2018 w sprawie opłat za wydanie dokumentów 2018-09-20 .pdf (Acrobat Reader)[271 kB]
8. Wzór umowy o warunkach pobierania opłat w roku 2018/2019 2017-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[387 kB]
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności