Chór Akademii Muzycznej

Chór tworzą studenci pierwszych trzech lat studiów Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji Muzycznej i Jazzu oraz Wydziału Wokalno-Instrumentalnego. Zespół, którego pełny skład przekracza 100 wykonawców, bierze czynny udział w życiu artystycznym uczelni wykonując przede wszystkim wiele utworów a cappella muzyki baroku, renesansu oraz muzyki XX wieku, a także - we współpracy z Orkiestrą Symfoniczną - wielkie dzieła wokalno-instrumentalne. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat chórem dyrygowali: Antoni Poćwierz, Karol Stryja, Napoleon Siess, Edmund Kajdasz, Franciszek Ryling, Jan Wojtacha, Bogdan Gola, Mirosława Knapik, Czesław Freund, Iwona Melson. Od 2003 roku Chór Akademii Muzycznej pracuje  pod kierownictwem Aleksandry Paszek-Trefon.

AM - Zespoły
AM - Zespoły
AM - Zespoły

Chór aktywnie uczestniczy w prestiżowych wydarzeniach muzycznych, m. in. wziął udział w Festiwalu "Maraton twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego" w Katowicach, wykonaniu i nagraniu płytowym wraz z Międzynarodową Orkiestrą Młodzieżową IX Symfonii L. van Beethovena w ramach  projektu artystycznego  "Młodzi muzycy Europie",  Śląskim Festiwalu Bachowskim w Katowicach, koncercie "Pater Noster" z udziałem   Krzysztofa Kolbergera  na  Festiwalu "Musica Sacra" w Skoczowie. Znakomite recenzje stały się impulsem do kolejnych trudnych wykonawczo wyzwań podjętych przez chór,  w tym udział  w wykonaniu Pasji wg. Św. Łukasza Krzysztofa Pendereckiego podczas II Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie w 2006 roku. W styczniu 2007 roku Chór został zaproszony do wspólnego wykonania z  Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia muzyki do baletu Harnasie Karola Szymanowskiego podczas gali wręczenia nagród Laury Kompetencji i Umiejętności w Katowicach (koncert telewizyjny). Ponowne spotkanie chóru z NOSRP w 2007 roku miało miejsce podczas Festiwalu "Karol Szymanowski i muzyka jego czasów" gdy  w koncercie finałowym wykonano II Symfonię c-moll "Zmartwychwstanie" Gustawa  Mahlera.

AM - Zespoły

Chór Akademii Muzycznej jest laureatem prestiżowych konkursów chóralnych w kraju i za granicą.  Na VI Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym "Canto Lodziensis" w Łodzi, w listopadzie 2004 roku, chór  zdobył  I miejsce   w kategorii chórów  akademickich i Nagrodę specjalną za interpretację muzyki współczesnej. Podobnie uhonorowany został 1 miejscem w swojej kategorii i Nagrodą Ministra Kultury na najważniejszym krajowym 36. Ogólnopolskim Turnieju Chóralnym "Legnica Cantat" w maju 2005 roku. Z kolei na zakończonym w listopadzie 2005 roku 19. Międzynarodowym  Konkursie Chóralnym "Praga Cantat’2005"w Czechach otrzymał 1 nagrodę w najtrudniejszej z kategorii chórów mieszanych  zaawansowanych  i główną nagrodę pieniężną. Z włoskiego Riva del Garda gdzie odbywał się  9. Międzynarodowy Konkurs Chóralny (kwiecień 2006 r.)  także wrócił ze Złotym Dyplomem godnie reprezentując Polskę wśród 18 narodowości świata. Dużym sukcesem  zakończył się w maju 2008 roku wyjazd  chóru na 8. Międzynarodowy Festiwal – konkurs chóralny "Moskwa – miasto pokoju",  gdzie w kategorii chórów zaawansowanych otrzymał tytuł laureata 2 miejsca. Podczas 5 dniowego  pobytu w Moskwie chór pięciokrotnie dawał koncerty w znanych salach i głównej  rzymsko-katolickiej Katedrze Moskwy.

Zobacz również:

Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności