Nauczyciele akademiccy

W dziale prezentowane są sylwetki obecnych pedagogów Akademii, a także najbardziej zasłużonych postaci związanych z Uczelnią od chwili jej powstania w 1929 roku. Jest naszą intencją, by biogramy zawierały możliwie pełne i na bieżąco aktualizowane informacje o artystycznej, naukowej i dydaktycznej działalności kadry profesorskiej Akademii.

Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności