Akty prawne

opisdatapobierz
1. Uchwała Senatu z dnia 20 kwietnia 2022 r. ws. zmiany Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 20-04-2022 acrobat icon[273 kB]
2. Uchwała Senatu z dnia 26 stycznia 2022 r. ws. zmiany Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 26-01-2022 acrobat icon[273 kB]
3. Uchwała Senatu z dnia 16 grudnia 2021 r. ws. zmiany Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 16-12-2021 acrobat icon[273 kB]
4. Statut Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - tekst jednolity z dnia 28 września 2021 r. 28-09-2021 acrobat icon[40 kB]
5. Misja i strategia rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 15-12-2011 acrobat icon[273 kB]
6. Uchwała Senatu z dnia 20 kwietnia 2022 r. ws. zmiany Regulaminu Studiów 20-04-2022 acrobat icon[956 kB]
7. Regulamin Studiów tekst jednolity na dzień 1 września 2021 r. 01-09-2021 acrobat icon[956 kB]
8. Regulamin Studiów Doktoranckich tekst jednolity na dzień 1 września 2021 r. 01-09-2021 acrobat icon[162 kB]
9. Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący od 1 października 2020 r 01-10-2020 acrobat icon[49 kB]
10. Regulamin Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego obowiązujący od 1 lutego 2022 r. 01-02-2022 acrobat icon[110 kB]
11. Zarządzenie Rektora nr 3/5/2022 z dnia 13 maja 2022 r. ws. zmiany Regulaminu Mieszkańca Domu Studenta "Parnas" 13-05-2022 acrobat icon[221 kB]
12. Regulamin mieszkańca Domu Studenta „Parnas” obowiązujący od 1 października 2020 r. 01-10-2020 acrobat icon[1640 kB]
13. Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2022/2023 - tekst jednolity 28-09-2021 acrobat icon[221 kB]
14. Zarządzenie 10/9/2019 ws. potwierdzenia kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz określenia trybu i podmiotów dokonujących oceny okresowej nauczycieli akademickich 27-09-2019 acrobat icon[221 kB]
15. Zarządzenie 5/9/2021 ws. przeprowadzenia ocen okresowych nauczycieli akademickich w 2021 r. 20-09-2021 acrobat icon[221 kB]
16. Zarządzenie 6/9/2021 ws. powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 20-09-2021 acrobat icon[221 kB]
17. Zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń uczelni i wyposażenia technicznego oraz zasady postępowania w razie wypadku lub awarii oraz pożaru 01-03-2019 acrobat icon[221 kB]
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności