Struktura Organizacyjna Uczelni

Rektor -prof. dr hab. Władysław Szymański

Prorektor ds. dydaktyki i nauki-prof. dr hab. Wanda Palacz
Prorektor ds. studentów i doktorantów-prof. dr hab. Jacek Glenc

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej

Dziekan -dr hab. Jarosław Mamczarski, prof. AM
Prodziekan -dr hab. Szymon Bywalec, prof. AM

Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki – Kierownik - prof. dr hab. Aleksander Nowak
Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej-Kierownik - prof. dr hab. Mirosław Jacek Błaszczyk
Katedra Dyrygentury Chóralnej - Kierownik - prof. dr hab. Władysław Szymański
Katedra Edukacji Muzycznej i Rytmiki- Kierownik - adt dr hab. Grażyna Darłak
Katedra Muzykoterapii- Kierownik - adt dr hab. Ludwika Konieczna-Nowak

Wydział Instrumentalny

Dziekan -prof. dr hab. Marek Nosal
Prodziekan -adt dr hab. Krzysztof Fiedukiewicz

Katedra Akordeonu -Kierownik - dr hab. Piotr Chołołowicz, prof. AM
Katedra Fortepianu -Kierownik - dr hab. Magdalena Lisak, prof. AM
Katedra Gitary i Harfy -Kierownik - prof. dr hab. Wanda Palacz
Katedra Instrumentów Smyczkowych -Kierownik - prof. dr hab. Szymon Krzeszowiec
          Zakład Skrzypiec
          Zakład Wiolonczeli – Kierownik – adt dr hab. Natalia Kurzac-Kotula
Katedra Instrumentów Dętych Drewnianych -Kierownik - dr hab. Arkadiusz Adamski, prof. AM
Katedra Instrumentów Dętych Blaszanych i Perkusji -Kierownik - dr hab. Michał Mazurkiewicz, prof. AM
Katedra Kameralistyki -Kierownik - prof. dr hab. Arkadiusz Kubica
Katedra Klawesynu i Historycznych Praktyk Wykonawczych -Kierownik - dr hab. Marek Pilch, prof. AM
Katedra Organów i Muzyki Kościelnej -Kierownik - adt dr hab. Krzysztof Lukas

Wydział Wokalno-Aktorski

Dziekan -prof. dr hab. Ewa Biegas
Prodziekan -dr hab. Katarzyna Makowska, prof. AM

          Zakład Tańca – Kierownik – adt dr Jacek Łumiński

Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej

Dziekan -dr hab. Paweł Tomaszewski, prof. AM
Prodziekan -asyst. Tomasz Kałwak

Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne

Pełnomocnik Rektora ds. Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego-dr Ewelina Wilburg-Marzec

Biblioteka

Dyrektor -st. kustosz dyplomowany mgr Iwona Bias

Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności