Wydział Kompozycji Dyrygentury Teorii i Edukacji Muzycznej

Od 1.10.2004 do 30.09.2019 jednostka działała pod nazwą Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu. Wcześniej, 29.04.2004 wspólną decyzją Rad Wydziałów nastąpiło połączenie dotychczasowych wydziałów: I – Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej oraz Wydziału V – Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w nową jednostkę organizacyjną. Z tym samym dniem w ramach nowopowstałego Wydziału zainicjowana została działalność Instytutu Jazzu, który stał się spadkobiercą dorobku i tradycji Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. W 1998 roku na podobnej zasadzie miało miejsce połączenie dotychczasowych wydziałów: I – Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki oraz Wydziału IV – Wychowania Muzycznego (oba te wydziały istniały od samego początku Uczelni jako Wydział I – Teorii, Kompozycji i Dyrygentury oraz Wydział VI – Kształcenia Nauczycieli Muzyki i Śpiewu).

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej prowadzi obecnie kształcenie na następujących kierunkach i w specjalnościach:

 • Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki
  • Kompozycja
  • Teoria muzyki
  • Dyrygentura symfoniczno-operowa
  • Dyrygentura chóralna i przedmioty ogólnomuzyczne
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • Edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych oraz przedmioty ogólnomuzyczne
  • Rytmika i przedmioty ogólnomuzyczne
  • Muzykoterapia

  Władze Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej

  • Dziekan – dr hab. Jarosław Mamczarski, prof. AM
  • Prodziekan – dr hab. Szymon Bywalec, prof. AM

  Kierownicy Katedr działających na Wydziale:

  • Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki – prof. dr hab. Aleksander Nowak
  • Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej - prof. dr hab. Mirosław Jacek Błaszczyk
  • Katedra Dyrygentury Chóralnej -prof. dr hab. Władysław Szymański
  • Katedra Edukacji Muzycznej i Rytmiki – adt dr hab. Grażyna Darłak
  • Katedra Muzykoterapii – adt dr hab. Ludwika Konieczna-Nowak
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności