Katedra Dyrygentury Chóralnej

Skład Katedry

Historia i działalność Katedry

Katedra Dyrygentury Chóralnej działająca w strukturze Instytutu Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki powołana została 1 października 2014 jako jednostka kontynuująca tradycje Katedry Chóralistyki (1991-2014) oraz wcześniejszego Zakładu Dyrygowania (1988-1991). Podczas wieloletniej działalności Katedry jej kierownikami byli: prof. zw. Jan Wojtacha (1991 – 2006), prof. zw. Czesław Freund (2006- 2013), prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon, a obecnie prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda.

Działalność Katedry ukierunkowana jest na wielopłaszczyznowe, praktyczno-teoretyczne kształcenie wyspecjalizowanych dyrygentów chóralnych, mające na celu przygotowanie do indywidualnej działalności artystycznej, naukowej, dydaktycznej czy kulturotwórczej. Sprawuje ona opiekę merytoryczną nad tokiem nauczania w ramach specjalności: Dyrygentura chóralna i przedmioty ogólnomuzyczne Edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno–instrumentalnych oraz przedmioty teoretyczne, a także Muzykoterapia.

Katedra Dyrygentury chóralnej stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz podnoszenia kwalifikacji jej członków. Ważnym elementem jej działalności jest organizacja konferencji , wykładów otwartych jej członków i zaproszonych gości oraz warsztatów wokalnych i dyrygenckich prowadzonych przez najlepszych chórmistrzów z kraju i zagranicy.

W roku 2015 i 2017 Katedra Dyrygentury Chóralnej była organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Chórów Akademii Muzycznych Muzycznych -"KoChAM muzykę współczesną", dofinansowanie pochodziło ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

kocham.am.katowice.pl

Katedra Dyrygentury Chóralnej jest również organizatorem Dirigere e Cantare - jedynego wokalnego konkursu, dedykowanego adeptom sztuki dyrygenckiej. Odbywa się on w cyklu dwuletnim, którego a pierwsza edycja odbyła się w 2018 roku.

dirigereecantare.am.katowice.pl

W ramach współdziałania ze szkolnictwem muzycznym I i II stopnia Katedra Dyrygentury Chóralnej od roku 1992 współdziałała w corocznym organizowaniu Przeglądu Chórów Szkół Muzycznych Regionu Śląskiego. W jego miejsce, w roku 2013, Katedra zainicjowała Śląski Festiwal Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia, który w roku 2015 przyjął imię prof. Józefa Świdra (1930-2014) – śląskiego kompozytora głównie muzyki chóralnej - przez długie lata zawodowo związanego z Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Festiwal przyjął formę rozbudowanej propozycji artystycznej, złożonej z szeregu działań warsztatowych, ocenianych przez jurorów przesłuchań chóralnych oraz koncertu galowego, kiedy to chóry rywalizują o zdobycie nagrody Cantus, stanowiącej Grand Prix Festiwalu, którą wręcza przewodnicząca Fundacji im. J. Świdra – córka Kompozytora – Magdalena Świder-Śnioszek.

http://sfch.katowice.pl/

Katedra Dyrygentury Chóralnej
Katedra Dyrygentury Chóralnej
Katedra Dyrygentury Chóralnej


(fot. K. Kędzierska)

W działalność artystyczną Katedry Dyrygentury Chóralnej wpisują się również cykliczne koncerty zespołów wokalnych i instrumentalnych, stanowiące egzaminy dyplomowe studentów oraz koncerty organizowane przez dyplomantów poza uczelnią. Istotne miejsce w działalności artystycznej zajmują również projekty ogólnouczelniane, których celem jest współdziałanie z chórami i orkiestrami, działającymi w Uczelni i poza nią.

Katedra Dyrygentury Chóralnej
Katedra Dyrygentury Chóralnej
Katedra Dyrygentury Chóralnej


(fot. K. Kędzierska)

Członkowie Katedry prowadzą również indywidualną działalność artystyczną, badawczą i dydaktyczną, współpracując z zawodowymi instytucjami artystycznymi, z wyższym i średnim szkolnictwem muzycznym oraz społecznym ruchem śpiewaczym i orkiestrowym, działającym w ramach Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. Często występują w roli jurorów, konsultantów oraz prowadzą wykłady i warsztaty dla szeroko pojętego środowiska chóralnego.

Do pobrania: informacje o specjalności Dyrygentura chóralna

Studentów, przyszłych adeptów sztuki chóralnej, jednoczy Koło Naukowe, stanowiące przestrzeń do wymiany poglądów, działalności naukowej oraz podejmowania współpracy międzyuczelnianej i wszelkich inicjatyw wzbogacających proces dydaktyczno-artystyczny jego Członków.

Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności