Informacje o ukończeniu studiów

opisdatapobierz
1. Zarządzenie nr 3/4/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia procedury za 2020-04-16 .pdf (Acrobat Reader)[573 kB]
2. Załącznik nr 1A - wzór zgłoszenia pracy artystycznej 2020-04-16 .pdf (Acrobat Reader)[268 kB]
3. Załącznik nr 1B - wzór zgłoszenia egzaminu dyplomowego 2020-04-16 .pdf (Acrobat Reader)[236 kB]
4. Załącznik nr 2 - wzór karty obiegowej część A i B 2020-04-16 .pdf (Acrobat Reader)[336 kB]
5. Załącznik nr 3 - wzór dokumentacji działalności artystycznej absolwenta do dyplomu - suplement 2020-04-16 .pdf (Acrobat Reader)[260 kB]
6. Załącznik nr 4 - wzór strony tytułowej 2020-04-16 .pdf (Acrobat Reader)[325 kB]
7. Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia dotyczącego praw autorskich i zapobiegania plagiatom 2020-04-16 .pdf (Acrobat Reader)[247 kB]
8. Załącznik nr 6 - wzór opisu płyty CD/DVD 2020-04-16 .pdf (Acrobat Reader)[268 kB]
9. Załącznik nr 7 - wzór opinii promotora pracy dyplomowej 2020-04-16 .pdf (Acrobat Reader)[177 kB]
10. Załącznik nr 8 - wzór recenzji pracy dyplomowej 2020-04-16 .pdf (Acrobat Reader)[176 kB]
11. PISEMNA PRACA DYPLOMOWA - zalecenia 2015-04-05 .pdf (Acrobat Reader)[305 kB]
12. ZASADY OPRACOWANIA PRZYPISÓW - zalecenia 2015-04-05 .pdf (Acrobat Reader)[103 kB]
Biuletyn Informacji Publicznej