Komunikat Rektora z dnia 23 września 2020 r.
Miejsce - szczegóły poniżej
środa
23 września 2020

Szanowni Państwo
Pedagodzy, Studenci i Doktoranci,


informuję, iż zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/2021 w  Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach prowadzone będą w formie tradycyjnej, z zachowaniem reżimu sanitarnego i wprowadzonych zasad bezpieczeństwa.


W związku z koniecznością zapobiegania COVID–19 i ograniczenia do minimum ryzyka zakażenia koronawirusem, przebywanie na terenie Akademii oraz uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych wymagać będzie przestrzegania przez Państwo zasad wprowadzonych  Zarządzeniem nr 5/9/2020 z dnia 23.09.2020 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 oraz korzystania z infrastruktury Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz  z Zarządzeniem nr 6/9/2020 z dnia 23.09.2020 r. w sprawie określenia  zasad przebywania na terenie Akademii wprowadzanych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z w/w aktami i bezwzględne stosowanie się do wprowadzonych obowiązków i wytycznych.


Z uwagi na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, która może wymusić konieczność wprowadzenia nowych lub modyfikowania dotychczasowych zasad postępowania i przebywania na terenie Akademii,  proszę także o bieżące monitorowanie na stronie Uczelni Komunikatów związanych  z koronawirusem.


Z najlepszymi życzeniami na nowy rok akademicki 2020/2021


Władysław Szymański
Rektor

rektor@am.katowice.pl

 

Zarządzenie Rektora nr 5/9/2020 z dnia 23 września 2020 r. ws. określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 oraz korzystania z infrastruktury Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Zarządzenie Rektora nr 6/9/2020 z dnia 23 września 2020 r. ws. określenia zasad przebywania na terenie Akademii wprowadzanych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące prowadzenia zajęć na uczelniach artystycznych

wstecz
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach