Ocena programowa PKA
Miejsce - szczegóły poniżej
piątek
14 czerwca 2019

Uchwałą nr 352/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku ,,Instrumentalistyka”  prowadzonym na Wydziale Wokalno-Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej – po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu sztuki w sprawie jakości kształcenia na w/w kierunku, wydało ocenę:

 

wyróżniającą


Uchwała nr 352/2019  Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 czerwca 2019 r. 

wstecz
Biuletyn Informacji Publicznej