Opłaty

opisdatapobierz
1. Odpłatności za studia w roku 2014/2015 2014-10-02 .pdf (Acrobat Reader)[486 kB]
2. Zarządzenie Rektora AM 1/10/2014 w sprawie opłat za studia 2014/2015 2014-10-02 .pdf (Acrobat Reader)[48 kB]
3. Wzór umowy o warunkach pobierania opłat w roku 2014/2015 - studia stacjonarne 2014-10-10 .pdf (Acrobat Reader)[79 kB]
4. Wzór umowy o warunkach pobierania opłat w roku 2014/2015 - studia niestacjonarne 2014-10-10 .pdf (Acrobat Reader)[74 kB]
5. Wzór umowy o warunkach pobierania opłat w roku 2014/2015 - studia podyplomowe 2014-10-10 .pdf (Acrobat Reader)[73 kB]
6. Wzór umowy o warunkach pobierania opłat w roku 2014/2015 - studia III stopnia doktoranckie 2014-10-10 .pdf (Acrobat Reader)[73 kB]
7. Zarządzenie Rektora AM nr 1/11/2014w sprawie opłat za ELD 2014-11-12 .pdf (Acrobat Reader)[177 kB]
8. Zarządzenie Rektora AM nr 17/2011 w sprawie opłat za wydanie dokumentów 2014-10-10 .pdf (Acrobat Reader)[404 kB]
9. Odpłatności za studia - na drugim (i kolejnych)kierunku studiów 2013/2014 2013-10-02 .pdf (Acrobat Reader)[408 kB]
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach