Aktualności

11-07-2019

LISTY PRZYJĘTYCH NA STUDIA NIESTACJONARNE

S T U D I A   N I E S T A C J O N A R N E    I   S T O P N I A 

-Jazz i muzyka estradowa

-Instrumentalistyka

 

 

 

S T U D I A   N I E S T A C J O N A R N E    II   S T O P N I A 

-Jazz i muzyka estradowa

-Instrumentalistyka

 


Biuletyn Informacji Publicznej