Aktualności

11-07-2019

LISTY NIEPRZYJĘTYCH Z BRAKU MIEJSC

S T U D I A   S T A C J O N A R N E    I    S T O P N I A

-Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

-Jazz i muzyka estradowa

-Instrumentalistyka

-Wokalistyka

-Taniec

 

 

 

 

S T U D I A   S T A C J O N A R N E    II    S T O P N I A

-Jazz i muzyka estradowa

-Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki

-Instrumentalistyka

-Wokalistyka


Biuletyn Informacji Publicznej