Aktualności

11-07-2019

LISTY PRZYJĘTYCH NA STUDIA STACJONARNE

S T U D I A      S T A C J O N A R N E     I    S T O P N I A    

-Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

-Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki 

-Jazz i muzyka estradowa

-Instrumentalistyka

-Wokalistyka

-Taniec

 

S T U D I A      S T A C J O N A R N E     I I   S T O P N I A   

-Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

-Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki 

-Jazz i muzyka estradowa

-Instrumentalistyka

-Wokalistyka

 


Biuletyn Informacji Publicznej