Regulamin studiów

opisdatapobierz
1. Regulamin Studiów Podyplomowych (obowiązuje od 01.10.2015 r.) 2015-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[233 kB]
2. Regulamin Studiów Podyplomowych (obowiązuje od 1.10.2012 r.) 2012-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[73 kB]
3. Muzyka tradycyjna - efekty kształcenia 2018-07-23 .pdf (Acrobat Reader)[263 kB]
4. Muzykoterapia - plan studiów 2015-11-06 .pdf (Acrobat Reader)[51 kB]
5. Muzykoterapia - efekty kształcenia 2015-11-06 .pdf (Acrobat Reader)[77 kB]
6. Kompozycja - plan studiów 2015-11-06 .pdf (Acrobat Reader)[37 kB]
7. Kompozycja - efekty kształcenia 2015-11-06 .pdf (Acrobat Reader)[69 kB]
8. Dyrygentura chóralna - plan studiów 2015-11-06 .pdf (Acrobat Reader)[43 kB]
9. Dyrygentura chóralna - efekty kształcenia 2015-11-06 .pdf (Acrobat Reader)[71 kB]
10. Dyrygentura symfoniczno-operowa - plan studiów 2015-11-06 .pdf (Acrobat Reader)[33 kB]
11. Dyrygentura symfoniczno-operowa - efekty kształcenia 2015-11-06 .pdf (Acrobat Reader)[70 kB]
12. Instrumentalistyka - korektor fortepianu - plan studiów 2015-11-06 .pdf (Acrobat Reader)[29 kB]
13. Instrumentalistyka - korektor fortepianu - efekty kształcenia 2015-11-06 .pdf (Acrobat Reader)[70 kB]
14. Instrumentalistyka, specjalność: kameralistyka forepianowa - plan studiów 2015-11-06 .pdf (Acrobat Reader)[27 kB]
15. Instrumentalistyka, specjalność: gra na instrumencie - plan studiów 2015-11-06 .pdf (Acrobat Reader)[29 kB]
16. Instrumentalistyka, specjalność: zespół kameralny - plan studiów 2015-11-06 .pdf (Acrobat Reader)[26 kB]
17. Instrumentalistyka - efekty kształcenia 2015-11-06 .pdf (Acrobat Reader)[69 kB]
18. Wokalistyka - plan studiów 2015-11-06 .pdf (Acrobat Reader)[29 kB]
19. Wokalistyka - efekty kształcenia 2015-11-06 .pdf (Acrobat Reader)[68 kB]
Biuletyn Informacji Publicznej