Pomoc materialna/ stypendia

opisdatapobierz
21. załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie zapomogi 2020/2021 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[437 kB]
22. Informacja - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 2020-05-04 .pdf (Acrobat Reader)[491 kB]
23. Tryb składania wniosków pomocy materialnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii 2020-03-27 .pdf (Acrobat Reader)[417 kB]
24. Fundacja Dobra Sieć -stypendia w czasie epidemii 2020-05-13 .pdf (Acrobat Reader)[427 kB]
25. INFORMACJA zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej 2019-10-04 .pdf (Acrobat Reader)[301 kB]
26. CUDZOZIEMCY- zasady dotyczące podejmowania i odbywania studiów a także zasady ubiegania się o stypendium w roku akademickim 2019/2020 2019-08-19 .pdf (Acrobat Reader)[152 kB]
27. Zarządzenie 3/1/2019 w sprawie ustalenia wysokości dochodu oraz wysokości stypendium w roku akademickiego 2018/2019 2019-01-12 .pdf (Acrobat Reader)[576 kB]
28. Zarządzenie w sprawie ustalenia grupy najlepszych absolwentów - kredyt studencki 2019-01-29 .pdf (Acrobat Reader)[175 kB]
[1 2 ]   powrót »
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach