Pomoc materialna/ stypendia

opisdatapobierz
1. Kandydaci na studia -CUDZOZIEMCY- zasady dotyczące podejmowania i odbywania studiów a także zasady ubiegania się o stypendium 2018-08-02 .pdf (Acrobat Reader)[214 kB]
2. STYPENDIUM MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 2018-07-27 .pdf (Acrobat Reader)[203 kB]
3. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - STYPENDIUM MINISTRA 2018/2019 2018-07-27 .pdf (Acrobat Reader)[88 kB]
4. UWAGA - INFORMACJA składanie wniosków o stypendium ...... na semestr letni 2017/2018 2018-01-15 .pdf (Acrobat Reader)[412 kB]
5. Terminy składania podań o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018 2017-09-13 .pdf (Acrobat Reader)[256 kB]
6. Zarządzenie 3/9/2017 w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz ustalenia wysokości w semes 2017-10-03 .pdf (Acrobat Reader)[512 kB]
7. Zarządzenie nr 3/1/2018 w sprawie ustalenia wysokości dochodu ...oraz wysokości stypendium w semestrze letnim 2017/2018 2018-02-19 .pdf (Acrobat Reader)[511 kB]
8. Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego w roku 2017/2018 2016-10-04 .pdf (Acrobat Reader)[183 kB]
9. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM w roku 2017/2018 2016-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[196 kB]
10. Aneks nr 1/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom 2016-12-02 .pdf (Acrobat Reader)[58 kB]
11. zanim wypełnisz wniosek przeczytaj - informacje dla studentów rok. akad 2017/2018 2017-09-12 .pdf (Acrobat Reader)[498 kB]
12. załącznik nr 1 - wniosek o stypendium socjalne 2017/2018 2016-09-20 .pdf (Acrobat Reader)[63 kB]
13. załącznik nr 1a - oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu...(OBOWIĄZKOWY) 2014-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[46 kB]
14. załącznik nr 1b - oświadczenie o dochodzie uzyskanym z pozarolniczej działalności... 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[74 kB]
15. załącznik nr 1c - oświadczenie o dochodzie uzyskanym z działalności gospodarczej... 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[70 kB]
16. załącznik nr 1d - dotyczy stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w DS lub innym obiekcie niż dom studencki 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[59 kB]
17. załącznik nr 1e wniosek o kontynuowanie stypendium w semestrze letnim 2016-10-03 .pdf (Acrobat Reader)[33 kB]
18. Załącznik nr 1f - wniosek o ponowne przeliczenie stypendium socjalnego 2016-10-03 .pdf (Acrobat Reader)[33 kB]
19. załącznik nr 2 - wniosek o stypendium Rektora na rok 2017/2018 2017-09-13 .pdf (Acrobat Reader)[67 kB]
20. załacznik nr 2a - zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[70 kB]
[1 2 ]   powrót »
Biuletyn Informacji Publicznej