Opłaty

opisdatapobierz
1. Zarządzenie Rektora nr 2/9/2017 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, a także trybu i warunków.. 2017-10-02 .pdf (Acrobat Reader)[287 kB]
2. Załącznik nr 1 do zadządzenia nr 2 /9/2017 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w roku 2017/2018 2017-09-26 .pdf (Acrobat Reader)[494 kB]
3. Zarządzenie Rektora 3/9/2016 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, a także trybu i warunków.. 2016-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[54 kB]
4. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 3/9/2016 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne 2016-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[71 kB]
5. Zarządzenie Rektora AM 5/9/2015 w sprawie zasad,wysokości i terminów odpłatności za usługi edukacyjne 2015/2016 2015-09-29 .pdf (Acrobat Reader)[51 kB]
6. Odpłatności za studia w roku akademickim 2015/2016 2015-09-08 .pdf (Acrobat Reader)[48 kB]
7. Zarządzenie Rektora AM nr 17/2011 w sprawie opłat za wydanie dokumentów 2011-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[404 kB]
8. Wzór umowy o warunkach pobierania opłat w roku 2017/2018 studia niestacjonarne 2014-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[386 kB]
Biuletyn Informacji Publicznej