Aktualności

09-09-2021

Wystawa „Eugeniusz Knapik – w 70. rocznicę urodzin”


 

Biblioteka Akademii Muzycznej w Katowicach zaprasza na drugą wystawę z cyklu honorującego trzech niezwykłych kompozytorów zaliczanych do Pokolenia ’51 nazywanego również Pokoleniem Stalowowolskim. To właśnie w Stalowej Woli, na odbywającym się w latach 1975-1980 festiwalu „Młodzi Muzycy Młodemu Miastu”, debiutowali ci wówczas dwudziestokilkuletni, stojący u progu karier artyści: Aleksander Lasoń, Eugeniusz Knapik i Andrzej Krzanowski. Niniejsza wystawa prezentuje sylwetkę Eugeniusza Knapika.

Eugeniusz Knapik przyszedł na świat 9 lipca 1951 roku w Rudzie Śląskiej. W Katowicach studiował kompozycję w klasie Henryka Mikołaja Góreckiego oraz grę na fortepianie pod kierunkiem Czesława Stańczyka. Obydwie specjalności uwieńczone zostały dyplomami z wyróżnieniem.

Od 1976 roku pracuje w macierzystej uczelni jako pedagog w Katedrze Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. W 2000 roku otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych. W latach 2002-2008 piastował godność rektora katowickiej Akademii Muzycznej.

Niniejsza ekspozycja przedstawia rękopisy Eugeniusza Knapika znajdujące się w zbiorach Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej. W gablocie oglądać można Filo d’Arianna per violoncello - utwór skomponowany na II Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy w 2005 roku. Na kolejnej półce gabloty zobaczyć można rękopis orkiestrowej kompozycji twórcy: Islands [Wyspy] for strings, pochodzącej z 1983 roku. Opera – Misterium Moby Dick w czterech aktach, do tekstu libretta Krzysztofa Koehlera ukazana na wystawie, zawiera odręczną dedykację kompozytora dla Biblioteki Akademii Muzycznej wraz z datą 5 czerwca 2013 i dopiskiem „na rok przed premierą w Operze Narodowej”.

Ekspozycja prezentuje również statuetki otrzymane przez kompozytora w uznaniu jego artystycznych dokonań.

3 plansze wystawy zawierające fotografie, stanowią chronologiczny zapis wydarzeń z życia artystycznego i prywatnego bohatera niniejszej wystawy. Kolekcja zdjęć dokumentuje zarówno wydarzenia związane z naszą katowicką Uczelnią, jak i działalność kompozytora poza granicami kraju.

W kolejnej części ekspozycji widzimy dostępne w Bibliotece Akademii Muzycznej publikacje, dotyczące Eugeniusza Knapika, prezentujemy wydawnictwa nutowe, płytowe i książkowe związane  z artystą.

Na sztalugach wyeksponowano afisze z lat 2010-2019, upamiętniające koncerty i wydarzenia związane z E. Knapikiem w roli pianisty lub kompozytora, które odbywały się w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, jak również w Operze Wrocławskiej (La libertà chiama la libertà), Operze Narodowej (Moby Dick) oraz Filharmonii Narodowej (wykład Niespóźnieni romantycy – Sergiusz Rachmaninow i Eugeniusz Knapik). 


Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach