Aktualności

14-11-2018

Wystawa Historia pieśnią pisana. 105-lecie katowickiego Chóru Mieszanego „Ogniwo”

Chór „Ogniwo”.

Chór „Ogniwo”.

 

Grupa polskich patriotów powołała 17 listopada 1913 r. do życia Towarzystwo Śpiewacze, nadając mu nazwę „Ogniwo”. Pierwszym dyrygentem i założycielem był aptekarz Teodor Lewandowski, człowiek oddany muzyce, którego zasługą jest rozbudzenie ruchu śpiewaczego na Śląsku.

Wysoki poziom artystyczny „Ogniwa”, jego szczególne miejsce w ruchu śpiewaczym województwa katowickiego i kraju – to, oczywiście, zasługa przede wszystkim setek śpiewaków. Swoje sukcesy zawdzięcza Chór także temu, że danym mu było pracować z wybitnymi muzykami i dyrygentami. Oni to, mając do dyspozycji bezinteresowny i oddany ruchowi śpiewaczemu zespół wynieśli go na wyżyny, czyniąc z Chóru-Jubilata znany i ceniony zespół. W tym roku katowicki Chór Mieszany „Ogniwo” obchodzi Jubileusz 105-lecia.

Zapraszamy do Czytelni (III p.) do zwiedzania ekspozycji dokumentującej historię Chóru „Ogniwo”. Prezentowane zbiory pochodzą ze spuścizny zespołu przekazanej Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej przy Bibliotece Głównej.

Wystawa prezentuje początki „Ogniwa”, historię sztandaru z wyszytymi na nim słowami poety Teofila Lenartowicza: „Śpiewaj ludu polski złoty – Wypowiadaj swe tęsknoty”, pierwsze sukcesy pod przewodnictwem Stefana M. Stoińskiego, wizytę Karola Szymanowskiego w Katowicach. Warto zwrócić uwagę na zdjęcia archiwalne zespołu, rękopisy S.M. Stoińskiego i J. Gawlasa


Biuletyn Informacji Publicznej