Biografie

Sikorska-Wojtacha Monika, prof. zw. dr hab. (zmarła)

Prof. Monika Sikorska-Wojtacha studia pianistyczne rozpoczęła w PWSM w Łodzi w klasie prof. Władysława Kędry, a ukończyła w PWSM w Katowicach w klasie prof. Bolesława Woytowicza w 1972 roku.

 

Nagrody:

▪                1970 - I Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny

▪                1972 - IV Konkurs na Stypendia Artystyczne im. F. Chopina

▪                1974 - VIII Festiwal Pianistyki Polskiej

 

Prowadziła czynne życie koncertowe występując z recitalami, koncertami symfonicznymi i kameralnymi na terenie kraju i za granicą ( m.in. Czechy, Węgry, Ukraina , Francja, Włochy, Niemcy, Japonia).

 

Dokonała wielu nagrań radiowych (w tym archiwalnych) i telewizyjnych. Współuczestniczyła w nagraniu płyty CD z utworami R. Twardowskiego dla firmy Acte Préalable,  dla tego samego wydawcy nagrała płytę z twórczością fortepianową B. Woytowicza.

 

W swoim repertuarze posiadała utwory fortepianowe od muzyki klawesynistów po awangardę, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej muzyki współczesnej ( liczne prawykonania – m.in. I Sonata fortepianowa P. Radko, I Sonata fortepianowa A. Hundziaka, Concertino na fortepian i orkiestrę smyczkową J. W. Hawela).

 

Wykonywała także muzykę oratoryjną i kantatową napisaną na fortepian i zespoły wokalne ( m in. „Mała Msza uroczysta” G. Rossiniego, „Pieśni cygańskie” czy „Liebeslieder” J Brahmsa ).

 

Współpracowała też z wieloma muzykami i zespołami kameralnymi (m.in. z Kwartetem Śląskim). Od roku 1990 grała w duecie fortepianowym z Joanną Domańską.

 

Po przejściu wszystkich stopni kwalifikacji została profesorem zwyczajnym w Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Katowicach. Kilku z jej wychowanków pracuje w wyższym szkolnictwie muzycznym w kraju i za granicą.

 

Wykształciła licznych laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych:

 

Wojciech Stysz

I  Nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Miłosza Magina w Paryżu;

VI Nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Artur Rubinstein in memoriam” w Bydgoszczy;

laureat „Estrady Młodych” Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku;

laureat Fundacji Yamaha

Barbara Karaśkiewicz

wyróżnienie oraz nagroda dla najlepszego Polaka na Międzynarodowym Konkursie im. Karola Szymanowskiego w Łodzi;

laureatka (trzykrotnie) Konkusu TiFCu na Stypendia im. F. Chopina;

Janusz Florczyk

I Nagroda na Międzynarodowym Konkursie „XXI Century Art.” w Kijowie;

Piotr Grelowski

I Nagroda na Międzynarodowym Konkursie „XXI Century Art.” w Kijowie;

Nagroda specjalna na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „A. Rubinstein in memoriam” w Bydgoszczy;

Nagroda specjalna na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

Uczestniczyła w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych Konkursów Pianistycznych. Prowadziła liczne konsultacje uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, kursy i Warsztaty pianistyczne ( m.in. w ramach cyklicznych Spotkań Muzycznych w Gdańsku ), oraz wygłaszała wykłady. Trzykrotnie była recenzentem w przewodach kwalifikacyjnych I stopnia.

 

Od 1 września 2002 do 31 sierpnia 2005 roku pełniła funkcję prodziekana Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Katowicach. Pełniła również funkcję Pełnomocnika do spraw Studiów Podyplomowych oraz Kierownika Katedry Fortepianu.

 

Została odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.


Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach