Biografie

Mamczarski Jarosław, dr hab., prof. AM

Urodzony 24.04.1974, absolwent kierunków Teoria Muzyki (1998 r.) oraz Kompozycja (2000 r.) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Od 1998 r. zatrudniony na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu w Studiu Muzyki Komputerowej. Twórca działań związanych z udziałem mediów elektronicznych a także z zakresu intermediów. Uczestnik licznych warsztatów kompozytorskich, konferencji naukowych oraz koncertów poświęconych problematyce muzyki elektronicznej.

Ważniejsze utwory: Waves & atoms na taśmę (1997), Sonata na saksofon i fortepian (1998), Hyporchemata I – III na taśmę (1998), Liquid motions na taśmę (2000), Microconcerto I na media audio-wideo (2001), Opcodes na dwa saksofony, dwa fortepiany i taśmę (2001), Microconcerto II „Just do not stop” na media audio – video i puzon (2002), M(a)y day na media audio-wideo (2003), Divertimento na fortepian, taśmę i live electronic (2003), Divertimento II na kontrabas i taśmę (2003), Nettext – projekt intermedialny (2003), AMIE: 5=4 na sześć interumentów dętych oraz media audio – video (2003), Ogapir Project One – projekt intermedialny (2004), Tauto na saxofon i komputer (2005).


Biuletyn Informacji Publicznej