Biografie

Zaborny Witold, dr hab., prof. AM (zmarł)


Jego najważniejszym pedagogiem jest prof. Julian Gembalski, u którego studiował w klasie organów w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach (dyplom z wyróżnieniem w 1993 r.). W jego rozwoju muzycznym znaczącą rolę odegrała także praca pod kierunkiem prof. Herberta Tachezi, prof. Luigi Ferdinando Tagliavini, prof. Ulrika Spang-Hannsena, prof. Guy Boveta, a także prof. Marka Toporowskiego. Swoje umiejętności doskonalił  aktywnie uczestnicząc w licznych  kursach interpretacji muzyki organowej, prowadzonych m. in.  przez: M. Claire-Alain, N. Danby, W. Zerera, J. C. Zehndera. Jest laureatem konkursów organowych, m. in. w 1992 r.  III nagrody na I Międzynarodowym Konkursie Organowym im. J. P. Sweelincka w Gdańsku. W  ramach programu „Socrates” prowadził lekcje otwarte dla studentów Polytechnic, School of Music, Dance and Media w Oulu (Finlandia).

Jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień wykonawczych muzyki XVI i XVII wieku, a także  muzyki najnowszej. Działalność artystyczna obejmuje recitale i koncerty kameralne. Istotne miejsce zajmuje realizacja partii basso continuo w różnych formacjach artystycznych. Współpracuje również z  katowickimi orkiestrami  NOSPR i Filharmonii Śląskiej. Brał udział w znaczących festiwalach muzycznych w kraju i zagranicą(Austria, Włochy, Grecja, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Czechy i Finlandia). Posiada w swoim dorobku nagrania radiowe, telewizyjne i CD.

Uczestniczy także w życiu Kościoła pełniąc funkcję organisty liturgicznego. W tej sferze działalności istotnym faktem było towarzyszenie w czasie liturgii papieskiej, którą celebrował ówczesny Papież Jan Paweł, w czasie Dni Polskich w Rzymie w 2000 roku.
W ramach działalności popularyzującej muzykę organową jest organizatorem kilku cyklicznie odbywających się festiwali organowych na Górnym Śląsku i Opolszczyźnie. Jest inicjatorem i kierownikiem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Namysłowskie Letnie Koncerty Organowe.

W marcu 2011 r. obronił pracę habilitacyjną otrzymując tytuł doktora habilitowanego
w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka. Zajmuje się  działalnością naukowo-dydaktyczną pracując na stanowisku profesora w Katedrze Organów i Muzyki Kościelnej w Akademii Muzycznej w Katowicach. Prowadzi samodzielną klasę organów, jak również zajęcia z basso continuo i kameralistyki dla organistów. Prowadzi także klasę organów w katowickim Liceum Muzycznym.


Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach