Biografie

Urbańczyk Marek, adt dr hab.


Marek Urbańczyk, urodzony w Siemianowicach Śląskich. Jest absolwentem dwóch wydziałów w Akademii Muzycznej w Katowicach - dyplomy 1982 (Wychowanie Muzyczne) i 1988 (Teoria Muzyki), oraz Studium Doktoranckiego w Akademii Muzycznej w Warszawie - 1987. Posiada też średnie wykształcenie techniczne i 9-letnią praktykę w Biurze Projektowo - Konstrukcyjnym. Poza pracą pedagogiczną, naukową i organistowską, od 1981 roku zajmuje się zawodowo działalnością organmistrzowską, w szczególności zaś problematyką konserwacji i restauracji organów zabytkowych. W latach 1983 i 1989 doskonalił swoje umiejętności w formie budowy organów i restauracji organów zabytkowych "Werner Bosch - Orgelbau" w Kassel (Niemcy). Znaczna liczba zrealizowanych prac konserwatorskich, konstrukcyjnych i dokumentacyjnych uwieńczona została przygotowaniem i obroną pracy doktorskiej na Wydziale Historii i Teorii Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach w 1999 roku. Znaczniejsze prace to: konserwacja i restauracja organów Ch. W. Schefflera z 1778 r. w Mikołowie - Mokrem, H. Dürschlaga z 1864 r. w Krzyżowicach, organów firmy Szymański i Syn z 1875 r. w Sosnowcu i z końca XIX wieku w Łanach Wielkich, firmy Schlag und Söhne z 1905 r. w Lublińcu i z 1894 r. w Nakle Śl., B. Goebla z 1914 r. w Katowicach - Dąbrówce Małej, P. Berschdorfa z 1913 r. w Siemianowicach, C. Volkmanna z 1877 r. w Mysłowicach i wielu, wielu innych. Marek Urbańczyk jest też autorem projektów i budowniczym organów w Mikołowie, Świerklańcu, Katowicach i Bytomiu. Od 42 lat jest organistą kościoła Krzyża św.  w Siemianowicach, zaś od 1985 roku wykładowcą Studium Dokształcania Organistów przy Kurii  Metropolitalnej w Katowicach, gdzie zasiada także w Komisji ds. Muzyki Sakralnej. W styczniu 2013 roku obronił pracę habilitacyjną na podstawie oceny ogólnego dorobku artystycznego oraz osiągnięcia artystycznego "Ochrona i konserwacja organów zabytkowych na tle rozwoju sztuki organmistrzowskiej". Marek Urbańczyk jest pracownikiem naukowo - dydaktycznym w Katedrze Organów i Muzyki Kościelnej w A. M. w Katowicach na stanowisku adiunkta, a także autorem wielu publikacji z zakresu historii organów, ich ochrony i konserwacji oraz prelegentem licznych wykładów o tematyce organologicznej; współpracuje z wieloma instytucjami i towarzystwami naukowymi działającymi w zakresie sztuki. W roku 2015 został odznaczony Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego będącej wyrazem uznania za wieloletnią pracę przy budowie nowych, jak i restauracji organów zabytkowych w kilkudziesięciu obiektach sakralnych na terenie województwa śląskiego. Osoba Marka Urbańczyka wpisuje się niezwykle pozytywnie w strategię rozwoju dyscyplin naukowych obecnych w programach nauczania i badań Akademii Muzycznej w Katowicach, zaś szerzej w szeroki front działań zmierzających od naukowego opracowania dorobku śląskiego budownictwa organowego oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.


Biuletyn Informacji Publicznej