Biografie

Stencel Barbara, st. wykł.dr

Barbara Stencel jest absolwentką Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach (dyplom z wyróżnieniem w roku 1977). Po ukończeniu studiów odbyła studia podyplomowe w latach 1985-1987 w AMFC w Warszawie. Zatrudniona w swej macierzystej Uczelni wykłada kształcenie słuchu, co równocześnie stanowi jej główny przedmiot zainteresowań. Wokół tej dyscypliny koncentrują się także prowadzone przez nią prace magisterskie (25 prac obronionych w latach 1990-2003), z których jedna została nagrodzona na Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich (Gdańsk 2002), jak również liczne artykuły ukazujące się na łamach Zeszytów Naukowych, Ruchu Muzycznego, Kwartalnika Polskiej Sekcji ISME i in.

Jest od wielu lat wykładowcą solfeżu na kursach doskonalenia zawodowego o zasięgu ogólnopolskim (Zakopane 1992, Łowicz 1994, Gdańsk 1996, Zamość 1998, Białystok 2000, Cieszyn 2002) i regionalnym. Bierze udział w pracach jury konkursów solfeżowych i in.

W swej dysertacji doktorskiej zatytułowanej „Zastosowanie systemu Zoltána Kodálya w nauczaniu kształcenia słuchu studentów wydziału wokalnego”, napisanej pod kierunkiem prof. Danuty Dobrowolskiej Maruchy przedstawiła program autorski do nauczania tego przedmiotu. Zainteresowanie systemem Zoltána Kodálya skłoniło ją do wzięcia udziału w Międzynarodowym Seminarium Kodályowskim (1991), a także w Międzynarodowym Sympozjum Kodályowskim (1999). Równolegle z tym interesuje się najnowszymi tendencjami w nauczaniu kształcenia słuchu biorąc udział w Seminariach Autorskich Edwina E. Gordona.

Występowała w programach radiowych i telewizyjnych prezentując skomponowane przez siebie piosenki dla dzieci. 

Nagrody i odznaczenia:

▪                czerwiec 1976 – Nagroda Ministra Kultury i Sztuki dla najlepszej studentki PWSM w Katowicach w roku akademickim 1975/76,

▪                lipiec 2002 – wyróżniona odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” przyznaną przez Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej,

▪                październik 2002 – II Nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich w Gdańsku,

czerwiec 2004 – Srebrny Krzyż Zasługi.


Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach