Biografie

Kryjak Hanna, prof. dr hab.

Dyplom z wyróżnieniem PWSM w Katowicach w klasie doc. Marty Furmanikowej otrzymała w 1972 roku. Studia podyplomowe u W. Mierżanowa i I. Rumiancewej w Warszawie odbyłą w latach w 1976-77.

Występuje jako solistka i kameralistka. Uczestniczyła w IV Ogólnopolskim Festiwalu Młodych Muzyków w Gdańsku, w II Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Warszawie, w IX Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, w XXIX Festiwalu w Łańcucie, w XXX Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie Zdroju.

Wykonała kilkadziesiąt recitali solowych w kraju i za granicą ( Austria, Niemcy Szwajcaria). Koncertowała z Orkiestrą Filharmonii Śląskiej.

Od 1985 roku bierze udział w recitalach, programach TV i koncertach swojej siostry Agnieszki Fatygi – aktorki i śpiewaczki.

Od 1976 roku pracuje w Katedrze Fortepianu w Akademii Muzycznej w Katowicach. W 2000 roku otrzymała tytuł profesora sztuk muzycznych. Jej klasę ukończyło 19 absolwentów, którzy pracują w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia. Jej studentka Magdalena Wojciechowska otrzymała III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Muzyków im. Petera Konjovica w Belgradzie.

Uczestniczy w pracach jury konkursów pianistycznych dla dzieci i młodzieży, prowadzi warsztaty metodyczne dla uczniów i nauczycieli szkół muzycznych I stopnia.


Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach