Biografie

Knapik-Mikołajczak Agata, st. wykł.

Ukończyła w 1997 roku Państwowe Liceum Muzyczne im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu prof. Moniki Sikorskiej-Wojtachy. W tym samym roku rozpoczęła studia na wydziale anglistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które ukończyła w roku 2002. W tym samym roku ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Od 2002 prowadzi działalność dydaktyczną na Akademii Muzycznej w Katowicach jako wykładowca języka angielskiego. Współpracuje również ze szkołami językowymi oraz prowadzi kursy języka biznesu w firmach. Zajmuje się tłumaczeniami, w tym tłumaczeniami specjalistycznymi – muzycznymi. Bierze czynny udział we współpracy zagranicznej Uczelni, w szczególności w ramach współpracy z School of Music University of Louisville w Stanach Zjednoczonych. Od 2003 roku jest doktorantką na Uniwersytecie Śląskim. Jej specjalnością jest literaturoznawstwo obejmujące literaturę amerykańską oraz literaturę postkolonialną. Występuje z odczytami na konferencjach naukowych oraz publikuje artykuły w periodykach akademickich.


Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach