Biografie

Hawel Jan Wincenty, prof. dr hab.

Jan Wincenty Hawel - kompozytor, dyrygent, pedagog. Od młodości związany jest z Akademią Muzyczną w Katowicach. W niej ukończył studia muzyczne w kilku specjalnościach: kompozycja (w klasie B.Szabelskiego), dyrygentura (u K.Stryji) i pedagogika muzyczna.

Na jego kompozytorski dorobek składa się ponad 120 opusów, m.in.: 7 symfonii, 2 oratoria, Magnificat Kantata Msza, utwory symfoniczne, Psalmy nieszporne na niedzielę, liczne utwory instrumentalne, 6 kwartetów smyczkowych, utwory kameralne i solowe oraz pieśni - chóralne i solowe.

Wiele z tych dzieł (28) uhonorowanych zostało nagrodami i wyróżnieniami w konkursach kompozytorskich (m.in. G.Fitelberga, A.Malawskiego, F.Nowowiejskiego, K.Szymanowskiego, S.Wiechowicza). Pięciokrotnie otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, jest też laureatem Nagrody Wojewódzkiej, Miasta Katowic i nagrody Karola Miarki.

Liczne kompozycje wydane zostały w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, Wydawnictwie Muzycznym Agencji Autorskiej, Polskim Instytucie Muzycznym. Kompozycje były wykonywane m.in. na festiwalach Współczesnej Muzyki Polskiej we Wrocławiu, Katowicach, Poznańskiej Wiośnie Muzycznej, Warszawskiej Jesieni, a także za granicą w krajach Europy, Azji i USA.

Jan Wincenty Hawel jest profesorem kompozycji i dyrygentury w Akademii Muzycznej im. K.Szymanowskiego w Katowicach, w której w latach 1981-1987 i 1990-1996 piastował urząd rektora. W latach 1987-1990 był kierownikiem Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki, w latach 1988-1990 kierownikiem Zespołu Badawczego; temat badań: "Muzyka na Śląsku - aspekty, nurty, działania, ludzie".

Jako dyrygent w latach 1975-2002 sprawował  kierownictwo Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Katowicach, a w latach 1981-2006 był kierownikiem artystycznym i dyrygentem Śląskiej Orkiestry Kameralnej, z którą koncertował na polskich estradach oraz w Austrii, Francji, Niemczech, Szwajcarii, Czechach. Dyryguje również innymi orkiestrami filharmonicznymi i dokonuje z nimi nagrań.

Jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich, ZAiKS, Rady Artystycznej Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, wieloletnim konsultantem artystycznym, jurorem w konkursach kompozytorskich, dyrygenckich i przeglądach zespołów artystycznych.


Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach