Biografie

Gruszka Alina, prof. dr hab.

Alina Gruszka

Alina Gruszka

Absolwentka ówczesnego Wydziału Edukacji Muzycznej (1973) oraz Wydziału Instrumentalnego (1976) Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Od 2002 roku pełniła funkcję prorektora do spraw artystycznych i studenckich, a od 2005 do 2008 prorektora do spraw naukowych i dydaktycznych w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Od 2002 roku kieruje Katedrą Gitary, a od roku 2004 Katedrą Gitary i Harfy. Od 1989 roku pełni funkcję dyrektora artystycznego Międzynarodowego Festiwalu "Śląska Jesień Gitarowa" odbywającego się w cyklu dwuletnim w Tychach. Jej działalność artystyczna związana jest głównie z kameralistyką. Wielokrotnie występowała w roli recenzenta oraz promotora w przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Jest powoływana jako członek komisji konkursowych na stanowiska asystentów, adiunktów i profesorów. Dokonuje szeregu opracowań na gitarę, prowadzi lekcje otwarte dla gitarzystów w kraju i poza nim, w Europie. Na bazie współpracy Akademii Muzycznej w Katowicach z Wydziałem Muzycznym Uniwersytetu w Louisville w stanie Kentucky, prowadzi zajęcia za studentami klasy gitary. Prowadzi wykłady metodyczne, publikuje artykuły związane z problematyką gitarowej sztuki wykonawczej. Bierze udział w pracach jury na międzynarodowych konkursach gitarowych, jak również w opracowaniach programów przygotowywanych na makroregionalne i ogólnopolskie przesłuchania uczniów szkół muzycznych I i II st. oraz na międzynarodowe konkursy gitarowe. Jej uczniowie i studenci zdobyli około 50 nagród na międzynarodowych konkursach muzycznych.

Prace wydane:

 • W.Walton - Pięć Bagatel artykuł w czasopiśmie Gitara nr 4/1997
 • Zarys zdobnictwa w muzyce barokowej artykuł w czasopiśmie Gitara nr 1/1999
 • "Podsumowanie rozwoju i osiągnięć gitarystyki na Górnym Śląsku po II wojnie światowej" wydawnictwo Akademii Muzycznej w Łodzi z okazji Ogólnopolskiej Sesji Naukowo-Artystycznej w 1996r
 • "Stanisław Ignacy Rączka" wydana w 1995 roku książka, powstała na kanwie pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. Adolfa Dygacza
 • "Suita - taniec jako element nadrzędny" cykl artykułów dotyczących interpretacji muzyki dawnej w "Świecie Gitary" nr.2(32) do 7(37)
 • "12 Fantazji skrzypcowych Georga Philippa Telemanna w transkrypcji na gitarę C. Marchione" artykuł w "Świecie Gitary" nr.5(35).
 • "Jan Edmund Jurkowski (1933-1989) in memoriam"wyd. AM Katowice 2009
 • "Gitarowa sztuka wykonawcza", wyd. AM Katowice 2011

Opracowania:

 • J.S.Bach – 6 Suit wiolonczelowych BWV 1007-1012 (wyd. Akademia Muzyczna im. K.Szymanowskiego w Katowicach)
 • A.de Mudarra - Fantazja No.10 (wyd.PWM)
 • D.Scarlatti - 12 Sonat (wyd.Modran)
 • D.Scarlatti - Sonata K.19 (wyd.PWM)
 • S.L.Weiss - Suita No.12 (wyd.PWM)
 • G.Sanz - Folias, Canarios
 • J.S.Bach - Preludium, Fuga i Allegro BWV 998 (wyd.Modran)
 • J.S.Bach - Preludium d-moll BWV 999 (wyd.Modran)
 • J.S.Bach - Fuga a-moll BWV 1000 (wyd.Modran)
 • J.S.Bach - Suita e-moll BWV 996 (wyd.Modran)
 • J.S.Bach - Suita a-moll BWV 995 (wyd.Modran)
 • J.S.Bach - Suita e-moll BWV 997 (wyd.Modran)
 • J.S.Bach - Suita E-dur BWV 1006a (wyd.Modran)
 • J.S.Bach - Suita wiolonczelowa No.1 (wyd.PWM)
 • J.S.Bach - I Sonata skrzypcowa BWV 1001 (wyd.PWM)
 • J.S.Bach - III Sonata wiolonczelowa BWV 1009 (wyd.Professional Music Press)
 • M.Giuliani - Wariacje na temat Handla op. 104 (wyd.PWM)
 • I.Albeniz- Asturias (wyd.PWM)
 • I.Albeniz- Granada (wyd.PWM)
 • I.Albeniz- Sevilla (wyd.PWM)

Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach