Biografie

Głybin Jerzy, adt dr hab.

Od 33 lat związany z Teatrem Śląskim (w latach 1977-79 Teatr Polski w Bielsku-Białej), dokąd zaangażował się po ukończeniu PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Zagrał około 100 ról, z których za najważniejsze uważa Oliwera w "Jak Wam się podoba" Williama Szekspira, Demetriusza w szekspirowskim "Śnie nocy letniej", Andrzeja Koseckiego w "Popiele i diamencie" Jerzego Andrzejewskiego, Alcesta w molierowskim "Mizantropie", Venticellego w "Amadeuszu" Shaffera, Klaudiusza w "Hamlecie", Zamachowcę w "Królu IV" St. Grochowiaka, Judasza w "Żegnaj, Judaszu" I. Iredyńskiego, Kaligulę w "Caliguli" A. Camusa (Złota Maska 1989), "Sexualne zło" wg Kurta Weilla, Iwana w "Braciach Karamazow" Fiodora Dostojewskiego (nagroda Leny Starke Śląskiego oddziału ZASP), dr Gruna w "Wariacie i zakonnicy" Witkacego, Dyrektora Filharmonii w "Rzeźni" Sławomira Mrożka, Perfekcjonistę w "Glennie" Younga, Pozza w "Czekając na Godota" S. Becketta, Reżysera w "Wyzwoleniu" St. Wyspiańskiego, Ojca w "Przemianie" F. Kafki, Jakuba w "Play - Schulz, sanatorium pod Klepsydrą" B. Schulza (Złota Maska 2004, nagroda Leny Starke), George'a w przedstawieniu "Tajemniczy Mr Love" K. Leech, George'a w "Kto się boi Virginii Woolf?" Edwarda Albee'go (Złota Maska 2004), Regimentarza w spektaklu "Sen srebrny Salomei" Juliusza Słowackiego, Pijaka w prapremierze "Dom przeznaczony do wyburzenia" J. Rykały, księdza Paneloux w "Dżumie" Alberta Camusa, Stańczyka w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego, Burdora w „Ubu czyli Polacy” Alfreda Jarry’ego.

Role fredrowskie - Wacława w "Zemście" i Alfreda w "Mężu i Żonie". Gościnne występy m.in. w Operze Śląskiej w spektaklu "Widm" St. Moniuszki wg Adama Mickiewicza (IV część "Dziadów"- rola Księdza), w Gliwickim Teatrze Muzycznym w spektaklu „Anna Karenina” (rola – Karenin) oraz w Rosji w Teatrze miasta Ufy (Baszkiria), gdzie zagrał Astrowa w "Wujaszku Wani" A. Czechowa po rosyjsku.

Współpracował z wybitnymi polskimi reżyserami m.in. L. Zamkow, M. Prusem, J. Kaliszewskim, J. Ukleją, J. Maciejowskim, B. Hussakowskim, M. Pawlickim, M. Grabowskim, J. Bunschem, J. Zegalskim, T. Bradeckim, K. Pankiewiczem, J. Opalskim, B. Cioskiem, E. Markowską, K. Babickim, L. Adamikiem, R. Ziołą.

Kilkanaście małych ról i epizodów filmowych m.in. w filmach K. Kutza. Kilka realizacji Teatru TV - spektakle, programy poetyckie, współpraca z Polskim Radio - słuchowiska, poezje, reżyseria, cykliczny kabaret radiowy.

Wykładowca Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, uczy podstaw aktorstwa i dykcji - 2003 uzyskał w swej macierzystej Krakowskiej PWST tytuł doktora sztuk. Zrealizował ze studentami kilkanaście przedstawień dramatycznych i operowych - "Sen nocy letniej", "Jak wam się podoba" Williama Szekspira, „Improwizacja w Wersalu” J. B. Moliera, "Serenada", "Kynolog w rozterce" Sł. Mrożka, "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej, "Dom Kobiet", Z. Nałkowskiej, "Trzy siostry" A. Czechowa, "Pokojówki" J. Geneta, "Przy drzwiach zamkniętych" J.P. Sartre'a, „Dusia, Ryba, Wal i Leta” Pam Gems, "Orfeusz w piekle" K.I. Gałczyńskiego, "Teatro breve" F.G. Lorki, "Lizystratę" Arystofanesa. Opery - W.A. Mozarta - "Cosi fan tutte", "Dyrektor teatru", "Wesele Figara" i G. F. Haendla "Juliusz Cezar". Uczy adeptów sztuki aktorskiej w Studium Aktorskim przy Teatrze Śląskim. Przez 5 lat (1996-2001) uczył wymowy przyszłych aktorów-lalkarzy w studium przy Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie. Ściśle współpracuje z Uniwersytetem Śląskim i Akademią Ekonomiczną w Katowicach - autoprezentacja i public relations. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Brązowym Krzyżami Zasługi i odznaką "Zasłużony Działacz Kultury", aktywny działacz związkowy, zakładał "Solidarność" w śląskich instytucjach kultury w 1980 i reaktywował w 1989, kieruje organizacją związkową na uczelni i przewodniczy regionalnej Sekcji Kultury przy Zarządzie Regionu Śląsko- Dąbrowskiej "Solidarności". Działacz ZASPu, jest zastępcą Przewodniczącego Koła ZASP przy Teatrze Śląskim.


Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach