Biografie

Głombik Paweł, prof. zw. dr hab. (zmarł)

Paweł Głombik

Paweł Głombik

Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, ktorą ukończył w roku 1963 w klasie wiolonczeli doc. Józefa Drohomireckiego. W 1972 roku przebywał na studiach podyplomowych w Academia Santa Cecilia w Rzymie w klasie wiolonczeli prof. Amedeo Baldovino. W 1959 r. rozpoczął pracę w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia (d.WOSPR) w Katowicach. Z orkiestrą tą dokonał wielu nagrań archiwalnych i płytowych muzyki symfonicznej i kameralnej oraz uczestniczył w wielu koncertach w kraju i za granicą. Wraz z wybitnymi instrumentalistami utworzył w 1972 r. Kwartet Smyczkowy im. Grzegorza Fitelberga. Kwartet dokonał wielu nagrań, uzyskał wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Kwartetów Smyczkowych im. Leo Weinera w Budapeszcie. Z kolei z Triem Fortepianowym Polskiego Radia uzyskał I nagrodę w Konkursie Zespołów Kameralnych w Colmar (Francja), nagrał płytę dla firmy WIFON, koncertował w kraju, a także w Belgii, Niemczech, Czechach. W 1986 roku uczestniczył w World Philharmonic Orchestra - zespole symfonicznym składającym się z koncertmistrzów i pierwszych muzyków wybranych z orkiestr 55 krajów - pod dyrekcją Lorin Maazela. Pracę pedagogiczną na Wydziale Instrumentalnym Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach podjął w 1968 roku. W latach 1981-1997 pełnił funkcję Kierownika Katedry Kameralistyki. Prowadzone przez prof. P.Głombika studenckie zespoły kameralne wielokrotnie uczestniczły w konkursach krajowych i międzynarodowych uzyskując wiele nagród i wyróżnień. W roku 1998 został zaproszony do poprowadzenia klasy kameralistyki w ramach Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich w Łańcucie. Od wielu lat uczestniczy w pracach jury konkursów wiolonczelowych i kameralnych.


Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach