Biografie

Freund Czesław, prof. zw. dr hab. (zmarł)

Prof. zw. dr hab. Czesław Freund działalność dydaktyczną koncentrował wokół przedmiotów: dyrygowanie, propedeutyka dyrygentury chóralnej, kształcenie słuchu, seminarium pracy dyplomowej. Jego działalność artystyczna, jako dyrygenta chóralnego, związana była z kilkoma zespołami chóralnymi.


W latach 1971-1995 prowadził chór mieszany "Cantemus" PSM II st. w Rybniku, z którym zdobył m.in. Główną Nagrodę w kategorii chórów szkolnych w 25 Ogólnopolskim Turnieju Chórów "Legnica Cantat" 1994.


Od roku 1997 prowadził Chór Kameralny AM w Katowicach (będąc jego współzałożycielem), z którym zdobył trzy Złote Pasma i nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta XI Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego w Trnavie na Słowacji (1999).

 

Od roku 1996 pełnił funkcję kierownika artystycznego i dyrygenta Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Z zespołem tym zdobył m.in.:

  • Główną Nagrodę w kategorii chórów akademickich w 28 Ogolnopolskim Turnieju Chórów "Legnica Cantat" 1997
  • Złoty Dyplom i Nagrodę Specjalną II Międzynarodowego Konkursu Chóralnego "in canto sul Garda" we Włoszech 1997
  • I nagrodę w kategorii chórów świeckich w XVII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce 1998
  • II nagrodę Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Kathaumiw w Kanadzie "98
  • Trzy Srebrne Medale w I Olimpiadzie Chóralnej w Linzu w Austrii (2000)

Z w/w chórami dokonał prawykonań utworów J. Świdra, E. Bogusławskiego, J. W. Hawela. 

 

Był współzałożycielem i członkiem:

  • Koła Kodalyowskiego przy Polskiej Sekcji ISME
  • Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu z siedzibą w Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie.
  • Rady Artystycznej w Oddziale Śląskim Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach