Biografie

Bias Iwona, st. kust. dypl.

Iwona Bias ukończyła Wydział Teorii i Kompozycji Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach w 1976 roku (fortepian – Andrzej Jasiński, propedeutyka kompozycji – Henryk Mikołaj Górecki). Jej praca magisterska „Katalog tematyczny dzieł Ludomira Różyckiego” miała charakter pionierski (druga w Polsce bibliograficzna i faktograficzna dokumentacja twórczości przedstawiciela Młodej Polski). W 1997 roku w wyniku postępowania przeprowadzonego przez ministerialną Komisję Egzaminacyjną uzyskała kwalifikacje bibliotekarza dyplomowanego – najwyższy stopień naukowo-zawodowy w bibliotekarstwie polskim i zajęła stanowisko kustosza dyplomowanego. W 2002 roku otwarła przewód kwalifikacyjny I stopnia w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej teoria muzyki w Akademii Muzycznej w Katowicach.

Od 1974 roku pracuje w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej w Katowicach, a od 1979 do 2007 roku zajmowała stanowisko kierownika Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej. W roku 2007 powierzono jej funkcję dyrektora Biblioteki.

Jest członkiem Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych Polskiej Grupy Narodowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych i sekretarzem Zarządu Fundacji Muzycznej Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki szeroko pojętej kultury muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem uwagi na muzykę śląską. Jest autorką dokumentarnych biografii m.in. o Grzegorzu Fitelbergu, Władysławie Markiewiczównie, Karolu Stryji, Eugeniuszu Knapiku, Aleksandrze Lasoniu, Karolu Musiole, Edwardzie Bogusławskim, Józefie Stomplu, Andrzeju Jasińskim, autorką szeregu haseł w wydawnictwie Kompozytorzy polscy 1918-2000 i w Chorzowskim Słowniku Biograficznym, artykułów w Forum Akademickim, redaktorką zeszytów naukowych Akademii Muzycznej. Podjęła współpracę z niemieckim Instytutem Muzycznym (Institut für Deutsche Musik im Osten) przeglądając i uzupełniając niemieckie hasła dotyczące historycznych dziejów Dolnego Śląska do mającego się ukazać drukiem Leksykonu. Opracowała albumy uczestników VI, VII i VIII Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach.

Uczestniczyła w ogólnopolskich i międzynarodowych sesjach naukowych, podjęła się organizacji kilku wystaw poza uczelnią m. in. w Filharmonii Zabrzańskiej, w Zakładzie Folklorystyki Ogólnej i Stosowanej Instytutu Pedagogiki Muzycznej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, w Muzeum Miejskim w Zabrzu, w Bibliotece Śląskiej. Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką "Zasłużony dla Rozwoju Województwa Katowickiego", wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury.


Biuletyn Informacji Publicznej