Akty prawne

opisdatapobierz
1. Statut Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach obowiązujący od 1 października 2019 r. 29-04-2019 acrobat icon[40 kB]
2. Uchwała Senatu z dnia 25 września 2019 r. ws. zmiany Statutu 25-09-2019 acrobat icon[273 kB]
3. Uchwała Senatu z dnia 23 kwietnia 2020 r. ws. zmiany Statutu 23-04-2020 acrobat icon[273 kB]
4. Misja i strategia rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 15-12-2011 acrobat icon[273 kB]
5. Regulamin Studiów tekst jednolity 01-09-2021 acrobat icon[956 kB]
6. Regulamin Studiów Doktoranckich tekst jednolity 01-09-2021 acrobat icon[162 kB]
7. Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący od 1 października 2020 r 01-10-2020 acrobat icon[49 kB]
8. Regulamin Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego 01-10-2019 acrobat icon[110 kB]
9. Regulamin mieszkańca Domu Studenta „Parnas” obowiązujący od 1 października 2020 r. 01-10-2020 acrobat icon[1640 kB]
10. Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2021/2022 tekst jednolity po zmianach 07-04-2021 acrobat icon[303 kB]
11. Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2022/2023 29-06-2021 acrobat icon[221 kB]
12. Zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń uczelni i wyposażenia technicznego oraz zasady postępowania w razie wypadku lub awarii oraz pożaru 01-03-2019 acrobat icon[221 kB]
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach