Katedra Instrumentów Dętych
Drewnianych

Skład Katedry

 • Kierownik Katedry:
  • dr hab. Arkadiusz Adamski, prof. AM

 • Pracownicy badawczo-dydaktyczni:
  • prof. dr hab. Marek Barański
  • prof. dr hab. Tomasz Miczka
  • prof. dr hab. Roman Widaszek
  • dr hab. Piotr Pyc, prof. AM
  • adt dr hab. Krzysztof Fiedukiewicz
  • adt dr Łukasz Zimnik
  • adt dr Bartłomiej Duś
  • asyst. dr Lorena Mac
  • asyst. dr Tomasz Żymła
  • dr Jan Krzeszowiec

 • Pracownicy dydaktyczni:
  • wykł. Adrianna Lis

 • Współpracownicy:
  • dr hab Andrzej Jungiewicz, prof AM
  • dr hab Dagmara Niedziela
  • dr Jadwiga Czarkowska
  • dr Magdalena Duś
  • dr Małgorzata Mokrus
  • dr Marcin Mogiła
  • mgr Joanna Krupa
  • mgr Kornelia Nowak
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach