Zakład Edukacji Muzycznej

Ważniejsze wydarzenia

18 XII 2008
Koncert z okazji Jubileuszu 80-tych urodzin prof. dra hab. Leona Markiewicza. Uroczystości związane z Jubileuszem 80-tych urodzin prof. dra hab. Leona Markiewicza, wieloletniego Kierownika Katedry Edukacji Muzycznej obejmują:

  • wydanie księgi jubileuszowej, na którą złożyło się kilkadziesiąt artykułów nadesłanych przez wybitnych polskich i zagranicznych pedagogów, teoretyków muzyki i muzykologów (redakcja publikacji: Grażyna Darłak i Iwona Mida przy współpracy Dominiki Lenskiej i Anny Walugi),
  • koncert w wykonaniu pedagogów i studentów Akademii,
  • wystawę zorganizowaną przez Bibliotekę Akademii Muzycznej (wybór materiałów – st. kustosz dypl. Dyrektor Biblioteki Iwona Bias, opracowanie – Danuta Szczypior)

10-17 VIII 2009
XIX Międzynarodowe Sympozjum Kodályowskie, organizowane pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Kodályowskiego

Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach